OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MANEŻ to:

ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MANEŻ

MANEŻ to:

kierat; urządzenie wykorzystujące siłę pociągową zwierząt (koni lub wołów) do napędu stacjonarnych maszyn rolniczych takich jak sieczkarnia, wialnia czy młocarnia bądź do wydobywania wody (na 5 lit.)MANEŻ to:

ujeżdżalnia; zamknięte pomieszczenie, w którym odbywa się nauka jazdy konnej i ujeżdżanie koni (na 5 lit.)MANEŻ to:

KIERAT (na 5 lit.)MANEŻ to:

ujeżdżalnia lub kierat (na 5 lit.)MANEŻ to:

pomieszczenie do ujeżdżania koni (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.689

PRZEWIETRZNIK, RAJTUZY, JORDANEK, ŻYWA LEKCJA, NUROGĘŚ, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, CENZURA, RAMIĘ, ATRAKTANT, MAKRAMA, DOWÓZ, PŁYTA DETONACYJNA, HORYZONT ZDARZEŃ, ARKADA, BIODYNAMIKA, PAMIĘĆ MASOWA, RING, MIESZACZ, MATNIA, OSZOŁOM, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, LITERA TEKSTOWA, DODATEK STOPOWY, AGERATUM, LEPIARKOWATE, GONIEC, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZEBROID, GEST, TRUMNA, RYBAŁT, CHARAKTERYSTYKA, KREPA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, SAFARI, SYMPOZJUM, NANERCZ, STRZAŁKA, SPUST, DOSTOJEŃSTWO, PŁUCZKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KARAKUŁY, CHUTOR, ODEZWA, GAD, GOŁĄBECZEK, PACHOLĘ, MATRYLINEARNOŚĆ, PRACA, KOTYLION, HAJDUK, IBERYSTYKA, TEKA, MNOŻNIK, SZTUCZNA INTELIGENCJA, OBLIGACJA ZAMIENNA, RAJOKSZTAŁTNE, DINAR, RYNNA, BAT, ANTAGONISTA, AKOMODACJA, LAWA PODUSZKOWA, REKTASCENCJA, PAROWIEC, EMALIA, KRĄGŁOŚĆ, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, KONTO DEPOZYTOWE, DOBA, AGATA, DERESZ, PACHT, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NAUKI GEOLOGICZNE, NIEISTOTNOŚĆ, POCHLEBSTWO, TATUAŻ, WYRAZY, MEREŻKA, AUTOMOBILISTA, NAJEM OKAZJONALNY, FARBA, BURZA DZIEJOWA, PORTUGALSKI, RÓWNIK, POZYCJA TESTOWA, KĄT PROSTY, PLAN SYTUACYJNY, ORBITER, KRÓWKA, KRAWĘDŹ, KOSZTORYS INWESTORSKI, POZYCJONOWANIE, SNICKERS, ROLNICTWO, POMYLENIEC, KRZYŻ MALTAŃSKI, GŁOWA, KOBYŁA, WYDATKI MAJĄTKOWE, SZTUKA, BITLES, POLE, EKSTRUZJA, JĘZYKI DARDYJSKIE, NANDORIŃSKI, WYSZUKIWARKA, FRACTOSTRATUS, ROM, ANTYPAST, SCENKA, TURANIE, NIHILIZM, ŚLIZGAWKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, TANGO, PALUCH KOŚLAWY, WIBRACJA, NIESTABILNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, OBÓZ, DEGENERACJA, EBRO, PALCÓWKA, UPOLITYCZNIENIE, PREFEKTURA, INSTRUMENT MECHANICZNY, MUŁ, STREPTOKOK, ODCIĄG, NIEMOŻLIWOŚĆ, SOCJALIZM REALNY, POBIAŁKA, PURPURA, RICHELIEU, PARZYSTOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, LAKONIZM, BIOMAGNETYZM, SZACHY, STANZA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, POMIAR, KACZKA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, APOSTOŁ, KONNICA, OBRÓŻKA, OŚ PORTALOWA, ROŚLINA ZIELNA, BLISKOŚĆ, KOMBINATORYKA, CENTRALNE, ANTAGONISTA, SIEDEMNASTKA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, BÓR, FINAŁ, HELIOFIT, BIOTRANSFORMACJA, ZASTÓJ, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, TYMIANEK, EKSKLAWA, KLERODENDRON, TAKSYDERMIA, MAZER, GLORIA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FOKA, ZNAKOMITOŚĆ, GALARETA, PALUDAMENTUM, WACHTA, DYCHOTOMICZNOŚĆ, SEMAFOR, OKRĘT SZPITALNY, ŁOŻYSKO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KANAAN, OBROTNICA, OBJAWIENIE, OSTRYGA, PING-PONG, PÓŁKULA, FINANSE, WSTAWKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KLAKSON RĘCZNY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KIBITKA, SZYK ANTENOWY, TUTOR, GOSPODARKA RYNKOWA, BRĄZOWNIK, CHOWDER, CARVING, OKŁAD, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, STRAŻNICA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, REFLEKS, PROFITENT, JĘZYK LINGALA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, HAZARD, MECENAT ARTYSTYCZNY, MASŁO, PATENA, CECHA RECESYWNA, POŁĄCZENIE CIERNE, SIŁA PŁYWOWA, STOMIA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, CYNADRY, SŁOWO KLUCZOWE, CZUBATOŚĆ, WESTA, GRECKI, APOSTOŁ, ROZGAŁĘŹNIK, ZAMEK, STOSUNEK, BAT, SKAŁA METAMORFICZNA, DNI OTWARTE, ŻÓŁTY GUZEK, REKOMENDACJA, DWUPŁCIOWOŚĆ, RAWA, ABFARAD, CIERŃ, PARCIAKI, ŁAZARZ, ABSORPCJA, SOLITER, INNA PARA KALOSZY, ANKH-MORPORK, QUENYA, TERCJA, KANTONISTA, BEKHEND, CYSTA BAKERA, BYDLAK, MANIFESTACJA, ŁUK ANGULARNY, CERKIEW, PROPAGANDA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, AGENCJA RATINGOWA, DZYNDZEL, CHOROBA RITTERA, KROTNOŚĆ, SZMER, INTERPRETATOR, ANTIDOTUM, BEMBA, GOŃBA, ŚWIATŁO, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ROBUR, MUTACJA PUNKTOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, INGRES, GENE, STUZŁOTÓWKA, WĘGLÓWKA, MISJE, DEVELOPER, HISZPAŃSKIE BUTY, MARZEC '68, BARWY, BUDA, ZROZUMIAŁOŚĆ, PŁAWKA, BEZPANCERZOWCE, SKRÓT, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, KULOODPORNOŚĆ, OFLAG, CENA URZĘDOWA, OBSZAR, WIELOPIĘTROWIEC, GMINA GÓRNICZA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, RAWKA BŁAZEN, JĘZYKI IROKESKIE, RZYGACZ, POZYTYWIZM, SYMETRALNA, KROSNO, TRANSZA OTWARTA, ROŚLINA TRUJĄCA, KLAWIATURKA, DZWONNICA, ?KURACJA UDERZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MANEŻ ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MANEŻ
ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody (na 5 lit.).

Oprócz OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OGRODZONY TEREN (UJEŻDŻALNIA OTWARTA) ALBO POMIESZCZENIE (UJEŻDŻALNIA KRYTA) PRZEZNACZONE DO NAUKI JAZDY KONNEJ LUB TRENOWANIA UJEŻDŻENIA CZY SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast