Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYTANKA to:

rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYTANKA

CZYTANKA to:

tekst do nauki czytania, umieszczony w podręczniku do nauki danego języka (na 8 lit.)CZYTANKA to:

rodzaj podręcznika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.757

WIEŻA ZEGAROWA, ASFODEL, GRIPPIA, CENA MINIMALNA, WIELORDZENIOWOŚĆ, TWIST, TURBINA PAROWA, ZWIERAK MIKROFALOWY, PISZCZAŁKA WARGOWA, LIRA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TAJEMNOŚĆ, NOWINKARSTWO, DYSTANS, POBOŻNOŚĆ, NARYBEK, HEROD-BABA, MAŁPI ROZUM, LIK, OPĘTANIEC, C.O, URZĘDNIK DWORSKI, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, NACZYNIAK GRONIASTY, AFERZYSTA, SINIEC, GUZ ŁAGODNY, PELHAM, SIEDMIOPALECZNIK, HIPOTEZA SUSLINA, PASAŻ, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, AMARANT, RENETA, ZACNOŚĆ, RUCH, KRWIOPIJCA, BONGOSY, KUMA, FIKCJA, NERECZNICA, GBUR, OKOLE, TUNBERGIA MYSORSKA, PIESTRÓWKA, MAMAŁYGA, SZPACHLA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, KINGORIA, HEDONIZM ETYCZNY, TONIN, KONSEKWENTNOŚĆ, LAMPKA, FIGA Z MAKIEM, OMIEG SERCOWATY, USTONOGI, BATY, FIGURA OGRANICZONA, JANUSZ, ARESZT PREWENCYJNY, NIEOCZYWISTOŚĆ, HIPERTRICHOZA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TAJSTRA, CUDZOŁOŻNICA, KOŃCÓWKA, KRÓTKOSZ, TRUSIA, AMPUTACJA, ŁOWCZY, IRONICZNOŚĆ, IMPULS, KANGUR OKULAROWY, PROSCIUTTO, ODJEMNIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, UNDERGROUND, MISJA WERYFIKACYJNA, DZIEWIĄTA, PRZEDWIECZNOŚĆ, KRĘTARZ DUŻY, ZYSK OPERACYJNY, SEKWENCJA, AUTOCAMPING, SZLAUF, PRĄŻEK, ŚWIETLIK, TOCHIZAUR, KONICZYNKA, KONWOJER, PROLOG, JURYDYKA, GARBATKA DROMADERKA, BLISTR, NOSACZ MENTAWAJSKI, BEZRĄBEK, GAZ DOSKONAŁY, CZERNIEC, WOJSKO KOMPUTOWE, OSTRZE TRZONECZKOWATE, HIDŻAB, JAZ ZASTAWKOWY, KORALCZYK NIEBIESKAWY, ŁUK KLASYCZNY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, KUMOTER, PILOT DOŚWIADCZALNY, TRZYDZIESTKA, WOREK, SMOK, BONET, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SZOP, KRWINKA, GOŁOGŁOWY, STRAJK OKUPACYJNY, DZIENNIK ODBIORCZY, KOSZ, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, ORFIKA, MARGINES, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZACHYLNIK BŁOTNY, POLE JEDNORODNE, OTULINA, HISPANO, GRA KOMPUTEROWA, KULUARY, FAJKA WODNA, WODORÓWKA, WEŁNISTOŚĆ, WĄŻ OSTROGŁOWY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, SIDEROPS, BEZPROGRAMOWOŚĆ, EDMARKA, POWYWRACANIE, SKUBANIEC, NIEOBLICZALNOŚĆ, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PODKASANIEC, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TARAN, WYLECZENIE, KONTYNGENT CELNY, RECYTATOR, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, GĄSIENICZNIKOWATE, WZGLĄD, WARTOŚĆ BILANSOWA, WŁADZUCHNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, SAMOISTNOŚĆ, ŁZAWNIK, PODEJRZANA, OBJAWIENIE PRYWATNE, POMADKA, SUTASZ, CYGARO, BAJKA, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, MSZA PONTYFIKALNA, HARMONIKA SZKLANA, SPORTSMEN, SPRAWNOŚĆ, REFERENDUM GMINNE, ŁOMOT, KAPUŚCIANA GŁOWA, NIEZDARA, ANTONÓWKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, CHLEBOWIEC, POLE GOLFOWE, POWIĄZANIE, FESTMETR, SUBSTANCJA P, DROZOFILIA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, MOC WYTWÓRCZA, MYSZ BERBERYJSKA, PORTFEL, SYMULACJONIZM, KOPALINA PODSTAWOWA, BABA Z MAGLA, BRZANKA, CYGAN, UCIOS, GLINIASTOŚĆ, DOPPELGANGER, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PRZEDSZKOLE, TYLCZAK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, SZTYBLETY, OBUSTRONNOŚĆ, NACIĄG, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, CHOCHOŁEK, KANADA, ACID WESTERN, IRISH DRAUGHT, GRZEBIEŃ, MIERNOŚĆ, PACZKA, MEDYK, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, KAŁAMARZ, WIŚLANKA, EOBRONTOZAUR, GWIAZDOSZ, OSETIA, DZIĘCIOŁ, FUNKCJA MONOTONICZNA, SAMOPAŁ, ZASIŁEK OKRESOWY, TYP, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, FERGANAZAUR, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, NIEPOPULARNOŚĆ, MOSTEK, SKŁADOWA, KARMIENIE, SZASTAZAUR, VERAIKON, TROLLING, AKADEMICKOŚĆ, ROBER, INTENSJA, POMOCNIK, GDYNKI, REAKCJA SPRAWCZA, TANIEC BRZUCHA, SAŁO, BÓR SOSNOWY, PIÓRO, WSTĘŻNIAKI, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PODGRZYBEK, POLIFAG, HIPEASTRUM, EGZEGETA, LEGWAN FRĘDZLASTY, GÓWNIARA, ZACHOWAWCA, DIAMAGNETYK, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, DZIENNIK, PRAKTYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, WOLNOŚĆ, ZBOCZENIEC, PŁYWACZ, POWŁOKA KONWERSYJNA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, ZORBA, KLAUSTROFOBIA, MIARA, GORZKNIK, KOMPETENTNOŚĆ, MANDYLION, KRAAL, MŁODZIEŃCZOŚĆ, RYNKONZAUR, OPŁATA LOKALNA, ŁYCZAK, STREFA POŻAROWA, LEASING LOMBARDOWY, NIECIEKAWOŚĆ, BRZESZCZOT, GWAJAK, MORENA CZOŁOWA, WYRAŹNOŚĆ, DZIAŁO PANCERNE, NIESTACJONARNOŚĆ, BOKS, BOBREK TRÓJLISTKOWY, POMYLENIEC, DOMINACJA ZUPEŁNA, GRAF, SYLABA SŁABA, STWORZENIE, KOMBAJN GÓRNICZY, KOLAGENOZA, ASPOŁECZNOŚĆ, GUMA, ORZECH KOKOSOWY, LORI POTTO, MAGIEL, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ZASTRZALIN TOTARA, KORYTO, PRACOWNIK, PAWEŁ APOSTOŁ, MOSHING, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, CIĘGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czytanka, rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYTANKA
rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x