GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGNES to:

gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 6 lit.)MAGNESIK to:

gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGNES

MAGNES to:

moc, dzięki której ktoś lub coś przyciąga ludzi (na 6 lit.)MAGNES to:

ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 6 lit.)MAGNES to:

gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 6 lit.)MAGNES to:

ciało będące źródłem pola magnetycznego (na 6 lit.)MAGNES to:

przyciąga żelazo (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.137

BASKINA, PŁONNIKI, FALA, ZDENERWOWANIE, SZCZELINA DYLATACYJNA, ŚREDNIOROLNY, PRZYKOP, WERSJA STABILNA, KABLOOPERATOR, ZŁOTA KLATKA, DIETA, ŁUK ŻEBROWY, WÓŁ, STERYLNOŚĆ, KOTEW, KREDYT KASOWY, PAJĄCZEK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ZAMSZ, BATERIA BIDETOWA, FUNDUSZ ZASOBOWY, LUTÓWKA, GARDEROBA, REGRESJA MORZA, KOKTAJL, SIEDZISKO, KETOZA, AFRYKAŃSKI, MOC WYTWÓRCZA, PAJĘCZYNA, FROTER, CZAS MĘSKI, BACZEK, POŁYKACZ, SZAKAL, SALONOWIEC, WERTIKAL, DEOKSYNUKLEOTYD, KULUARY, ROZMOWY W MAGDALENCE, PAPIER GAZETOWY, GUZIK, TYNK, DEZASEMBLER, TANKINI, GORĄCZKA ZŁOTA, ARCYDZIELNOŚĆ, PORTRECISTKA, INDUSTRIALIZACJA, PAPROTKOWATE, KOŁNIERZYK BEBE, POMAGIER, DOMINANTA, DURNOŚĆ, NAWIEWNIK, NOWA TWARZ, CZOP, PAMIĘĆ, NAGRODA, ZATRUCIE, PRUSY, KOORDYNACJA RUCHOWA, POPIELICA, CARAVAN, ZWID, ZDRADA, GEODEZJA OGÓLNA, KOSTKA, FAKTURKA, FILEMON CIEMNY, CZŁON POŚREDNI, PORĘCZE, ŚLINIANKA PRZYUSZNA, WARSTWA ADSORPCYJNA, DZBANECZEK, ELEMENT TOCZNY, ROSYJSKOŚĆ, LAMUCKI, WAPNO, OFENSYWA, NADBUDÓWKA, NAPUSZONOŚĆ, FILAKTERIA, JĘZYK WOGULSKI, ŁUSKOWCE, SKANER, PAJĘCZYNÓWKA, PARAWANING, LIBELA, ZIMNE NÓŻKI, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, NIEBO, REJESTR, BLIŻSZOŚĆ, KĄPIEL, DOR, SKARGA, FACSIMILE, PARTYJNIAK, HELMIOTOLOGIA, ZNAJOMY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, CZEKADEŁKO, GRA, ROZDZIAŁ, CHEMIA POWIERZCHNI, TRUD, CZARNY SZLAK, SWOBODA, ARKA, POLSKOŚĆ, CHASEREK, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KAMERLING, DOSŁOWNOŚĆ, ADAPTER, GRUBOŚĆ, KOCZOWNIK, OBŁOK OORTA, NAWÓZ SZTUCZNY, OGRANICZNIK, ILLOKUCJA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, JEŻ MORSKI, ILUZORYCZNOŚĆ, FUNKCJA OKRESOWA, KABALARZ, IKAR, KROATYSTYKA, CZTERDZIESTKA, PROSTE SKOŚNE, OPERATOR, PROSIĘ, WEST COAST SWING, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SPRAWA, REFLUKS, ROZMODLENIE, ZMROK, HOMO NOVUS, PRZEDŁUŻACZ, KUBECZEK, FIRMÓWKA, STOP NISKOTOPLIWY, FERRIMAGNETYK, WYWROTOWIEC, ZGORZELINA, ODTWÓRCA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WYPUKŁOŚĆ, RYTM, KOŁNIERZ, MORESKA, SIEWNIK RZUTOWY, MORDOBICIE, UKŁAD CIAŁA, SFERA NIEBIESKA, KORONIARZ KOŃCATY, SUMARYCZNOŚĆ, ZABYTKOWOŚĆ, FAZA, ROZLUŹNIENIE, PORFIRYNA, FREATOFIL, OGÓREK, KURZEJ, SZKOŁA, PODKŁADACZ, EKRAN, CYBERNETYZACJA, DEKANTER, ELEMENT, OBIPIĘTA, STRONA, NABIEG KORZENIOWY, ZSYPISKO, KROKODYL, HOBBYSTA, CZWARTY ŚWIAT, WORECZEK, GLEBA, NAGA PRAWDA, ROCZNIK, HAMULCOWY, WĘZEŁ WINDSORSKI, JANUSZ, STRUG, WALENTYNKA, ARTYSTA, DRGNIENIE, POŚLIZG, ŁONO ABRAHAMA, ROZSTRÓJ, KOŹLAK, AGREGAT POMPOWY, REKLAMIARZ, RYGORYSTKA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, CELIBATARIUSZ, TELEMETR, NASIENNIK, AKSELBANT, LARYNGOLOGIA, SZEFEL, CHŁONIAK BURKITTA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KONTRADMIRAŁ, SELENOGRAFIA, DRYL, ZWYCIĘŻONY, GRACZ, PRZEWIĄZKA, MALUNEK, OPÓR WZNIESIENIA, STOIK, KENOZOIK, BARCZATKA GŁOGOWICA, WĘDZIDŁO, OPIEKUN, NERD, JĘZYK NAHUATL, WYRAK SUNDAJSKI, KONIK DULMEŃSKI, ROZMNOŻA, MOCODAWCA, ŁĄCZNIK, SPOIWO BUDOWLANE, AKTYWNOŚĆ, BŁĄD STYLISTYCZNY, BLOKHAUZ, AUTYZM DZIECIĘCY, PRAWO WEWNĘTRZNE, WIETNICA, TECHNIKA CYFROWA, FILM NOIR, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, BOMBER, PĘCHERZYK, ANTECEDENCJA, KOKSOWNIK, TARCZKA, ESPERANTYSTA, BAŃKA SPEKULACYJNA, MINISTERSTWO, AKCELERATOR KOŁOWY, TROPIK, BUDOWNICTWO, KROKIET, JEDYNY, UBOGOŚĆ, TRUSIA, ŁUPINA, SONDAŻ, WĘGIERSKI, PRZECIĘTNIACTWO, SZÓSTKA, ŁAN POLSKI, TŁO, BROŃ, UPOMNIENIE, RZEMIEŚLNIK, CIĘŻKI SEN, MISIO, KASOWNIK, PUNKT KARNY, DINGS, SADYZM, DEOKSYGUANOZYNA, AFGAŃSKI, HORODNICZY, KUŹNIA, WYPAD, OBURĘCZNOŚĆ, ORBITA GEOSTACJONARNA, KONTRALT, PRZEŁĄCZNICA, OBLATANIE, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ZAPAŁECZKA, OBRZEŻE, MLECZAN, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WILGOTNOŚĆ, MACZANKA KRAKOWSKA, LOSOWANIE PROSTE, PROFILOWANIE, METODOLOGIA NAUK, KWALIFIKACJA, SZWAGIER, NORMALNA, KOŁO, JAPONKA, ŁUZA, ARYTMOMETR, NARAMIENNIK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KLAWISZOWIEC, ?BOMBA WULKANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGNES gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 6 lit.)
MAGNESIK gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGNES
gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 6 lit.).
MAGNESIK
gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 8 lit.).

Oprócz GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - GADŻET, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z OZDOBY I PRZYTWIERDZONEGO DO NIEJ MAGNESU, SŁUŻĄCY DO PRZYMOCOWYWANIA (TAKŻE DO PRZYMOCOWYWANIA CZEGOŚ) DO METALOWYCH POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x