BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLATKOWIEC to:

budynek, w którym poszczególne dostępne z klatek schodowych jednostki zestawione są w ciąg, na każdej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania z oknami wychodzącymi na obie zewnętrzne elewacje oraz ewentualnie dalsze mieszkania, oświetlone tylko z jednej strony (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.570

IKAR, SINICA, TRAWA MORSKA, ŻŁOBECZEK, BLOCZEK, POKÓJ ŚNIADANIOWY, SYLWETKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KRZYŻOPIERSIOWATE, MARUDA, WIBRATO, INFORMACJA, ROZPAD, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, PISMO ALFABETYCZNE, PŁOMYCZEK, DESIGNERKA, VOTUM SEPARATUM, APOLIŃSKOŚĆ, MDK, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, TAMBURYN, MISKA, OSTRĘŻYNA, GALLIZACJA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, UWAŻNOŚĆ, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LANGOSZ, PĘTLA HENLEGO, PIEKARNIA, PODKOLANIE, PRAGMATYKA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, CACCINI, FOREMKA, PENTERA, PUNKT FILTRACYJNY, PODSEKTOR, KARBIDKA, JAKOŚĆ, RARÓG, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, CARRUCA, CEREMONIA HERBACIANA, SZUM, DROŻDŻARNIA, HAFT, SZTAMBUCH, ROBEREK, AKSJOMAT, POPYT PROPORCJONALNY, KINEZJOLOGIA, OPIESZAŁOŚĆ, SILNIK BLIŹNIACZY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, MORFOLOG, MEDYCYNA PERSONALNA, HARMONIJKA, FALA WZROSTOWA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, ARCHIWISTA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ŁAM, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, STRUNOOGONOWE, SYNDROM PARYSKI, ZIMNO, RUSZT, ŻÓŁW DIAMENTOWY, KREDYT REWOLWINGOWY, ZERÓWKA, TROLEJBUS, SUPORT, MATECZNIK, UTLENIANIE, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, BIEL, NAJEM, SKIFF, BELLOTTO, FILAKTERIE, NAJEBANIE SIĘ, ANALIZA KONKURENCJI, IMAGE, MAGNOLIA, FINEZYJNOŚĆ, KRYPTOGRAFIA, MIĘSOŻERSTWO, GWARANCJA PROCESOWA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, TOCZYSKO, OŚRODEK WYŻOWY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, GRUPA KETONOWA, SAUNAMISTRZ, ODPORNOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, ANOMALIA PELGERA-HUETA, SAMOUK, ZBROJOWNIA, PRYMATOLOGIA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, RAJA BIAŁOPLAMA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, INKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BIURO PERSONALNE, TAMBOREK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SZLAK GRADOWY, WIDZOWNIA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DROGA KOLEJOWA, MIKSER, ŻAKOSTWO, SUPERMAN, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CEGLARKA, KĘDZIERZAWKA, MATRYCA LOGICZNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, MODLITEWNIA, KRIOSAR, DYSCYPLINA POKAZOWA, METAMERIA, ESSEŃCZYCY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PRZYKWIATEK, POPULACJA MENDLOWSKA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PLAMISTOŚĆ, ZAPUSTY, TASZCZYN PSZCZELI, WARUGA, MIŁOŚCIWOŚĆ, CUD, IDIOFON, MAGICZNA GÓRKA, AHISTORYCZNOŚĆ, LOGOGRAM, DACH ŁAMANY, ARCUS SINUS, SKRZYWDZONY, GEOGRAFIA ROŚLIN, IZBA, LIRYKA, RĄCZNIK, NESTOR, FORTALICJA, CZŁONY, FENEK, SZARA MYSZKA, ÓSEMKA, CIĄGNIK KOŁOWY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WIRULENCJA, INDYWIDUALIZM, POMORSKI, OPPERT, GALICKI, DRZEWO KAUCZUKOWE, BULDOG, PRZECIWSTAWIENIE, ADAM SŁODOWY, PODŁOŻE MALARSKIE, PROTETYKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ARTRETYZM, APPELLATIVUM, PRAWO PRACY, SPLOT, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SSAKI, RELACJA DWUARGUMENTOWA, CHIROPTEROLOG, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ŁĘG OLSZOWY, CYSTOLIT, RYGORYSTKA, CZIROKEZKA, INWENTURA, UKŁAD RĄBKOWY, PERFORACJA, GNÓJ, KOSZULA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, ÓSEMKA, RPG, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SYGNIFIKATOR, MECHANIKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KARATE TRADYCYJNE, PSYCHIATRIA KLINICZNA, UKŁAD HOMOGENICZNY, MISTRZ PROSTEJ, SSE, ALWALKERIA, SPIĘTRZENIE, PALIWO CIEKŁE, STRZAŁA KUPIDYNA, FONIATRIA, OKRES NOWORODKOWY, TOR, BUFONADA, METODA SCENARIUSZOWA, KOPIOWANIE, POCHŁANIACZ, REAKTYWACJA, KNAJPA, SATYRYCZNOŚĆ, PLURALISTA, CIĄG ARYTMETYCZNY, WEŁNA MINERALNA, GORZOWIANKA, ANDRUS, WIDLISZEK, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, POLARYZACJA, BUCZYNA NIŻOWA, ZROBIENIE KUPY, MAŁY KRAAL, PRZECIWSTOK, ANEROID, IBERYSTYKA, STRATUS, MUROWANIEC, SEROHEMATOLOGIA, POJAZD SILNIKOWY, OGIEŃ, SILNIK SZEREGOWY, STÓŁ MONTAŻOWY, INFA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, SIMPLEKS, DIAMAGNETYK, CZARNY CHARAKTER, GARBARSTWO, HEPATOLOGIA, PARTIA WŁOSKA, CUGANT, SZAFARZ, HYDROCHEMIA, TWIERDZENIE PASCALA, WĘŻÓWKOWATE, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, LORA, PŁYWACZEK, KORYTARZ TRANSPORTOWY, ELITA, ALIGATOROWATE, TAMARAW, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, FILOLOGIA, KAMERTON CHROMATYCZNY, OLEJOWIEC, DRONT, KRYSTALIZACJA, MLECZARZ, BALSAM, GALIARDA, GENITALIA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, EKSPEKTORACJA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, WIĄZANIE JONOWE, CHODZĄCA DOBROĆ, SHAPESHIFTER, ARBORETUM, EKSMISJA, FIZYKA, EKLIPTYKA, WOREK SPOJÓWKOWY, POJAZD GĄSIENICOWY, SPORT SAMOLOTOWY, JANUSZ, DOBROTLIWOŚĆ, TUSZ, STYLIZACJA, JOGA, STRUŚ MASAJSKI, ?BIMBROWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLATKOWIEC budynek, w którym poszczególne dostępne z klatek schodowych jednostki zestawione są w ciąg, na każdej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania z oknami wychodzącymi na obie zewnętrzne elewacje oraz ewentualnie dalsze mieszkania, oświetlone tylko z jednej strony (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLATKOWIEC
budynek, w którym poszczególne dostępne z klatek schodowych jednostki zestawione są w ciąg, na każdej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania z oknami wychodzącymi na obie zewnętrzne elewacje oraz ewentualnie dalsze mieszkania, oświetlone tylko z jednej strony (na 10 lit.).

Oprócz BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - BUDYNEK, W KTÓRYM POSZCZEGÓLNE DOSTĘPNE Z KLATEK SCHODOWYCH JEDNOSTKI ZESTAWIONE SĄ W CIĄG, NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZNAJDUJĄ SIĘ DWA MIESZKANIA Z OKNAMI WYCHODZĄCYMI NA OBIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ORAZ EWENTUALNIE DALSZE MIESZKANIA, OŚWIETLONE TYLKO Z JEDNEJ STRONY. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x