HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOTEZA KNUDSONA to:

hipoteza tłumacząca proces nowotworzenia, mówiąca, że nowotwór powstaje na skutek nagromadzenia się mutacji w DNA komórki (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.223

PARAMEDYK, SONDA MOLEKULARNA, CHRANCUSKI, KANAŁ HAVERSA, PARAMAGNETYK, OLIGOMER, FEININGER, PRAWO BERNOULLIEGO, ROZROST, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, BAR MICWA, GRA WYŚCIGOWA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, APATIA, ŚLIMAK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PRZYZWYCZAJENIE, KRĄŻENIE WROTNE, KANION PODMORSKI, LUSTRO, CENTRUM KONFERENCYJNE, BUŁAT, GALARETA WHARTONA, TAJEMNICA ADWOKACKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, DZIECIĘCOŚĆ, CENA WYWOŁAWCZA, MŁODA PARA, GENETYKA EKOLOGICZNA, NIEODZOWNOŚĆ, BATALION, METEOR, SKLEP WARZYWNY, TAŚMA, DZIADZIENIE, BALDACHIM, PARALAKSA, REASORTACJA GENOWA, DYSZA WYLOTOWA, POMPIER, SYNTAKTYK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CYBORIUM, TOPIALNIA, ASESOR KOLEGIALNY, PLASTYKA, EKSTRALIGA, TARANTELA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SANDINISTA, WIĘZIENIE, BOYS BAND, ŁUK, ACHAJA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PLAN OGÓLNY, ZAKON SZPITALNY, ROWEREK BIEGOWY, CZIROKEZ, TRAWIENIE, PULSACJA, ZGRAJA, HALON, ŁODRANIT, RUSKI, TROJAN, GASTROENTEROLOGIA, ZAPARZACZKA, SCRATCHING, EONIZM, CHIŃSKI, WĘDRÓWKA DUSZ, KUBEK, URBANIZACJA, KAMERTON, BAJT, DORADZTWO PERSONALNE, WYDARZENIE, JĘZYK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ZATOPIONA DEPRESJA, PRZEPIÓRKA, GUMA NATURALNA, DIALOG, ŚLONSKI, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, SKRĘT, AWANGARDA, CETOLOGIA, NAKRYCIE GŁOWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, OLEJEK ETERYCZNY, ZNAMIĘ BECKERA, KOPARKA KROCZĄCA, TACHION, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, RODZAJ NIJAKI, REPETYCYJNOŚĆ, BATYBENTAL, DESIGNER, KOŁEK, ZAĆMIENIE, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, KASTA, DUŃSKI, KWASZENIAK, CHOROBA UHLA, WATA, FILOLOGIA ANGIELSKA, EKTOPLAZMA, ZAMSZ, DŹWIĘCZNOŚĆ, SHAFTOWANIE SIĘ, ALGOLOGIA, PROFESOREK, TREN, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, SIECIOWANIE, SKANER PŁASKI, SUPERNOWE, TELEWIZORNIA, NEURON LUSTRZANY, POJEMNIK, FRANCUSKI, WYSPIARSKOŚĆ, DZIEŃ, PARAMAGNETYZM, PIASKOWY DZIADEK, KAPOK, LEGWAN GŁUCHY, KARA, NOC ASTRONOMICZNA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, RYNEK LOKALNY, CHOROBA PAGETA, ZŁOŻENIE POKŁONU, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, FATUM, RYBY MORSKIE, HELING, KIR, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KOSTIUMERNIA, PYRA, ZAKRES REAKCJI, REGION, RODNIK, ŁAPCE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, GLORIA, DEPRECJACJA, ROZTOPY, ODPĘD, CZERWONOKRZEW, PALMA KRÓLEWSKA, METEORYZM, MEDYCYNA, WŁÓKNO, PRZEPITA, MYKOLOGIA, IMPAS, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, KONSERWA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZAGNIEŻDŻENIE, CZĘSTOKÓŁ, WĘZEŁ ZARODKOWY, PRAWORĘKI, OŚCIEŻNICA, UNIWEREK, KRZYŻ MALTAŃSKI, ICHTIOSTEGOWCE, STRUP, MOLE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GRZYB PODSTAWKOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WĘZEŁ, OMASTA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KOCIOŁEK, JAMS, ŻUŻEL, GRANICA FUNKCJI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, SADYSTA, HOSTEL, PÓŁSAMOGŁOSKA, SZCZĘKOT, ALIENACJA, TECHNIKA ANALOGOWA, KONFRONTACJA, FORMALISTA, GAR, TEUTOŃSKI, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, BOROWIEC, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, STATYK, NARYS KWIATOWY, ZNAMIENITOŚĆ, SKROMNIŚ, OBRONA SŁOWIAŃSKA, WIRTUOZOSTWO, SŁOWO, EKSPLOZJA, GOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, GRAF PLANARNY, KOMPARATYSTYKA, SKRĘCANIE, ZAPŁON, MIĘSOŻERCA, SZTUKA KONCEPTUALNA, ROTATOR, POITEVIN, CHOROLOG, PODCIEP, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SĄD OPIEKUŃCZY, ROCK PROGRESYWNY, KOBIECOŚĆ, GHEE, OSAD, MYJNIA, FIKCJA LITERACKA, CANZONETTA, WARSTWA ŚCIERALNA, KANAPKA, ŚWIADECTWO, GRA CASUAL, HYDRORAFINACJA, MELINA, TYPOGRAFIA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CZYRAK GROMADNY, KOMPANIA, WIRULENCJA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ZNAMIĘ SUTTONA, SETER, CAMORRA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BREZYLKA, SSAK, SZEW STRZAŁKOWY, CYBORIUM, PLOTER BĘBNOWY, BRANIE WZORU, OFICYNA WYDAWNICZA, PORNOGRAFIA TWARDA, OPIEKA SPOŁECZNA, STAROHISZPAŃSKI, ŁOŚ, PARAMENTY, CHOROBA MIKROFALOWA, NARKOLEPSJA, CIASTO SKALNE, CAŁUSEK, DRYL, PANNA NA WYDANIU, DZIAŁANIE, ZAWARTOŚĆ, GRABBE, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KOREK, APLIKACJA, STROIK, NALEGANIE, SZTOLNIA WODNA, KONDOR, GULASZ, TUNICZKA, GARNEK, REFLEKSOLOG, TEMPERATURA CURIE, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, ABOLICJONISTKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KWAS BURSZTYNOWY, BRUZDKOWANIE, ODROSTY, ŁAŻENIE, SZTYWNIAK, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, SPRZEDAŻ, ALTOCUMULUS, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, BAJECZNOŚĆ, WSTRZYMANIE, EROZJA WSTECZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, LEPKOŚĆ CEN, PRZESYŁ, ?WIECZNA ZMARZLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOTEZA KNUDSONA hipoteza tłumacząca proces nowotworzenia, mówiąca, że nowotwór powstaje na skutek nagromadzenia się mutacji w DNA komórki (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOTEZA KNUDSONA
hipoteza tłumacząca proces nowotworzenia, mówiąca, że nowotwór powstaje na skutek nagromadzenia się mutacji w DNA komórki (na 16 lit.).

Oprócz HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - HIPOTEZA TŁUMACZĄCA PROCES NOWOTWORZENIA, MÓWIĄCA, ŻE NOWOTWÓR POWSTAJE NA SKUTEK NAGROMADZENIA SIĘ MUTACJI W DNA KOMÓRKI. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x