OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGRÓDEK DZIAŁKOWY to:

obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.455

REWIR, FLORYSTA, CIERNISKO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, INSTYTUCJA, PUCH, FOTOCHROMIA, SERWITUT, WIDŁOZĄB SUDECKI, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, RADIO TAXI, CHLOROHEKSYDYNA, PROZELITYZM, PIECHUR, DIAKRYT, IMMUNOPATOLOGIA, AGROTURYSTYKA, ROZPÓRKA, PASZTETÓWKA, GAZ, MUZEUM, POLE DRUMLINOWE, ODBÓJ, NADLEŚNICTWO, NIESTOSOWNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, KARABINEK, MAŚLACZEK, WAGA, AWARIA, SPŁASZCZKOWATE, PREPARAT, POWIEŚĆ FANTASY, VIKING, PĘTAK, POTNIK, OLSZANICA, EKSPEDYCJA, ZGIEŁK, SYNAPSYDY, WZIERNIK, RACHUNEK POMOCNICZY, SPORT SAMOLOTOWY, ZIELONA KARTA, BIEG, POGOTOWIE RATUNKOWE, SCIENCE FICTION, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, SOKOLARNIA, UNITARIANIN, KLUCZ, STYLIZACJA, WIĄZANIE, FASOLA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, NAPROMIENNIK, TLENEK, ZARZEWIE, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, RODZAJ LITERACKI, DYNAMIKA, MYSZ ZAROŚLOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, WIRTUALIZACJA, NURKOWANIE TECHNICZNE, PRZEWÓD ODGROMOWY, OPIEKA SPOŁECZNA, WSKAŹNIK SIMPSONA, KŁOBUK, AJWAR, KOCZKODANOWATE, SŁABOŚĆ, TREFNIŚ, PIELUSZKA, WYRAFINOWANIE, KLASYFIKACJA ABC, STREFA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, POLIGEN, DIALOG OBYWATELSKI, UDŹWIG, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, KAMPANIA, POKRYWKA, DOM STUDENCKI, CHOROBA NAXOS, POZIOMNICA, PORT, POKRZYWDZONY, OGRÓD, ODSIEW, WSIOK, ZARAZA, POCISK PRZECIWPANCERNY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, TABOR, GORZOWIANIN, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, WLEW, SARKOMER, ODDZIAŁ ZAPOROWY, CELIBAT, ZWARA, PIEC KUPELOWY, ODWACH, ZBIÓRKA, MLECZAN ETAKRYDYNY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, OBRÓBKA, ALOES, OBORA DWORSKA, OGRÓDEK PIWNY, WEGETARIANIZM, NARKOANALIZA, POSTĘPEK, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, CYKL REALIZACYJNY, NOSZE, PODSTAWA PROGRAMOWA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KRUPADA, RĘKAW, OWADZIARKI, MYSZ BERBERYJSKA, ZIEMIA, POLE, GŁOGOWIANKA, SATANISTA, WIKŁACZ, RODAMINA, TRAKEN, AQUAFABA, KĄTNIK ŚCIENNY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, GRUCZOŁ KUPROWY, WZNIESIENIE, GORGONOPS, RUTENISTYKA, CIS, POLARYZACJA ATOMOWA, PŁETWA, WINDA, KOKTAJL KRABOWY, TRANZYSTOR, TEKTONIKA, JĘZYK POLSKI, ODMA OPŁUCNOWA, FILOZOFIA PRZYRODY, FASZYNA, AZDARCHY, SPECJALNY, INWENTARYZACJA, KLAPKA, CORRIENTES, ADMINISTRACJA SKARBOWA, TRUSIA, MAKROREGION, DEATH METAL, PÓŁPUSTYNIA, SPAD, RYNEK KAPITAŁOWY, BLOCZEK, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, DOBRO INWESTYCYJNE, HOMINIDY, TRIUMWIRAT, LISZAJ BIAŁY, POLARYZACJA JONOWA, MEPAKRYNA, BMW, OBUDOWA, TCHÓRZOSTWO, PROTEROZUCH, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ZŁOTY DEWIZOWY, ONEGA, GRUPA FOKUSOWA, PANEK, NOTOWANIE CIĄGŁE, SOSNA MASSONA, PODROZJAZDNICA, ELEKTROCHIRURGIA, POCHODNA, KENEL, TRÓJNÓG, KOT, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PRAWO HOOKE’A, BLOKHAUZ, GALASÓWKA, ANTENA YAGI, URZĄD SKARBOWY, PROEPIDEMICZKA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, TRZON, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, MURSZ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, AMFOTERYCZNOŚĆ, INDEKS, JASNOWIDZENIE, KOLEKTYW, CHAŁWA, OSNOWA GEODEZYJNA, MUSTEL SIWY, ŻABA MOCZAROWA, RUPNIK, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ARMATA, ZŁĄCZNIK, OBSZAR PENSEJSMICZNY, ANESTETYSTA, STYLISTYKA, OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE, KARABIN PRZECIWPANCERNY, CHLAPA, BROŃ, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, METR, SZCZEP, DIADA, ORZESZEK ZIEMNY, DRAJREP, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, RESKRYPT, KARBONATYT, BRYNDZA, APTEKA, RETOROMAŃSKI, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, TERMIT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PACHT, BYLICA GLISTNIK, NIECKA ABLACYJNA, PRACA SPOŁECZNA, SSAKOPODOBNE, BEJCA, AUTYZM, DRĘTWA BRUNATNA, LIRA, ORBITA, KOCZKODAN, SPAD, PIERŚNICA, FACJATA, PIÓRKO, NARZĄD SZCZĄTKOWY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, POSZKODOWANA, WESZ MORSKA, LEGAR, DOM PRZYSŁUPOWY, EHDV, PARA, SPECYFIKACJA, BLOKADA, SIŁY POWIETRZNE, OCZERNICIEL, TŁUSZCZ, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, NIETOLERANCJA, ALT, PIEG, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, LINIA PODSTAWOWA, WODA PODZIEMNA, RAK SYGNAŁOWY, STACJE ZLEWNE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, BIORÓŻNORODNOŚĆ, SPRZĘCIOR, NIWELIZM, KAPAR, ZASILACZ, OLEWACTWO, OKAP, OBSZAR METROPOLITALNY, TEORIA GEOTEKTONICZNA, ZIELONA WRÓŻKA, KARTA MOBILIZACYJNA, TRZASKACZE, INKUBATOR, TARTAK, KAWALERZYSTA, CHART, TRZĘSIDŁA, KOLORY PAŃSTWOWE, HIOLSKI, SZCZECIN, ABISOBENTAL, ANGIOLOGIA, PLOMBA, POPIELNICZKA, PENITENCJARYSTKA, SATANISTKA, ?POTWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.455 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGRÓDEK DZIAŁKOWY obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGRÓDEK DZIAŁKOWY
obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób (na 16 lit.).

Oprócz OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OBSZAR GRUNTU ROLNEGO PODZIELONY NA DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD UPRAWY OGRODOWE I ODDANE W UŻYTKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH ORAZ SŁUŻĄCY ZARAZEM DO WYPOCZYNKU UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK I INNYCH OSÓB. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x