JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKCJA to:

jednostka zajęć szkolnych lub prywatnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEKCJA

LEKCJA to:

epistoła lub wyjątek z Biblii czytany lub śpiewany w czasie liturgii (na 6 lit.)LEKCJA to:

materiał do przyswojenia lub odrobienia przez uczniów (na 6 lit.)LEKCJA to:

doświadczenie, z reguły przykre, stanowiące przestrogę, pozwalające na wyciągnięcie wniosków na przyszłość (na 6 lit.)LEKCJA to:

jeden z wariantów tekstu biblijnego zawierający drobne różnice w tłumaczeniu (na 6 lit.)LEKCJA to:

sposób odczytywania na głos znaków pisma (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.140

TABULA RASA, TACA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, RYNEK, CZETRUM, CAPRICCIO, TAFELKA, CHOCHOŁ, PYCHOTA, WYWROTKA, KRYNOLINA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PREZESKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, HEGEMON, STATEK, POWĄTPIEWANIE, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, TAG, PODSTRYSZE, BAJOS, DYFUZJA, KONDYCJONALIZM, KOSMYK, ZDZIADZIENIE, MOCHWIAN, KSIĄŻĘ, ZARZUT, SAMOPOMOC, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, SREBRZENIE, KOŚCIÓŁ FARNY, FASOWANIE, RELISH, PÓŁOKRĄG, MIODNIK, INŻYNIERIA TKANKOWA, WISZNICA, SKARPA, ŁOKIEĆ, ODPRAWA CZASOWA, HELIKAZA, KONWENANS, CIĄGUTEK, PRZEMIANA ODWRACALNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MACKI, SZCZOTECZKA, CZĘSTOKÓŁ, UNDERGROUND, ODPŁYW, CZART, PIĄTKA, LEKCJA MISTRZOWSKA, ŚWIETLIK, OKRUTNOŚĆ, UMOWA BARTEROWA, ZEZWŁOK, WPADKA, WARIATKA, NRAD, PODATEK, DERESZOWATY, PRZEŁOM, OSŁONOWOŚĆ, DOROTA, PŁOZA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, REAKCJA PODSTAWIANIA, SZUPINKA, ADAGIO, ATAWIZM, BAGNO, PLEWA, KĄT PROSTY, ANTAGONISTA, ANALIZA WARIANCYJNA, ASSAPAN, HEROD-BABA, BICIE CZOŁEM, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, NIHILIZM, FOTOSENSYBILIZATOR, KOKTAJL MOŁOTOWA, BAK, TAROT, OBLICÓWKA, LICHWA, ESKADRA, OMER, MIELIZNA, MYJKA, DŁUGI WEEKEND, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MASYW GÓRSKI, NIEŁUPKA, WIERSZ, LALKA, PRZYGOTOWANIE, TANIEC, SEKUNDA, DŻINSY, REWERENCJA, CZASOWNIK FRAZOWY, ŁAŃCUSZEK, NIEISTOTNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, MORWA, BIAŁA BIERKA, PRZEMOC, BAZYLEUS, TWÓR, WILGOTNOŚĆ, CHRZEST, STOŁP, DANIE ARBUZA, TAJEMNICA, POWIEŚĆ SF, KONSOLA, BRODAWKA STÓP, ESKORTA, ZBROJENIE, SUPERNOWA TYPU IC, KOSZT POŚREDNI, MASKA, ŁACINNICZKA, TYP, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, MYSZ, LIŚCIEC, BRUZDKOWANIE, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, PŁAWKA, RYGIEL, TON, ZAJĘCIE, NAWAŁNICA, GALANTYNA, REALIZM, PAJĄK, GRZYB, IMINA, HAPTOBENTOS, ŻYŁKA, KOMÓRCZAK, OSIEMNASTKA, HIGIENISTKA, ADADŻIO, MATURZYSTA, KALIMBA, SEANS, FLUID, CANZONA, ACEFALIA, SKUPINA, LB, JUBILEUSZ, OBELGA, FAWORYT, BURGRAF, SEMINARIUM, CAPSTRZYK, DOMY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KONOTACJA, CIAPKAPUSTA, NAŚLADOWNICTWO, RURKA INTUBACYJNA, PACHCIARZ, ANTAGONIZM, ZASILANIE SIECIOWE, GAL, WYRZUT SUMIENIA, NARTOW, AKCJA, MIERNY, KORDIAŁ, SEROKONWERSJA, CHOROBA UHLA, KRÓLEWICZ, ŁAŹNIA, PRÓBKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, POŁAWIACZ, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, GIERKA, MOZZARELLA, ODKRYCIE, KESON, BIAŁY MARSZ, TRÓJKĄT, SZLAFROK, OKRĘT, WAGA, OGRANICZENIE WIEKOWE, WYZIEWY, LUSTRO, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NIEŻYCIOWOŚĆ, ŁUK, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KONSOLETA, SERW, DRIAKIEW, MIMETYZM FORMALNY, TYTUŁ PRASOWY, OŚLA GŁOWA, LANDO, DRUŻYNA, SZKLIWO CERAMICZNE, TOEA, GNIAZDO, SEMAFOR, BRZYDACTWO, SWĘDZENIE, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŁOŻNICZY, KABESTAN, RYGIEL, EMIL, ACID WESTERN, WŁÓKA, TEATR, FALA, DZIURAWKA, WRAK, DŁAWIK, PANORAMA, CZERPARKA, ZAMIANA, KOMANDOR, OSTOJA, MAŁA GASTRONOMIA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TEMPERATURA ROSY, RAD, OSCYLACJA, DZIESIĘCINA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RESTART, KŁOPOTANIE SIĘ, TENGE, PODDAŃCZOŚĆ, UGRUPOWANIE, KWARTET, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, MARSZ, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, KOLEJKA LINOWA, ŚMIGŁOŚĆ, KLIENT, FIGURA RETORYCZNA, CEREBROZYD, MONITOR, PRZEKĄSKA, WKLĘSEK, LENIUCH, GALASÓWKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, AMFIPRION, SZTUKA PASYJNA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, STREPTOKOK, LIŚCIONOGI, FILM SCIENCE-FICTION, OMAR, MINIATURA FORTEPIANOWA, NIERÓB, OZONEK, KASZYCA, LEKCJA, SUCHOKLATES, REKOMENDACJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ORGAN, SSANIE, ASTROTURFING, ZWOLNIENIE, WIDZOWNIA, PALIWO SILNIKOWE, AMPER, TEMBR, KANCONETTA, SŁOBODA, BYDLĘ, NIEMIECKOŚĆ, FENIG, PODWYDZIAŁ, LICZKO, DOLNOPŁAT, PLANETOIDA, OBIEG, KIWI, ARTERIA, ZBROJA KRYTA, ROPOWICA KŁĘBU, WIEK, ?ADMIRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKCJA jednostka zajęć szkolnych lub prywatnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKCJA
jednostka zajęć szkolnych lub prywatnych (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEDNOSTKA ZAJĘĆ SZKOLNYCH LUB PRYWATNYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast