Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UDOSTĘPNIANIE FIZYCZNEJ PRZESTRZENI LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W CELU UMIESZCZENIA I PODŁĄCZENIA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU OPERATORA PODŁĄCZAJĄCEGO SWOJĄ SIEĆ DO SIECI INNEGO OPERATORA LUB KORZYSTAJĄCEGO Z DOSTĘPU DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLOKACJA to:

udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLOKACJA

KOLOKACJA to:

związek frazeologiczny o znacznej łączliwości elementów będący często używanym zestawieniem słów, w którym sens całości wynika ze znaczeń poszczególnych wyrazów (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

wieś szlachecka, która została podzielona na części należące do różnych właścicieli (lub wierzycieli) (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

kolejność spłacania wierzycieli w przypadku upadłości dłużnika (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UDOSTĘPNIANIE FIZYCZNEJ PRZESTRZENI LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W CELU UMIESZCZENIA I PODŁĄCZENIA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU OPERATORA PODŁĄCZAJĄCEGO SWOJĄ SIEĆ DO SIECI INNEGO OPERATORA LUB KORZYSTAJĄCEGO Z DOSTĘPU DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.578

RYBAŁT, CZUPRYNA, SIÓDEMKA, TELEFON, REGUŁA ALLENA, OKREŚLENIE, DOK, ZEGAR WIEŻOWY, CZAS PÓŁTRWANIA, ZAMEK, FONDUE CZEKOLADOWE, AUTOKEMPING, GĄSKA, CHITON, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, OSCYLATOR, TORRENT, AMPUŁKA, OBRONA STREFOWA, SER TOPIONY, IRAŃSKI, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, UFNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SKUPIENIE, RESET, SŁUŻBA, KOMPATYBILNOŚĆ, KOLUMNA, KAPLICA LORETAŃSKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, METATEKST, KONFESJA, DUCHOWY OJCIEC, DWUDZIESTY PIERWSZY, BARSZCZ, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, OPERATOR, MINORKA, SIEĆ MNIEJSZA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, NARTA, SOLANKA, PRZYBYTEK, SKRĘTNIK, SPÓŁKA CICHA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SUROWOŚĆ, DEKONTAMINACJA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ZAŁOŻENIE, KOKOSZKA, MODEL AKTANCJELOWY, ANALIZATOR WIDMA, KARABELA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, DIALIZOTERAPIA, MAPA MENTALNA, WAPNIAK, PASZTET, KOSZULKA, SOK, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PEDOFILIA, POMYLENIEC, MARTWE POLE, MOZART, WZÓR CHEMICZNY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, MALUNEK, SZLUFKA, EDYKUŁ, PÓŁGOLF, AZOLLA DROBNA, ESKORTA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, OSTENTACYJNOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, SIECZKA, PODCHLEBSTWO, PRĄD INDUKCYJNY, SKANER OPTYCZNY, SPRZĄCZKA, GERYLASI, REALNOŚĆ, BACIK, PŁOMYCZEK, MURARKA RUDA, DNO KWIATOWE, MINESTRONE, WARIACJE, FOTOSENSYBILIZATOR, ZWARCIE, BEZPIECZNE ZAPASY, GUARANA, WARSTWA ABLACYJNA, KOBIETA SPOD LATARNI, ZRAZ, GŁOWICA, CIOTECZNY DZIADEK, FANTAZJA, POSTERUNEK, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, ELKI, AURA, WIELORYBNICTWO, TREL, KALKA JĘZYKOWA, PADYSZACH, ZIELONE PŁUCA, POLSKI-SLOWNIK.PL, PIEPRZ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PUDŁO, METAL NIEŻELAZNY, DATOWNIK, SKŁAD, RAJKA, ZORZA, CZUWANIE, KANONIERKA, CEL, BERLACZ, ŁYCHA, WSPÓŁUCZENNICA, ESKORTA, AUREOLA, PRYMITYW, REJON, STANICA WODNA, RUBASZNICA, ROŚLINA KOPALNA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, AMFIPRION, DEWALUACJA, SOFCIK, ODGAŁĘZIACZ, KATAR, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, PUCHAR, DESKA ŚNIEŻNA, KOSZT BEZPOŚREDNI, TERMOJONIZACJA, KOMENTATORSTWO, DOBRO, CIAŁO NIEBIESKIE, PADAŁKA, FILTR ANTYSPAMOWY, SAMPEL, ROZKAZ PERSONALNY, LUGIER, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, WIKING, WYWIETRZNIK, FIRANKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, LOGIKA ZDAŃ, ŻYWOPŁOT, WYNACZYNIENIE, LOG, TEMPERATURA ZAPŁONU, PIESIO, EGZOCENTRYZM, PRZEKAŹNIK, KOMBAJN ROLNICZY, CUDZOZIEMIEC, ALTERNATA, BAZYLIA, DZIECIACZEK, CUG, ANON, KASETKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, SYTA, KALIBER, CUDZOZIEMSKOŚĆ, PŁAWA, CIASTO PIASKOWE, INWALIDA WOJSKOWY, ATRAPA, PETRYFIKACJA, CIĄG ZBIORÓW, AZOLLA, DRUGIE DNO, BATAGURY, ROLA, WSZYSTKOŻERCA, BIRET, OBIEG, DOBRO POZYCJONALNE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KISZKA PASZTETOWA, ZBAWICIELKA, RAUT, PLAY-OFF, ŁUPEK PARAFINOWY, RZĄD, RETUSZ, KLEJÓWKA, BOŚNIACKOŚĆ, REMULADA, NADPRZESTRZEŃ, KOLCZAKOWATE, REGULATOR, LALKA, LEKTORIUM, ZWOLNIENIE, PISMO TECHNICZNE, INTEGRACJA POZIOMA, TECHNIKA OPERACYJNA, TIPI, UDERZAK, FLUORESCENCJA, DYPTYCH, DEKAPOLIS, CERTYFIKAT, ORBITA BIEGUNOWA, ROTUŁA, KRZYŻYK, WIEŃCE, CZYNNOŚĆ, HALO, ZŁODZIEJKA, JEDENASTY, PIONIER, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KORONA DROGI, AGRARYZM, WARSZTAT STRATEGICZNY, ZAGĘSTNIK, ALGORYTM GENETYCZNY, MARSZ, KORZENIONÓŻKI, PLEWA, SIŁA, CZYNNIK SYTUACYJNY, STRATEGIA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ASFALT, CHUDOŚĆ, TRUMNA, MISTERIUM, NADRUK, KOLAUDACJA, PRĄTNIKI, MÓL BOROWICZAK, FETYSZYZM, MERZYK GROBLOWY, GRUPA ETNICZNA, REPUTACJA, FACSIMILE, FRYZ, HEGEMON, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KARTA SIECIOWA, WRZECIENNIK, PLATFORMA SERWEROWA, KOSMYK, BARWY, ODRĘBNOŚĆ, PRÓBKA, CYNK, TIRET, NACIĄG, KOMPETENCJA MIĘKKA, FILECIK, OPLOT, PODUSZKA POWIETRZNA, NERKÓWKA, PRZEWŁOKA, PUSZEK, WYTWÓR, TROJAN, SNAJPER WYBOROWY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CZAPRAK, TYTUŁ NAUKOWY, MEDALION, TAMPON, MLEKO W PROSZKU, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, CZEKOLADA, CZECZOTKA, IRC, LICZBA BRINELLA, SŁOWACKI, MARINA, KONTYNGENT TARYFOWY, TURECKOŚĆ, PREDESTYNACJA, CONSILIUM, BARKAS, RUCH PRZYŚPIESZONY, ŁUK, LUZAK, MARTWOTA, SĄD PODKOMORSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UDOSTĘPNIANIE FIZYCZNEJ PRZESTRZENI LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W CELU UMIESZCZENIA I PODŁĄCZENIA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU OPERATORA PODŁĄCZAJĄCEGO SWOJĄ SIEĆ DO SIECI INNEGO OPERATORA LUB KORZYSTAJĄCEGO Z DOSTĘPU DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kolokacja, udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLOKACJA
udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x