RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYTANKA to:

rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYTANKA

CZYTANKA to:

tekst do nauki czytania, umieszczony w podręczniku do nauki danego języka (na 8 lit.)CZYTANKA to:

rodzaj podręcznika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.104

PODAWANIE, SSAWA, NOGA, MADEJOWE ŁOŻE, WARCHOŁ, KONKURS, SZACHOWNICA, KRETOWATE, CIASTO FRANCUSKIE, PEŁNIA, KROPIELNICA, LEP, SYLOGIZM, ŁOPATKA, NOZDRZAKI, WŁÓKNO SZKLANE, PULPIT, PLACEK ZBÓJNICKI, ZWODNICZOŚĆ, SROMOTNIK WOALKOWY, PIES OZDOBNY, JORDANKA, PÓŁMISEK, MUSZLA, KABAT, SUCHY TYNK, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ŻÓŁW KROPKOWANY, RAJD, SZCZEPONOGI, MOŻDŻEŃ, ŁOWIEC, GRA NA ZWŁOKĘ, KUBEK, CYLINDER, BUŁAT, KAMIKAZE, LAKKOLIT, WAWRZYNEK, KONFLIKT SEROLOGICZNY, CZAPLA CZARNOGŁOWA, TREK, DRIOPITEK, MAŚLAK, NATARCZYWOŚĆ, POEMAT HEROICZNY, FAWORYT, CHAŁUPNICA, TOKAMAK, ŁUK, UZBROJENIE, BEZROBOCIE AGRARNE, NOŻYCOSTEREK, DANDYSKI, PAMPA, TERYNA, KOŁO ŁOPATKOWE, NIEDOPUSZCZENIE, TECHNOZAUR, WIETRZENIE FIZYCZNE, ALUMINOGRAFIA, KĄT ROZWARTY, SEWELE, SPEKTROMETRIA MASOWA, MANTYLA, CELOWNIK, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, PRAWO, PREAMBULUM, DZIEWICA KONSYSTORSKA, KORYTO, HIV, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, AKT OSKARŻENIA, NIRWANA REZONANSOWA, ROKPOL, SYSTEMOWOŚĆ, BYTOWNIT, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZEZIERNIKOWATE, SYGNIFIKATOR, ROZWORA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, LENIWIEC, KREWETKA NAKRAPIANA, TKANKA STAŁA, GENUZAUR, PRZETWÓR, SKALIRZĘS, ŚRODEK KONTAKTOWY, WYRAK UPIÓR, ROZTWÓR RINGERA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, DENOTACJA, FIRMÓWKA, SER EMENTALSKI, EKWILIBRYSTYKA, SKOROPIS, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, HEŁM, BRODAWKA, POCHŁANIACZ, WENECJA PÓŁNOCY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KRYL PÓŁNOCNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, RATYNA, NIEMRAWOŚĆ, SZTUKA LUDOWA, MORA, BĄBELEK, TERAPIA SYSTEMOWA, PATRONKA, MODUŁ SERWISOWY, MAPA GEOLOGICZNA, ELIPSA, SHAMISEN, NIEZADOWOLENIE, FASOLA SZPARAGOWA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, REGUŁA GLOGERA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, EKTOMIKORYZA, KRAKÓW, CUCHA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, KRĘTARZ MAŁY, DYSTOPIA, PEIPER, ISLAM, DESKA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SARAFAN, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, IDIOGRAFIZM, BEMOL PODWÓJNY, OKOLNICA, HERETYK, SILOS, EFEKT BOGACTWA, JONAGOLD, LODEN, TAGUAN, NITRONATRYT, INDIAŃSKI, MATERIA, SYJAMOTYRAN, OBŁUSZYN, KARBOKATION, PLUS DODATNI, FENOMENALIZM, CZAPLA KARAIBSKA, DWUDZIESTA PIERWSZA, LAZJON, GARDA, HUCULSKI, ŚLIWKA, KRYTERIUM CAŁKOWE, KRÓLEWICZ, PRZEGRUPOWANIE, LENIWCE DWUPALCZASTE, GUGLE, MIGDAŁ, CYGARNICZKA, JASZCZUR, CZERNINA, RÓWNOŚĆ, MIKST, POWSZECHNOŚĆ, MADREPORA, PTIFURY, ORGANOWCE, BUMERANG, KREDKA ŚWIECOWA, SŁÓJ, OCZKO, LOTOKOTOWATE, KOMORA FERMENTACYJNA, SUPERKLIENT, SMYCZ, PRZYBYSZ, BEZAN, DELFIN, MUŁOWCOWATE, GUMA BALONOWA, MOCARSTWO REGIONALNE, SCRATCHING, SZTAMBUCH, KROKODYLOWATE, TIABENDAZOL, KOMORNICA, MIECHUNKA, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, HUBA MAŚLAK, SZAROTA BŁOTNA, SMERFETKA, PC, RIDER, PLANTACJA NASIENNA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, BŁĄD FORMALNY, TOPIK, FILOZOFIA PRAWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, DOROBEK, SYSTEMIK, ROZPIERACZ, PŁETWOJASZCZURY, OŚMIOKROTNOŚĆ, LIMUZYNA, SKRZYDŁOLIST, FLUID, TYSIĄC, IZOLATKA, POCZUCIE WINY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, MRÓWKA ĆMAWA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, USZTYWNIACZ, PODMIOT LOGICZNY, POCHWIAK OKAZAŁY, TRIADA, CZWÓRCZAK, CZARA, NEANDERTAL, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, ZUPAK, SUPERPRZEBÓJ, PION HETMAŃSKI, BALON PILOTOWY, DRYBLER, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, WOŁOSZKA, DIUGONIOWATE, ROZPÓRKA, SIAMANG, REDEMPTOR, FREESTYLE, PRASA, DŁAWICA PRINZMETALA, INDYKATOR, PRZERÓBKA, SKANER OPTYCZNY, PORÓD LOTOSOWY, BANAN, KASZANA, MARCEL, MALINA OMSZONA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, UBÓJ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, MUNSZTUK, SPREJ, BOMBA BURZĄCA, TAJEMNICZOŚĆ, LOOP, BOŻA RĘKA, BIOMETRIA, EKSŻONA, KURATORKA, STOJAK, LAMPA OLEJNA, GORZKNIK, WIDŁOZĄBEK SCHREBERA, BŁONNIK, IMPOTENCJA, POMYLENIEC, MEDIATEKA, BECZKA BEZ DNA, SŁABEUSZ, NARWAL, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, ZAIMEK, FAJKA WODNA, OSZPILNA, UTYLITARYZM, NIENORMATYWNOŚĆ, LUSTRO, HARFA CELTYCKA, GERBERA, NIEPODLEGŁOŚĆ, AUDYTORIUM, INFUŁAT, MIASTO OTWARTE, SILNIK PRZELOTOWY, INTENSJA, WYRAZISTOŚĆ, JUMPER, SKABIOZA, MOSHING, REPREZENTACYJNOŚĆ, DRAG, ?ASTER WIERZBOLISTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYTANKA rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYTANKA
rodzaj gry komputerowej, w której nie występuje zbyt wiele animacji, a której celem i sensem jest to, by gracz przeczytał jakąś opowieść, zwykle podaną w częściach, choć gra może mieć też bardziej urozmaiconą, oryginalną formę narracyjną - może np. stawiać gracza przed jakimiś wyborami (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ GRY KOMPUTEROWEJ, W KTÓREJ NIE WYSTĘPUJE ZBYT WIELE ANIMACJI, A KTÓREJ CELEM I SENSEM JEST TO, BY GRACZ PRZECZYTAŁ JAKĄŚ OPOWIEŚĆ, ZWYKLE PODANĄ W CZĘŚCIACH, CHOĆ GRA MOŻE MIEĆ TEŻ BARDZIEJ UROZMAICONĄ, ORYGINALNĄ FORMĘ NARRACYJNĄ - MOŻE NP. STAWIAĆ GRACZA PRZED JAKIMIŚ WYBORAMI. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast