W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAKONIZM to:

w starożytności (V i IV w. p.n.e.) moda na naśladowanie obyczajów spartańskich przez Ateńczyków i mieszkańców innych miast greckich; obejmowało ono m.in. ubiór, zwyczaje higieniczne, wychowanie fizyczne, surowy sposób życia oraz polityczne sprzyjanie Sparcie; naśladownictwo dotyczyło również przypisywanej Spartanom umiejętności ciętej, błyskotliwej i krótkiej (lakonicznej) riposty w dyskusji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LAKONIZM

LAKONIZM to:

zwięzłość, zwartość, lakoniczność, lapidarność, krótkość - zwięzłość i precyzja w wyrażaniu myśli, lapidarny i oszczędny sposób wypowiadania się, według tradycji właściwy spartanom, mieszkańcom starożytnej Lakonii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.653

PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, URZĄD POCZTOWY, LITOMANCJA, HYDROSFERA, WILKI WORKOWATE, CUKIER INWERTOWANY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, REGUŁA MINIMAKSU, KOSZĘCIN, KOŃ PRZEWALSKIEGO, CHOROBA FRIEDREICHA, WYWIETRZNIK, PRASADA, MAKIJAŻ, TĘTNICA RZĘSKOWA, WIZYTÓWKA, KIMBANGIZM, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, REJESTRATOR, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, REGION WĘZŁOWY, VIBRATO, DASZEK, KORONKA, WŚCIBSTWO, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, TYP, SPŁUKIWANIE, NIKOLAIZM, OSTROGI, CHOROBA VERNEUILA, MYSZ ZIELNA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ORGAN, E-PODPIS, ARMEŃSKI, KULBAKA, POLITBIURO, EROTYZACJA, HERMA, ODNOWA BIOLOGICZNA, PERKOZ DWUCZUBY, CHEDYW, ANDROGINIZM, OSADA FABRYCZNA, SZEW KOSTNY, WŚCIEKLICE, KROWA, MOLESTACJA, BYDŁO DOMOWE, ROZBIÓR, CHOMIK SYRYJSKI, JEZIORO SŁONE, SĄD BOŻY, ŚLUZ, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, RADA NADZORCZA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PEARS, KŁOCHTUN, TARGANIEC, SKAŁKA, LUKKA, IZBA OBRACHUNKOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, PIECZARNIK WŁOSKI, PODATEK URBARIALNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, TORFOWISKO WISZĄCE, PRAWA MIEJSKIE, WIZJA, ŁÓJ, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, PISMO URZĘDOWE, NEGATYWIZM, PARPOSZ, OKNO ATMOSFERYCZNE, KACHINA, KASA FISKALNA, HARFA EOLSKA, KARLIK KUHLA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, AHISTORYZM, WYLINKA, LANGUR WSPANIAŁY, DOWÓD, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KANGURZAK RUDAWY, SANIE, ABHENR, SZOS, NEFF, AQUAFABA, NIL, SWOBODA, PATRON, PLATFORMA SPRZĘTOWA, AWANPORT, BIHAR, KLOMIFEN, MUZYKA, KOŃ DOŃSKI, ADLER, TAM TAM, LEW SALONOWY, LEJEK, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, SANKCJA, KONCHIOLINA, MALERIZAUR, KREOL, PENTOKSYFILINA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KASA MIESZKANIOWA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, SEKTOR, KATANGA, WIESZAK, ŚWIĘTA KROWA, CIRTH, NOMADYZM, KONIOWODNY, ODPÓR, PARALAKSA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, GŁOS JĘZYKOWY, TORFOWIEC NASTROSZONY, AFEKTYWNOŚĆ, NADBUDOWA, UDŹWIG, PRZESIEDZENIE, BĄCZEK, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, CZARNY, PUNKT WĘZŁOWY, GRĄD SUBATLANTYCKI, TYRANIA, FOSFORESCENCJA MORZA, JEZUITA, WALNE ZEBRANIE, DROGA PŁCIOWA, BARBARZYŃCA, KOCZKODANOWATE, EROZJA BOCZNA, MICRA, NOMINAŁ, SUPERWIZJA, PIKIETA, CHOROBA FORBESA, KOŁO WERTYKALNE, EDREDON OKAZAŁY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, HURTNICA ZWYCZAJNA, IGLISHMEK, NIEBIESKI PAS, MUFKA, WYROBNIK, TAR HIMALAJSKI, INFLACJA BUDŻETOWA, TELEGRAF OPTYCZNY, JĘZYK POLSKI, LEBERWURST, CZWARTY, PASTERSKOŚĆ, PLEMIĘ, MANTOLET, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, MILICJA OBYWATELSKA, KOŁO ŁOWIECKIE, ZASIŁEK OKRESOWY, POLSKI, KŁOBUK, DYSK LOKALNY, DIETA, MONARCHIA ELEKCYJNA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, NEKTAR, TEORIA INFORMACJI, PRZYWODZICIEL WIELKI, INKORPORACJA, OBIEG OKRĘŻNY, PODWÓJNY TROCHEJ, FITOSTEROL, PLIK MULTIMEDIALNY, FABIJAŃSKI, RZĘSOREK MNIEJSZY, GRUNGE, TERBINAFINA, PAŁATKA, BODARZ, RODZINA NIEPEŁNA, CHOROBA BAKTERYJNA, EPISTOLOGRAFIA, CZOP ZATOROWY, SZYPLIN, SZUWAR KŁOCIOWY, SZPILKA, PŁYN STAWOWY, SAMPLER, DOM WCZASOWY, SKRYPT, EKSPRESJA, TAKT, PAWIAN SENEGALSKI, LAKONIZM, KOŃ POZNAŃSKI, LAKTAM, LICENCJA POETYCKA, RDZA ZBOŻOWA, ASYMILOWANIE SIĘ, KORWIN, DEINSTALACJA, BAWOLEC, WYKRÓJ, ZRZESZENIE, TELEGRAM, KRWAWNIK POSPOLITY, IPERYT, LINIA ŻYCIA, WIGOWIE, ŚWIADECTWO, ANTYKOAGULANT, CHOROBA WELWETOWA, JĘZYK JAPOŃSKI, CZUBATY PAWIAN, DRAKON, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, STASEK, ORNAT, KRĄŻENIE WROTNE, WYRÓB HUTNICZY, POLITYKA LEKOWA, WESZ MORSKA, ENDOPSAMMON, EUFONIA, AKCEPTOR, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, HONDA, POPIELNIK, WRÓBEL SKALNY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, DOKTOREK, PSZCZOŁA INDYJSKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, KOSTIUM KĄPIELOWY, SZKLIWO CERAMICZNE, SATURN, SUSZARNICTWO, ŚCIEG, TRYGON, METYS, STAŁA KOSMOLOGICZNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, RAJD DAKAR, KOLOS, SYSTEM DEDUKCYJNY, PARDO, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, POMNIK PRZYRODY, JESIEŃ ŻYCIA, AWERROIZM, WYKROCZENIE SKARBOWE, CAMAGUEY, KWATERUNEK, WERTYKULACJA, KOŁO SEGNERA, SKORPION, MASŁO CZOSNKOWE, POSŁUSZNICA, KOŁOWACIZNA, ETOLA, OSŁONKA RDZENNA, ZAPARZACZKA, WŻER, DOM AKADEMICKI, EPOKA GIERKOWSKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GWIAZDA, KOMPARYCJA, FAWORYT, KRETY WORKOWATE, DETEKTOR AKTYWACYJNY, OSTATNIA WOLA, KATANA, TARAN, SZLACHAR, POCIĄG MARSZRUTOWY, TISCHBEIN, PRACOWNIK FIZYCZNY, CYNK, ŁUK MADZIARSKI, CIAŁO ODCZUCIOWE, SZAFOT, ŹRÓDŁO RADIOWE, SIOGUN, PRZENOŚNIK, ?MYSZ MAŁOOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAKONIZM w starożytności (V i IV w. p.n.e.) moda na naśladowanie obyczajów spartańskich przez Ateńczyków i mieszkańców innych miast greckich; obejmowało ono m.in. ubiór, zwyczaje higieniczne, wychowanie fizyczne, surowy sposób życia oraz polityczne sprzyjanie Sparcie; naśladownictwo dotyczyło również przypisywanej Spartanom umiejętności ciętej, błyskotliwej i krótkiej (lakonicznej) riposty w dyskusji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAKONIZM
w starożytności (V i IV w. p.n.e.) moda na naśladowanie obyczajów spartańskich przez Ateńczyków i mieszkańców innych miast greckich; obejmowało ono m.in. ubiór, zwyczaje higieniczne, wychowanie fizyczne, surowy sposób życia oraz polityczne sprzyjanie Sparcie; naśladownictwo dotyczyło również przypisywanej Spartanom umiejętności ciętej, błyskotliwej i krótkiej (lakonicznej) riposty w dyskusji (na 8 lit.).

Oprócz W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - W STAROŻYTNOŚCI (V I IV W. P.N.E.) MODA NA NAŚLADOWANIE OBYCZAJÓW SPARTAŃSKICH PRZEZ ATEŃCZYKÓW I MIESZKAŃCÓW INNYCH MIAST GRECKICH; OBEJMOWAŁO ONO M.IN. UBIÓR, ZWYCZAJE HIGIENICZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SUROWY SPOSÓB ŻYCIA ORAZ POLITYCZNE SPRZYJANIE SPARCIE; NAŚLADOWNICTWO DOTYCZYŁO RÓWNIEŻ PRZYPISYWANEJ SPARTANOM UMIEJĘTNOŚCI CIĘTEJ, BŁYSKOTLIWEJ I KRÓTKIEJ (LAKONICZNEJ) RIPOSTY W DYSKUSJI. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x