PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROCES BIOLOGICZNY to:

przemiana zachodząca w organizmie żywym, grupie organizmów lub środowisku życia tych organizmów (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.746

ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, HIPOPOTAM, NADZIEWARKA, CYTOWALNOŚĆ, PION ŻYROSKOPOWY, BALAST, PRZESŁONA, JAJA, GOŚCIU, KOŁNIERZ, STANDING FINANSOWY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ANTYSOWIETYZM, KAFEL, WAFEL, WIEŚ, POLIPTYK, DRESSING, POWŁOKA, KAPUŚCIANY ŁEB, BERLACZ, MOLESKIN, KATAGENEZA, DRAMAT GANGSTERSKI, RUMIENIDŁO, ZAPOŻYCZENIE, REGRES, LINIA ŚRUBOWA, KOŁEK, PRZECIER, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, WÓŁ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KABAT, ALLEGRETTO, TRYTON, BYŁA, TRIO, BILBORD, ŁUK TRIUMFALNY, DŹWIGNIA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, TWIERDZENIE RAMSEYA, MIŁOŚĆ, CZEREŚNIA, ROŚLINA TRUJĄCA, TASIEMCE, ESKORTA, AKCENT OSTRY, PYSZOTA, PALEONTOLOGIA, BLOKHAUZ, SIEĆ NEURONOWA, MUSZKA, KALIKO, CESARSTWO, DIAGONAL, AUTOMAT, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, OKAPI, GARY, ARENDARZ, PRZEWÓD, KROPKA, GUZ, OGÓR, KRAKOWSKOŚĆ, LB, SAGAN, COROCZNOŚĆ, KSIĘGA HODOWLANA, WAPNO, SEGREGACJA, FOKA, KOTLINA, TIRET, STOPA ŻYCIOWA, REKWIZYCJA, PALIWO KOPALNE, CAPRICCIO, CHLOASMA, FREGATA, DIABEŁEK, ROZPADLINA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, STEK, KUKIEŁKA LESSOWA, ELEKTROLIT, NUTRIOWATE, PRZEKUPSTWO, STROPNICA, ATRYBUCJA, DRACHMA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DOK, WYKŁADOWCA, KULTURA STARTEROWA, TARCZA, OTRUPKA WESTWOODA, BAZA DANYCH, BOMBER, WAPORYZACJA, DNO KWIATOWE, ELEWATOR, WIERCENIE, NACISK, ŁOWIECTWO, DYMISJA, OPAŁ, PISEMKO, WYROSTEK BARKOWY, LEGALIZACJA PONOWNA, USTNIK, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, RACHUNEK ZDAŃ, REAKCJA SPRAWCZA, KLON, MROŻONKA, KONTRAKT TERMINOWY, SPŁUKIWANIE, ZAKON KLERYCKI, WYBRANEK, KĄT OSTRY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PASTA, RUBELLIT, STACJA, GATUNEK, TANGO, TROPIK, GLIKOLIPID, MORFOLOGIA, GLUKOMETR, SKRYTKA DEPOZYTOWA, DUJKERY, PALATALIZACJA, LENIUCH, STRATEGIA, BRYKLA, WIGONIA, PAKIET POMOCOWY, TILAKA, MUZA, PRZYPOŁUDNIK, PIECZEŃ, FRONTOLIZA, MLEKO, WZORZEC, STATEK KORSARSKI, LIBELA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, WARTOŚĆ MODALNA, SPRAWNOŚĆ, KANAŁ TEMATYCZNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ZNAKOMITOŚĆ, MARATON, HELIOFIT, LAMPAS, PIGMALIONIZM, PRZEMYTNICTWO, BIRET, BOLSZEWIZACJA, MENZURKA, BUKWICA, MORGA, ORANTES, OPERATOR, WRAK CZŁOWIEKA, WŚCIEKŁY PIES, TYCZKA, KAPUSTA KISZONA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, TRIANGULACJA, ZNAK NAWIGACYJNY, TIEPOLO, FAJKA, JESIOTROWATE, BELA, GAZ SYNTEZOWY, TRASA WYLOTOWA, KLAUZULA, INWENTARZ ŻYWY, PÓŁCIEŃ, METALOPROTEINA, KONSERWA, PRAŻMO, MASZKARON, SET, OWOC, PROJEKT TECHNICZNY, PUGILARES, PART, MEDIALNOŚĆ, GWIAZDA NOWA, BATUTA, CEMENTACJA, PAWĘŻ, MIEJSCE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, ŻEBRO, PALIWO GAZOWE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ZAMIANA, JĘZYCZEK U WAGI, ZIELENIEC, JUDASZOWE SREBRNIKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, TEORIA CIAŁ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ZNAK, CZTERNASTY, HRABINI, PASSACAGLIA, DRAJREP, ŁONO, KONSOLA, REAKCJA PODSTAWIANIA, NARODZINY, PARSZYWA OWCA, MATKA, NORMA REAKCJI, SALA, PAPROĆ WODNA, RESPIRATOR, DANIO, GENEZA, BAJCA, PIESIO, JEZIORO ZASTOISKOWE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DEKORTYKACJA, PIKSEL, EROZJA WODNA, KOD GENETYCZNY, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PODPORA, DEKONCENTRACJA, BAŁAMUTNICA, BULWA, BOMBA, KONKURENCJA, MULTIKULTURALIZM, TORNADO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WIDZENIE BARWNE, OPONA PNEUMATYCZNA, TERMA, OKUPACJA, GATUNEK PARASOLOWY, KOPIA, SÓL, ZBROJA KRYTA, ŁUPEK PARAFINOWY, BAGNIK ZDROJOWY, AKTYWNOŚĆ, PRZEZWISKO, ZAKONNICZKA, AFERKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, HEJNAŁ, BOSS, MLEKO, TYP, EKSPERT, AZOTAN(V), BEZPIECZNIK, KEM, DOWÓD ONTOLOGICZNY, BASEN ARTEZYJSKI, MORFOGENEZA, BZYGI, ZADOŚĆUCZYNIENIE, CHAŁTURA, WINA NIEUMYŚLNA, MADONNA, BYK, ŁUPEK WĘGLISTY, OBRĘCZ, RÓŻNICA ZBIORÓW, BABOCHŁOP, POWŁOCZKA, CENA ADMINISTRACYJNA, CHOROBA DZIEDZICZNA, OSTOJA, HULAJDUSZA, STOWARZYSZONY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PODWODA, HALA PERONOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, MURGER, HANOWER, WYROSTEK FILTRACYJNY, ALARM POŻAROWY, PROTISTY, KWASICA, ?POLE BITOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROCES BIOLOGICZNY przemiana zachodząca w organizmie żywym, grupie organizmów lub środowisku życia tych organizmów (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROCES BIOLOGICZNY
przemiana zachodząca w organizmie żywym, grupie organizmów lub środowisku życia tych organizmów (na 17 lit.).

Oprócz PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PRZEMIANA ZACHODZĄCA W ORGANIZMIE ŻYWYM, GRUPIE ORGANIZMÓW LUB ŚRODOWISKU ŻYCIA TYCH ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x