Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OPERACJA POLEGAJĄCA NA ROZSZERZENIU SZYJKI MACICY I USUNIĘCIU ZAWARTOŚCI MACICY; WYMAGA WYKONANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, WYKONYWANA JEST W CELACH TERAPEUTYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH, RZADKO JAKO METODA ABORCJI W PIERWSZYM TRYMESTRZE CIĄŻY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABRAZJA to:

operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.)ŁYŻECZKOWANIE to:

operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABRAZJA

ABRAZJA to:

jeden z procesów erozyjnych; polega na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry, także na wzajemnym ścieraniu materiału skalnego, wskutek czego ulega on rozdrobnieniu i obtoczeniu (na 7 lit.)ABRAZJA to:

usuwanie próchnicy z uzębienia za pomocą strumienia powietrza z zawartością ścierniwa (na 7 lit.)ABRAZJA to:

operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.)ABRAZJA to:

proces zużycia ściernego związany z ubytkiem powierzchniowym elementów maszyn lub urządzeń wskutek oddziaływania na niego luźnych lub umocowanych zarówno suchych, jak i wilgotnych ziarn mineralnych (na 7 lit.)ABRAZJA to:

niszczenie brzegów mórz i dużych jezior poprzez falowanie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERACJA POLEGAJĄCA NA ROZSZERZENIU SZYJKI MACICY I USUNIĘCIU ZAWARTOŚCI MACICY; WYMAGA WYKONANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, WYKONYWANA JEST W CELACH TERAPEUTYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH, RZADKO JAKO METODA ABORCJI W PIERWSZYM TRYMESTRZE CIĄŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.101

NIENOWOCZESNOŚĆ, PRZYCZYNKARSTWO, METODA PUNKTOWA, PEROWSKIT, NASADA, CIĄG DOKŁADNY, FETYSZ, HISZPAŃSKOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, OSA DACHOWA, DZIEŁO SZTUKI, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, CHŁOPAK, BEZINTERESOWNOŚĆ, GADATLIWOŚĆ, ŻABUTI CZARNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, RZEP, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, MILICJANT, KLOSZ, SECESJONISTA, WOLNOŚCIOWIEC, CIOS, AEDICULA, LAMBDACYZM, SZKARADZIEŃSTWO, KALKA KREŚLARSKA, DOGMATYCZNOŚĆ, KOZŁOWIEC, SERCE, ASTROTURFING, PIERNACZ, ŚLEPY KOSZTORYS, WŁAŚCIWOŚĆ, KAPITAŁ SPOŁECZNY, NIEPRZEMIENNOŚĆ, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, RELATYWIZM MORALNY, ANALOGICZNOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, ROSYJSKA RULETKA, CZASOWNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, PENDŻABSKI, BIOPREPARAT, PASJONISTA, STRYCH, KARTAN, CHOROBA GÓRNIKÓW, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, GRZYB ZŁOTAWY, CHUDOŚĆ, BAGNO, ŁAJDACKOŚĆ, BIER, WOLNOAMERYKANKA, DESANT, SZTABA, LEŃ, PRZECINARKA, ABLEGAT, TAO, PRZYJEZDNY, AKTYWNOŚĆ, SILNIK NISKOPRĘŻNY, CENTRALNE, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, SÓL, TRZECIA CZĘŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, ONIRYCZNOŚĆ, KLAWITERAPIA, NIEDOWIERZANIE, BONANZA, FILM SZPIEGOWSKI, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, ROZTWÓR WZORCOWY, REFORMATOR, KARP KRÓLEWSKI, MAŁPKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AŁYCZA, PIRAMIDA, TAKIFUGU, OUTSIDER, MATAMATOWATE, AMEBA, WIDNOŚĆ, ŚLEPCE, TELEMARK, PRACOBIORCA, ATU, PATYCZAK, JĘCZMIEŃ, OBUNOGI, WOLNA SOBOTA, PLECY WKLĘSŁE, POPIELICA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, RUCH, POLICJA SĄDOWA, DŁUGOSZPAROWATE, PIERDU-PIERDU, KARMIDEŁKO, NAUCZANIE POCZĄTKOWE, ŻART, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, NASIADÓWKA, INFORMACJA, PIASZCZYSTOŚĆ, PĘTLA, NIEJEDNOLITOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PĘCHERZ PŁODOWY, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZAJOB, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ŚWIATŁO, BEZSENS, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, FASOLA ZŁOTA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, ENCYKLOPEDYZM, CHEDDAR, WYRWAS, NUTRIA, FLEGMA, KORWINIZM, STREFA HEADA, BENGALSKI, PIEPRZYCZNIK, LEK NASENNY, NAUSZNIK, SAMOGŁOSKA TYLNA, CHRYSTIANIA, ELEKTROKOAGULACJA, EFEKT WDOWIEŃSTWA, WOLNA KONKURENCJA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, KLASA ZEROWA, RODZIMOŚĆ, ŁATEK, ROZWIERACZ, FORMACJA DEFENSYWNA, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRAKTONIUM, BIODOSTĘPNOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, IMPLANTACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, DRASTYCZNOŚĆ, KREOL, HISTON ŁĄCZNIKOWY, BENIAMINEK, BROŃ WODOROWA, SMOK, UWERTURA, KOLUMNA, GORĄCZKA PONTIAC, PRAWO, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, POSTĘPOWANIE, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, AROGANT, DOPŁATA OBSZAROWA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, DRYL, REINSTALACJA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, USTĘPLIWOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, BARWINEK POSPOLITY, MŁOT, INIEKCJA STRUMIENIOWA, BAZYLIKA MNIEJSZA, PRZEKRYCIE, ZAUROPTERYGI, RZEŹBA GLACJALNA, STRUKTURA HOLDINGOWA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, FEMINIZM, EFEKTOWNOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, SONDA, DETERGENT, SYRENI ŚPIEW, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PŁAT, PODCIĘCIE, LINIA, ZEBRA STEPOWA, KOŁO SEGNERA, SALA GIMNASTYCZNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ARTERIOGRAFIA, ZŁOTY MEDAL, KOZERA, ZAPŁON, NIERÓB, PILOT, ANTROPOLOGIZM, SPRZEDAWCZYK, ZDANIE WZGLĘDNE, RADAR DOPPLEROWSKI, SYSTEM DZIESIĘTNY, CNOTLIWOŚĆ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, BERA, ROZKŁAD, NACHALNOŚĆ, SŁUŻKA, MIESIĄCZNICA, WOLNA AMERYKANKA, MEDIASTINOSKOPIA, OPIEKUŃCZOŚĆ, TILAKA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, ROZMEMŁANIE, KRYKIET, KAKAOWIEC, DYSK ELASTYCZNY, WITEKS CZCZONY, SIŁY POKOJOWE, KLEMATIS, PRAGMATYCZNOŚĆ, ZANOKCICA GNIAZDOWA, METODA TERMICZNA, BERLINGER, KORONKARZ, PIENIĄDZ TOWAROWY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SKŁAD, PÓŁPRZEWODNIK, FILTR CZEBYSZEWA, POWYWRACANIE, ROZKOSZNIACZEK, SOWIZDRZALSTWO, OBROŃCA, RUBASZNOŚĆ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MUZYKA TŁA, CZYSTY ROZUM, GAŁKA BLADA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, KOPUŁA LAWOWA, MEDIALNOŚĆ, ROZBRATEL, KOPUŁKA, FILM SF, KARLIK WIĘKSZY, KONICZYNA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, KOSMATOŚĆ, KARWEDILOL, GRĄD SUBATLANTYCKI, BIELINEK BYTOMKOWIEC, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, FOLKSDOJCZ, WIERZCHOŁEK, MRÓWKA ĆMAWA, NIELOGICZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, EKSPRES DZBANKOWY, CZUWAK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, UBYTEK, PUSTAK STROPOWY, WŚCIEK DUPY, MIARA, SPEKULACJA, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEOPANOWANIE, MALARZ, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, OPONA BEZDĘTKOWA, PIEKŁO, POLE JEDNORODNE, ŚWIADOMOŚĆ, NAJSTARSZY ZAWÓD ŚWIATA, MODRASZEK ORION, PRZECZULICA SKÓRNA, KORONA CIERNIOWA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, RARYTAS, HISTORYZM CEGLANY, SPORT WODNY, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, WILKINS, KAMIEŃ U SZYI, KRZYŻYK, CUDZOŚĆ, CENA SPRZEDAŻY, BIELINEK RUKIEWNIK, MIODUNKA WĄSKOLISTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OPERACJA POLEGAJĄCA NA ROZSZERZENIU SZYJKI MACICY I USUNIĘCIU ZAWARTOŚCI MACICY; WYMAGA WYKONANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, WYKONYWANA JEST W CELACH TERAPEUTYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH, RZADKO JAKO METODA ABORCJI W PIERWSZYM TRYMESTRZE CIĄŻY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
abrazja, operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.)
łyżeczkowanie, operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABRAZJA
operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 7 lit.).
ŁYŻECZKOWANIE
operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x