SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPLOT to:

specyficzne miejsce częściowego połączenia lub zbliżenia dwóch lub więcej torów, w którym możliwe jest jednoczesne poruszanie pojazdu szynowego tylko po jednym z nich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPLOT

SPLOT to:

każdy rezultat splatania (na 5 lit.)SPLOT to:

sieć łącząca struktury jednego typu (na 5 lit.)SPLOT to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)SPLOT to:

SZPLAJS; stałe połączenie dwóch lin przez wplecenie skrętek jednej liny między skrętki drugiej (na 5 lit.)SPLOT to:

połączenie kilku nerwów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.297

KALKA CERAMICZNA, ZWIĄZ HUNTERA, PROBIERNIA, FUNKCJA ADDYTYWNA, INTERNACJONALIZM, KOŁODZIEJ, SOGDYJSKI, INŻYNIERIA TKANKOWA, IRYGATOR, ANALIZA SEKTOROWA, NAMPULA, HIV, KOMORA NABOJOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SIEJBA, OKNO STARTOWE, BAŁYK, PTASIE MLECZKO, WYŚMIENITOŚĆ, SQUAW, PIĘTNASTKA, MEDALION, RAJDÓWKA, AJDUKIEWICZ, BROŃ, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, SZCZENIACZEK, JĘZYK POLSKI, HEDONIZM ETYCZNY, ASYSTENTKA, KURZYSKO, ZARZUELA, SIŁA AERODYNAMICZNA, CYNKOGRAFIA, POJAZD NIENORMATYWNY, KATAPLAZM, ROŚLINA TRUJĄCA, KORSARZ, BIOZA, PORYWCZOŚĆ, WYDZIAŁ, TERMINAL, KOJARZENIE, WĄTEK, KWIAT, SZKOLNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, POZIOMNICA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, WRAK CZŁOWIEKA, PTASZNIK GOLIAT, NIEBIELISTKA, ZAGĘSTNIK, ALBAŃSKOŚĆ, GRAFIKA RASTROWA, LIBRACJA, KNAJPIARZ, ŻYŁA JĄDROWA, SEJM, AMERYKAŃSKOŚĆ, PŁYWACZEK, MAŁY PALEC, PŁATECZEK, WĄTŁOŚĆ, WĄSONÓG, EKLER, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, BEKHEND, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MARIONETKA, PROBANTKA, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, WŁOSIE, PRAGMATYCZNOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, MISKA, TAU, PRZYGOTOWANIE, JACK, WAPIENNIK, HIPOTEKA, UPOŚLEDZONY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, MSZA, ANTYFAN, ANIOŁ STRÓŻ, GRYLAŻ, NOTABL, WYRYNNIKI, PATELNIA, POMOC, PŁATEK, CZAS ZIMOWY, CERKIEW, NOCEK WĄSATY, RAJD, GOSPODARZ, POWSTRZYMANIE, ŁOPATA, LINON, ESPRINGOLA, SIEĆ ENERGETYCZNA, KURZYSKO, GOTÓWKOMAT, KROTON, KLIKER, PIESZCZOSZEK, SEPARACJA, OSOBA, OMIEG GÓRSKI, PRZEWÓD, SZCZĘKA, CISZA, BEZROBOCIE AGRARNE, ZADRA, KASZYCA, NIEŚWIADOMOŚĆ, MASŁO, WOOD, RZYMSKI NOS, ĆWICZENIE, OŚNIK, POSIADACZ ZALEŻNY, SEKSTURYSTYKA, TABORYTA, OPERATOR BITOWY, AGREGATOR, HERMANOV, SPOINA, LISOWSKA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, BIEL, PORT, GÓRNICTWO, CYKL PALIWOWY, ZASKOK, TLENEK AZOTU, ZAKAZ, LURA, ŚCIĘCIE, AUGUR, OKO, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, PAKLON, KRETYŃSKOŚĆ, CZARNA OWCA, POŁAWIACZ, STĄGIEW, TUMULUS, ATREZJA ODBYTU, GORSET, CZŁONEK, KRZYŻ, GÓWNIANOŚĆ, CZŁOWIECZEK, SERCE, NIGER, GIĘCIE, JĘZYK ARGOBBA, KONCHIOLINA, MATRYCA LOGICZNA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, CIEMNOTA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, KOMORA MINOWA, TALK SHOW, MONOGENIZM, CANTUS FIRMUS, MANIPUŁ, HARMONIA, ZAPOJKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, EMISJA WTÓRNA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KLISZA, KLON, DYFUZJA CHEMICZNA, STAŁA MICHAELISA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, ODLEWARNIA, SEKS ORALNY, ENUMERACJA, WIETRZNOŚĆ, KOLIDAR, DROGA DWUPASMOWA, PĘK, ODCZYNNIK, MŁODZIK, LASKOWANIE, TRAFIKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, TUSZ, WAŁ MORENOWY, BEZŻENNOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KANONIK, NALTREKSON, DOBRO PODSTAWOWE, KONFISKATA, NAPIĘCIE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GRZEBIEŃ, SPÓŁKA, EMALIA, BALON, REIFIKACJA, WIZYTA DOMOWA, KASETON, KONIEC ŚWIATA, DOMEK DLA LALEK, DOPŁYW, NIEGOTOWOŚĆ, KIESZEŃ, BEZPODSTAWNOŚĆ, HISTORIA, WACŁAW, JURNOŚĆ, PROJEKT TECHNICZNY, TURBINA GAZOWA, INFIKS, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, SOLARKA, GIPSATURA, ELEKTRON WALENCYJNY, OPCJA WALUTOWA, TOPENANTA, SYMULATOR, BYLICA POLNA, KOCIOŁ FLUIDALNY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, PASKUDNIK, VOTUM, POTENCJA, DZIEWICTWO, PROCES TECHNOLOGICZNY, ZATROSKANIE, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PEŁZATKA, SORBENT, SPEKTROSKOPIA, ULUBIENIEC, DZIEWIĄTKA, RONDEL, POLAROGRAFIA, MINIPIŁKA, KIEROWNICTWO, NEURON CZUCIOWY, WODOCIĄGOWNIA, EMENTALER, ORBITA POLARNA, GRZECH POWSZEDNI, NIEOKREŚLONOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, HETEROSPORIA, STARTUP, SOLISTA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, DWORSKOŚĆ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, SER PODPUSZCZKOWY, OLEJ PALMOWY, DYFERENCJA, WĘDKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, PUNKT ROSY, PSIKUS, ŁAWA RZĄDOWA, WILCZY BILET, FAJKA, DYNAMICZNOŚĆ, BRYTFANKA, DOBROSĄSIEDZTWO, PŁATEW, ORKA NAJMNIEJSZA, KOMORA, SZCZYT SZCZYTÓW, WIELKI KSIĄŻĘ, CHLUBNOŚĆ, RZADKOŚĆ, AZOLLA KAROLIŃSKA, SRAKA, GALWANOSTEGIA, DŻUNGLA, KANAŁ ŻEGLOWNY, PREPARAT, PIKA, WIERTŁO KRĘTE, ZWINNOŚĆ, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, NIEBOSKIE STWORZENIE, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, BASKINA, MYDELNICZKA, HUMORESKA, ?SPUSZCZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPLOT specyficzne miejsce częściowego połączenia lub zbliżenia dwóch lub więcej torów, w którym możliwe jest jednoczesne poruszanie pojazdu szynowego tylko po jednym z nich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPLOT
specyficzne miejsce częściowego połączenia lub zbliżenia dwóch lub więcej torów, w którym możliwe jest jednoczesne poruszanie pojazdu szynowego tylko po jednym z nich (na 5 lit.).

Oprócz SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SPECYFICZNE MIEJSCE CZĘŚCIOWEGO POŁĄCZENIA LUB ZBLIŻENIA DWÓCH LUB WIĘCEJ TORÓW, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE PORUSZANIE POJAZDU SZYNOWEGO TYLKO PO JEDNYM Z NICH. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast