CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOTROPIA to:

cecha polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne badanych obiektów są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.188

PODCIĘCIE, ZASTAŁOŚĆ, FURAŻER, NATRĘTNOŚĆ, KĄPIEL, GŁOWNIA, OPARCIE, SAFARI, ELIZJA, FIKNIĘCIE, PRÓŻNOWANIE, ŚLUZAK, WCINKA, PARGAMIN, MOGILALIA, BROMOLEJ, EKSTERNISTA, WZW E, ZAŁOŻENIE, TAFTA, ZABAWA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, HYDRAZYD, PRAŻNIA, TEORIA INFORMACJI, PRYZMA, PLUTON, BYSTROŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, JAMA OTRZEWNA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, INWERSJA, PROST, ARENA, HARMONIA, GÓRNICTWO MORSKIE, ZBLIŻENIE, SZAMOTANINA, STOCHASTYKA, BŁAZENEK, ODKUPICIEL, EUPELYKOZAURY, KOMPRESJA IMPULSÓW, CICHA MSZA, ZWIERZĘTA, LICZBA ATOMOWA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, WOSKOWATOŚĆ, BAGPIPE, FENETYKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, OPUKIWANIE, ADRESAT NARRACYJNY, LEK ODTWÓRCZY, CECHA DYSMORFICZNA, DAMKA, KAPITULANT, JELEŃ DAVIDA, DRUGI ŚWIAT, HIPSOMETRIA, TRZEŹWOŚĆ, JEZIORO WYTOPISKOWE, DANIE, SZTUKA UŻYTKOWA, LOGIZACJA, SCHIZOTYMIA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, KIRYS, KOMPLEKS GLEBOWY, MUR, RÓŻOWE OKULARY, PIĘKNODUCH, PRE-PAID, POTIOMKIN, GRZECH ŚMIERTELNY, RADIOLOGIA, EGZOTARIUM, MYSZ WORKOWATA, BAJKOPISARZ, KARŁĄTKOWATE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KINO SAMOCHODOWE, KOKTAJL MOŁOTOWA, PEGAZ, SINGEL, ŁUK BLOCZKOWY, ULOTKARZ, UPADŁOŚĆ, DOJŚCIE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, WSCHÓD, LOKATA, MIOPIA, POLEMIZATOR, GÓRMISTRZ, BURZYK SZARY, TAŚMA, TOPOS, ANTROPOLOGIA, ANTYCHOLINERGIK, WSPARCIE, NABYTEK, PUNKT PRZYSŁONECZNY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, HEBAN, PRĘDKOŚĆ, STADIUM LARWALNE, ZADRAPANIE, USTĘPLIWOŚĆ, INDUKTOR, AKROBACJA, ZOOTECHNIKA, BYDLEŃ, WRAŻLIWOŚĆ, BARCIAK, GESTALT, PŁOMYK, KOMEDIANTKA, BAR MICWA, PATELNIA, PĄK, RELA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SEMAFOR, KIESZEŃ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PANEW, PIERSI, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, HOMO NOVUS, REFLEKTOR NEUTRONÓW, KASKADA, SINICA, JURYSDYKCJA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, SROKOSZ, GEN SPRZĘŻONY, KWADRATNIKOWATE, PUBLIKATOR, RAJTUZY, MAH JONG, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PATENT, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, BACKGROUND, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, HAFTARNIA, FORMACJA, BRETOŃSKI, SIATKOWIEC, ILORAZ RODZINNY, GEREZA BIAŁOBRODA, POST, KOMPLETNOŚĆ, WĄTEK, BIEGUN, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PERIODYK, KOPERCZAKI, MAŁY REALIZM, KOPIA, FREATOFIL, MONITORING, WIERSZ OBRAZKOWY, WARSTWOWOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, DZIEŻKA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, PATOMORFOLOGIA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ZORBA, PUDŁO, CYKL GRANICZNY, WRZĘCHY, KAMARAN, STOPA DYSKONTOWA, OŻYNA, ROŻEN, TORBA, MĄKA SITKOWA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, PRZYCZYNA MATERIALNA, FILOZOFIA, CHOROBA HALLOPEAU, MUZYKA CERKIEWNA, PORZĄDEK DORYCKI, KARTEL, PRZÓD, KUC NEW FOREST, ROZBUDOWA, REDUKCJA, STADION, KUBECZEK, MIĘŚNIAK, OSZCZĘDNOŚĆ, RELING, NORMA OBSZAROWA, HEAVY METAL, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, WYŁAM, EFEKT SNOBIZMU, OFICJEL, METEORYTYKA, BEZBRZEŻE, NIETAKTOWNOŚĆ, WALOŃSKI, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, TAKT, BUCHTA, ROZMNOŻA, KRONIKARZ, CHODZIARSTWO, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, GLOTTODYDAKTYKA, GRUNT, PAPILOT, CHOROBA CSILLAGA, RUMSZTYK, BARWY WOJENNE, ENCYKLIKA, PALEOORNITOLOGIA, DIETA KOPENHASKA, OBROTNIK, METODA KASOWA, SYLWESTER, ZDOBYWCA, PING-PONG, KRAJE KOMUNISTYCZNE, SŁABIAK, WĘŻYK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, INDYWIDUALIZM, ROGOWACENIE MIESZKOWE, WSKAŹNIK, KONTAKT, LITAURY, ŻARTOBLIWOŚĆ, WIZYTÓWKA, NOC ASTRONOMICZNA, OBLAT, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, GANG, SKLERODERMIA UKŁADOWA, PRZEKŁADNIA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, TUŁACZ, AUTOTEMATYZM, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, DOJŚCIE, PIKNIK, ŁODRANIT, ISLAMISTA, KISIEL, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, RABV, SŁOWO, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, MAŁOSTKOWOŚĆ, FRESK, TAMBURYN, TELEFONIA STACJONARNA, REMINISCENCJA, BRAZYLIJSKI, WICIOWIEC, MALARSTWO FIGURATYNWE, KOŻUSZYSKO, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, CELOWOŚĆ, BASKINKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, MECHANIKA PŁYNÓW, JAMA STAWOWA, DOCIEKLIWOŚĆ, PRALUDZIE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, SYMBOLICZNOŚĆ, ORCZYK, BABILOŃSKI, LODOWICA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BEAR, FRANTOSTWO, ANATOMIA, CZUWANIE, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ŻYCIAN, INKASO, CIASTO DROŻDŻOWE, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, DOMINIUM, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ?PODPALENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOTROPIA cecha polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne badanych obiektów są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOTROPIA
cecha polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne badanych obiektów są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 9 lit.).

Oprócz CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE BADANYCH OBIEKTÓW SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x