ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTUALIZM to:

zasada geologiczna mówiąca, że czynniki fizyczne i chemiczne modyfikujące skorupę ziemską działają w teraźniejszości w podobny sposób, w jaki działały w przeszłości (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKTUALIZM

AKTUALIZM to:

w filozofii: doktryna, według której cała rzeczywistość nie istnieje poza myślą (na 9 lit.)AKTUALIZM to:

w psychologii: kierunek, który traktuje procesy psychiczne jako rozwijające się pasmo zdarzeń tożsamych z aktualnymi przeżyciami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.564

CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, REGUŁA TINBERGENA, CHEMOAUTOTROFIA, RECEPTA, TARAS, DROGA, RAGLAN, OKRES, ŁUSKA, ZASADA DUALNOŚCI, POJAZD NIEKOŁOWY, ZDROWAŚKA, OPĘTANIE, GŁUPI JAŚ, DYSKRYMINACJA, TECHNOLOGIZM, GRAPPA, AKTUALIZM, FILAR, PIANO, ŻABA OWCZA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, INTERPRETATOR, CHONDRA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PROCES GEOLOGICZNY, PLIK MULTIMEDIALNY, SPOSÓB, LAPIDARNOŚĆ, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, PULARDA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, KARTA WIZYTOWA, STYLING, GEST, JURA PÓŹNA, WRAK, NARYS FORTYFIKACYJNY, UCZESANIE, NIEZDOLNOŚĆ, PASZKWIL, KREDA, OGRÓD NATURALISTYCZNY, KOMBINACJA, LENIWIEC PSTRY, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PARODIA, ZASADA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, NOTACJA INFIKSOWA, WYROBNIK, KOJOT, GOSPODARSTWO KRAJOWE, WYPAD, PIEKŁO, PULASAN, INTERPRETER, SIŁA, GRAF PŁASKI, FILTR WĘGLOWY, SYNDYKAT, ANTYBIOZA, KANTYK, OCZOJEBKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, HISTORYZM MASKI, SUPERKLIENT, GŁOS, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, PRZEDMIAR, POCHWA LIŚCIOWA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, APROBATA, STEREOGRAM, 5-FU, VOX COELESTIS, PRZENOŚNIK, ZŁODZIEJKA, MODEL, BABUŚKA, SIEĆ, ZJAWISKO FIZYCZNE, FAKON, FORMACJA GEOLOGICZNA, TARYFA ULGOWA, PISMO WĘZEŁKOWE, NEOGEN, OTOCZENIE, MELDUNEK SYTUACYJNY, PREGLACJAŁ, ZASADA PRZYSPIESZENIA, BAZA ORBITALNA, POSĄG, KLEMENTYNKA, LORENC, TAO, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, METODA SHEPARDA, BARDON, RZUT RÓWNOLEGŁY, PROGRAM, ZGORZELIZNA, HALLOTRON, ZASADA REAFERENCJI, FAKTURA, OBUCH, WIENIEC, SADYZM, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OŚRODEK, OBURĘCZNOŚĆ, ATRYBUCJA, ABORDAŻ, REPREZENTACJA GRAFU, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, NAWYK, MARSZ, KUSICIEL, RUSZT, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, NIEMOŻLIWOŚĆ, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, ZNAK, REGUŁA GRAMATYCZNA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, REGENERATOR, NEWS, HUMOR, DESPOCJA, POTENCJA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, FACHOWOŚĆ, KAMELEON LIŚCIOWATY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, STARA GWARDIA, PRZECHOWALNICTWO, PRAWO TOŻSAMOŚCI, ŁOŻYSKO, STRAJK WŁOSKI, AKUCZI, ORLEŃ, TAJEMNICA, RYT, KRÓTKOŚĆ, ŚRODOWISKO, OWAL, SOCJOLOGIA RADYKALNA, METAZASADA, KABOB, BURZYK, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, RZEP, WIETRZENIE CHEMICZNE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, OBSTAWA KAMIENNA, NIEKAPEK, KROGULEC, SKAŁA OSADOWA, BRANIE POD WŁOS, LEGENDA, JURA BRUNATNA, OBRAZ STEREOSKOPOWY, POPOVER, PLAFON, BATERIA, WZÓR, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, CHEMORECEPTOR, SPOSÓB, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, KRYTERIUM SAVAGE'A, MODEL, JĘZYK, UCZUCIE, PERM, CZERWCZYK, BAJOS, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, WYJŚCIE, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MIKROSKOP SKANINGOWY, ZDANIE, ROBAK, BIOCHEMIA, POŁOŻENIE, METALOCERAMIKA, PSZCZOŁA MIODNA, SYSTEM WALUTOWY, ZUPA ŚMIECIOWA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, INTONACJA, INTERPRETACJA, KORNET, ŹRÓDŁO POLA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ROZBIÓR, MIASTO STAROŻYTNE, STRÓJ, NIEWYPARZONY JĘZYK, MADERYZACJA, STW, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, GWIAZDA PRZEWODNIA, ALPAKA, CUDOTWÓR, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PODJAZD, ENCEFALOPATIA, RACHUBA CZASU, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, FALSYFIKAT, PRZYKRYWKA, OCZKO, REGUŁA RAMSEYA, MORA, BUKOLIKA, ASPEKT, ŚPIĄCZKA, SEGMENT RYNKU, BEZPIECZNY SEKS, MONTAŻ, IDYLLA, RUCH JAŁOWY, CZYNOWNICTWO, SAKRAMENT, ROZWÓJ, CROONER, ZASADA DOMINA, BŁĄD METODY, SCHEMAT SARRUSA, ŚWIADECTWO, TERAPIA, PISMO, MORGA, NIEDORZECZNOŚĆ, KRETY WORKOWATE, WIELOFAZOWOŚĆ, PĄCZKOWANIE, CZYNNIK BIOTYCZNY, POBOŻNOŚĆ, TARANOWANIE, UZUS, APANAŻE, MALARSKOŚĆ, MINERAŁ SYNTETYCZNY, BARIERA WEJŚCIA, SYSTEM, CENA ADMINISTRACYJNA, ODWIERT, CHOROBA FORBESA, ASTROFIZYKA, SZARA EMINENCJA, RÓJ WYSP, JASKÓŁKA, ATRAKTANT, ŚCIEG, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, JABŁKO NANERCZOWE, ZDECYDOWANIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BAROTROPIA, POWŁOKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, MANIPULATOR, NEUROCHEMIA, DESPOTIA, MAPA GEOLOGICZNA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KOLEŻANKA PO FACHU, DYPTYCH, KRESKA, ZJAWISKO FARADAYA, PRĄD ZMIENNY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, TABLICZKA MNOŻENIA, REGUŁA SAVAGE'A, ODKŁAD, KRASNAL, POZAHISTORYCZNOŚĆ, DROGA KROPELKOWA, ŻABA SZCZEKAJĄCA, EPIDEMIOLOG, FONETYKA, SPOSÓB BYCIA, BÓBR RZECZNY, KORONKA, IZOTROPOWOŚĆ, FRONTALIZM, SFERA, SIDOLKA, JURA BIAŁA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, BATIK, PERKOŁYSKA, ZWIĘZŁOŚĆ, SATELITA, ?CIĄGUTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.564 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTUALIZM zasada geologiczna mówiąca, że czynniki fizyczne i chemiczne modyfikujące skorupę ziemską działają w teraźniejszości w podobny sposób, w jaki działały w przeszłości (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTUALIZM
zasada geologiczna mówiąca, że czynniki fizyczne i chemiczne modyfikujące skorupę ziemską działają w teraźniejszości w podobny sposób, w jaki działały w przeszłości (na 9 lit.).

Oprócz ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZASADA GEOLOGICZNA MÓWIĄCA, ŻE CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE MODYFIKUJĄCE SKORUPĘ ZIEMSKĄ DZIAŁAJĄ W TERAŹNIEJSZOŚCI W PODOBNY SPOSÓB, W JAKI DZIAŁAŁY W PRZESZŁOŚCI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x