TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DURNOŚĆ to:

to, że coś jest durne, błahe, ma małe znaczenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DURNOŚĆ

DURNOŚĆ to:

to, że ktoś jest durny, głupi, niemądry (na 7 lit.)DURNOŚĆ to:

cecha kłopotliwej, niezręcznej sytuacji (na 7 lit.)DURNOŚĆ to:

kiepskość, niska jakość czegoś (na 7 lit.)DURNOŚĆ to:

śmieszność czegoś, zabawność (zwykle na niskim poziomie) (na 7 lit.)DURNOŚĆ to:

cecha czegoś durnego, czegoś, co wywołuje negatywne emocje (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.899

SPEKULACJA, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, WOLA BOŻA, PRZEKRYCIE, PIEPRZNIK, MURARKA OGRODOWA, MODRASZEK REBELA, KURDUPLOWATOŚĆ, POTULNOŚĆ, ŁUK KLASYCZNY, SZAŁAWIŁA, WYBORY PROPORCJONALNE, INDAGATOR, ABSURDALNOŚĆ, PRZECHOWANIE, NIEMĘSKOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, KUSICIEL, TRANSPARENTNOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, SKRZAT, INNA PARA KALOSZY, ZABAWIACZ, SPOTKANIE WARSZTATOWE, NIRWANA, TRUDNOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, PARA UPORZĄDKOWANA, STRONA CZYNNA, ZDRADZIECTWO, POCIĄG, PRZYMIOTNIK, POKRZYWDZONY, CYRKUMFLEKS, PUCHAR, PŁYN ETYLOWY, REAKTOR GAZOWY, ŻABA KRZYKLIWA, ZAŁOGANT, SIARCZAN, JĘZYK PORTUGALSKI, ŻAŁOBA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, DNI, OSET, MISTRZYNI, GUANO, WZNOWIENIE, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SZEPT, SZKOLNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, LATIMERIA, ŚWIATŁODRUK, POLNIK BURY, CHROPAWOŚĆ, PAPRYKARZ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, SKWARKI, WZROK BAZYLISZKA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, LUGER, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, OLEJEK KAMFOROWY, PIZA, INWOKACYJNOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, POŚWIADCZENIE, SOKOLE OKO, TEST ZDERZENIOWY, BIAŁY DZIEŃ, LUJ, JĘDZA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ŚMIERDZIUCH, OPRAWKA, ZACIĘTOŚĆ, SWOBODA, HYDROZOL, DOLAR ANTARKTYKI, GOŁODUPIEC, STALÓWKA, NAPINACZ, GIMNASTYKA, WIMPERGA, CZWÓRKA, KROATYSTYKA, MOWA EGOCENTRYCZNA, QUEBECKI, NAPRAWIACZ, POSPÓLNOŚĆ, APEL, ŁYSIENIE POSPOLITE, STARSZY CZŁOWIEK, BARANEK WIELKANOCNY, FORMACJA, SZYBKOZŁĄCZKA, DIABELSKOŚĆ, FILM SZPIEGOWSKI, ŻYCIODAJNOŚĆ, POŁYKACZ, TRIAL ROWEROWY, NIELICZNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, DOBOSZKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SEKCJA ZWŁOK, KACERSTWO, ANTYLOPA KROWIA, SPARTANIN, LODOWIEC SZELFOWY, JĄDRO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZELOTNICE, STRZECHWOWCE, GOLEC, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, SŁODYCZ, ŁAPA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, REZEDA, WAŁECZEK, DOSTĘP WARUNKOWY, WYPADEK PRZY PRACY, DIORAMA, DWÓJKA, BIOMETRYKA, PIGWA POSPOLITA, PRZENOŚNIK, LAMBADZIARA, TOALETA, KRÓWKA, CZERWONKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, RUNO, RZECZ RUCHOMA, IDEAŁ MAKSYMALNY, EKSPERT, PŁASKOŚĆ, NANOFILTRACJA, PODŁUŻNOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, GRADUACJA, NIENAGANNOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, DESEREK, WYRAFINOWANOŚĆ, UKŁAD DYNAMICZNY, DŻDŻYSTOŚĆ, WSZECHBYT, PISKLĘ, OKNO, NIEJASNOŚĆ, SIECZKA, TAJEMNOŚĆ, DOŁEK ŚRODKOWY, WARSZTAT STRATEGICZNY, FAKTORYZACJA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, PCHACZ, AUTOTRANSFUZJA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, JĘZYK FORMALNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, MISIEK, GIBANIE, PRÓG, MOTYWATOR, BRANIE POD WŁOS, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, BRAMKARZ, GLOSA, LISTEK FIGOWY, MARKGRAF, PUPIL, FELERNOŚĆ, SAKSOŃSKI, BURAK STOŁOWY, DUCHOWOŚĆ, WIZERUNEK, PRZYCZYNA SPRAWCZA, DZIWNY ATRAKTOR, PÓŁWARIAT, MUMIA, HIPPIS, KOCANKA WŁOCHATA, MAŚLAK, TĘTNICA NERKOWA, MEDIALNOŚĆ, PARAFRAZA, POLITYKA DYSKONTOWA, PASJONAT, RAJFURKA, SERBISTYKA, LITERATURA WAGONOWA, LAMA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, RYCINA, SEDNO, CHĘTNY, KRATA ROZDZIELNA, AFISZ, BIAŁA, AKSAMITKA WZNIESIONA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, BORECZNIK SOSNOWIEC, WIELKOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PRZYSADZISTOŚĆ, OPOKA, WŁAŚCICIEL, NIEGOTOWOŚĆ, IMPRESYWNOŚĆ, CORONET, BĄBEL, SKUN, PLAMKA FORDYCE'A, ZARODEK, MIĘSO, LOTNY FINISZ, DRZAZGA, ROMBOEDR, BODZIEC BEZWARUNKOWY, NIECZYNNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SPEKULANT, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, GRUPA ABELOWA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PAPA MOBILE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, DELFIN BIAŁOBOKI, MĘŻNOŚĆ, MAKABRA, INSTRUMENT STRUNOWY, PASZA, PODCIŚNIENIE, OSET SIWY, OMIEG KOZŁOWIEC, KANARKI KSZTAŁTNE, PITU PITU, DORSZ BAŁTYCKI, AUTOBUS CZŁONOWY, AUTOBUS, POWINOWACTWO, DOM, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ZBOŻE, GOALKEEPER, SUKA, KĄSACZOKSZTAŁTNE, KILOKALORIA, PIŻMÓWKI, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PODPORA, CHROMATOGRAF GAZOWY, NIECELOWOŚĆ, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, KATASTROFALNOŚĆ, ASNYK, TAMA, OCHRONA REZERWATOWA, EPIZOD, UKŁAD EKLIPTYCZNY, PRZEDMIOT, DROGA WOJEWÓDZKA, PROJEKT, GAZ OBOJĘTNY, MOKROŚĆ, ZAPAS, PIANOGAZOSTYLIKAT, GŁOWA DOMU, PRZEDDZIEŃ, SEPTYMA, OPIEKUŃCZOŚĆ, DZIURAWY WOREK, DOJŚCIE, NERECZNICA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, WIZJER, ŚLEPY NABÓJ, NIEOSTROŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, SCREENSHOT, AMPUŁKA, BĘBENEK, WRZÓD TWARDY, TAMA, WYCINEK KULI, PRZERAŹLIWOŚĆ, ?NIEDORÓBKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DURNOŚĆ to, że coś jest durne, błahe, ma małe znaczenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DURNOŚĆ
to, że coś jest durne, błahe, ma małe znaczenie (na 7 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST DURNE, BŁAHE, MA MAŁE ZNACZENIE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast