ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWIERZĘ GOSPODARSKIE to:

zwierzę użytkowe, hodowane na mięso, jako siła pociągowa lub w celu dalszego rozrodu (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.899

BAJECZNOŚĆ, PAJACYK, LUK, TACZANKA, SPRAWNOŚĆ, RÓWNIK TERMICZNY, KĄT PROSTY, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, CIOTCZYSKO, REFERENDUM GMINNE, DOMINANTA, SŁUPEK, WYLĘGARNIA, PRZEMIANA ODWRACALNA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, ŻYŁA, HORMON LOKOMOCYJNY, OŁADKA, STYLIZACJA, OSPAŁOŚĆ, PRZEKIEROWANIE, KOMEDIANTKA, SALA GIMNASTYCZNA, AUTOCASCO, JANÓW, WOLNY RODNIK, KOS, SZCZOTKA, ANOMALIA TERMICZNA, ŁOPATA, TWIST, ANTAGONISTA, BYK, DROMOS, FASOWANIE, PAS, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SZYNA, SYGNAŁ CIĄGŁY, SOS GRECKI, FAZA, DZIEŁO ŻYCIA, KWASZONKA, USTĘP, REKWIZYCJA, KRYTYCZNOŚĆ, FOTOGRAM, WARNIK, OBLICZE, BUTERSZNIT, ABOLICJA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, AGENT, BAZAROWICZ, ODNALAZCA, UKRAIŃSKOŚĆ, OPONENT, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, POŁAĆ, KAPER, KREACJA, NIETZSCHEANISTA, STOŁP, DRGANIE AKUSTYCZNE, KREOL, NAUKA, REA, FORMA, KOZA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, GRUPA CELOWA, ANTYCYPACJA, KRANIOTOMIA, KREM, WARTOŚĆ NOMINALNA, WYKŁADOWCA, OBUCH, ROLADA, WYDRA, ZAKUP, UBOŻENIE, WYCINEK, GRYS, OSKARŻENIE, MAŁPA WĄSKONOSA, SFIGMOMANOMETR, NOOBEK, METAKWALON, SPIS POWSZECHNY, DIMERKAPROL, CHRANCUSKI, TARCZA, RESPONDENTKA, ALBUMIK, WYWIAD, ROZWÓJ ZARODKOWY, UŻYTEK LEŚNY, OSŁONOWOŚĆ, JAJORODNOŚĆ, KRATKA WENTYLACYJNA, KNEDLE, POMORSKI, MA, NAWIGACJA SATELITARNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, CECHOWNIA, KOLUMNA, RZUTKI, SZADŹ, KULCZYBA, BORZEŚLAD ZWISŁY, OKRES ZALICZALNY, USTRÓJ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, CHMURSKO, STORYTELLING, FRYWOLITKI, PRAWO ZATRZYMANIA, SAUTE, KOMPILACJA, OKRĘT-BAZA, KILOGRAM, DROGI RODNE, MORFEM LEKSYKALNY, GAŁKI, PERCEPAN, PRZETARG OFERTOWY, GMERK, PŁAWINA, KROPLA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, UKŁAD KIEROWNICZY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, WŁOCHACZ, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KOPROFAGIA, TRĄBA POWIETRZNA, KROPLÓWKA, ZENDRA, PRĄTNIKOWE, PRODROM, RERECORDING, SURÓWKA, SZTURMAK, STRĄGA, DRÓB, POLE BITOWE, KOEGZYSTENCJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KASETKA, KOŻUSZYSKO, FOLKSDOJCZ, APARAT SZPARKOWY, KOŃ ŚLĄSKI, ZGŁĘBNIK, ROZŁOGI, PREFIKS, ROZBÓJ, PISEMKO, LODOWNIA, ŚMIERDZIUCH, REGENERACJA, ANTENA, MELUZYNA, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, MINUTA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, NOCEK ALCATHOE, LAKSACJA, WAGNER, SUKCESJA, SZYSZKA, POGOŃ ZA RENTĄ, SZEŚĆSETKA, LOT, PIERWSZA DAMA, PIĄTY, STATYSTA, PRAWOMOCNOŚĆ, PAPIRUS, ZATOKA, CŁO PROHIBICYJNE, ZWINNOŚĆ, PRYSZNIC, PŁYTA KONTYNENTALNA, ANTYLOPA NIEBIESKA, FONDUE SEROWE, MAJONEZ, DNA, NERWIAK, POSTRACH, DWÓJKA, PAŁASZ, LARGO, MAESTA, NAUKA HUMANISTYCZNA, DOMY, TOREBKA BOWMANA, TUBA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KŁUSAK FRANCUSKI, CHRUST, CZWÓRKA, KREDYT KASOWY, JEZIORO DRUMLINOWE, KREDYT POMOSTOWY, ŚWIDEREK, AKCJONARIUSZ, RYNKA, EMISJA, UCHWYT, BOTTOMLESS, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ŚWIERK SREBRNY, NACIĄG, OSAD DELUWIALNY, KONWERTER, ZAPŁADNIACZ, KOMORA MINOWA, DOMINO, GIERASIMOW, NISKOŚĆ, KASZTELAN, SIDARA, STRZAŁKA, STAJE, ORGANIZM, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PROCH, BANT, POKŁAD, TECZKA PERSONALNA, PŁYWAK, PYZY, HANDEL ZAGRANICZNY, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MAJDAN, TURBULENCJA, WYROBNIK, BEZCELOWOŚĆ, BOĆWINA, STRES, SZKUTNICTWO, ODGAŁĘZIACZ, KIWI, SMARKUL, SMUŻKA, WÓŁ, OŚCIEŻE, OFIARA, KONTRAKT TERMINOWY, DANA, JIG, PILARKA RAMOWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, BIELIZNA, GIEZŁO, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SILNIK INDUKCYJNY, NISZA, CHUTOR, PROWINCJA, IRONIA ROMANTYCZNA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, WINO ZIOŁOWE, SZAMBELAN PAPIESKI, DYWIZ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NARKOTYK MIĘKKI, PIEROGI, PRZEJEMCA, DOMINATOR, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, BAT, DUKLA, EUFORBIA, LWIA CZĘŚĆ, ZMOWA CENOWA, NAWIS, LIGAND, DYN, UMBRA, MEDALIK, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WULKAN BŁOTNY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PRZEKAŹNIK, NISKOROSŁOŚĆ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SMOCZEK, ANATOMIA, RUMPEL, REJKA, FANTOM, PRZYBYSZ, ?BEZPROBLEMOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWIERZĘ GOSPODARSKIE zwierzę użytkowe, hodowane na mięso, jako siła pociągowa lub w celu dalszego rozrodu (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWIERZĘ GOSPODARSKIE
zwierzę użytkowe, hodowane na mięso, jako siła pociągowa lub w celu dalszego rozrodu (na 19 lit.).

Oprócz ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZWIERZĘ UŻYTKOWE, HODOWANE NA MIĘSO, JAKO SIŁA POCIĄGOWA LUB W CELU DALSZEGO ROZRODU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x