Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PSEUDOCALLIERGON LYCOPODIOIDES - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RZĘDU ROKIETOWCÓW; WYSTĘPUJE NA TORFOWISKACH I MOKRYCH ŁĄKACH, W STREFIE KLIMATÓW CHŁODNYCH EUROPY, AZJI I GRENLANDII; TWORZY ZBITE (CZASEM LUŹNIEJSZE), BŁYSZCZĄCE DARNIE O BARWIE ŻÓŁTEJ LUB BRĄZOWEJ; ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE ŚCISŁĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAGIENNIK WIDŁAKOWATY to:

Pseudocalliergon lycopodioides - gatunek mchu należący do rzędu rokietowców; występuje na torfowiskach i mokrych łąkach, w strefie klimatów chłodnych Europy, Azji i Grenlandii; tworzy zbite (czasem luźniejsze), błyszczące darnie o barwie żółtej lub brązowej; roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PSEUDOCALLIERGON LYCOPODIOIDES - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RZĘDU ROKIETOWCÓW; WYSTĘPUJE NA TORFOWISKACH I MOKRYCH ŁĄKACH, W STREFIE KLIMATÓW CHŁODNYCH EUROPY, AZJI I GRENLANDII; TWORZY ZBITE (CZASEM LUŹNIEJSZE), BŁYSZCZĄCE DARNIE O BARWIE ŻÓŁTEJ LUB BRĄZOWEJ; ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE ŚCISŁĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.815

ŚLIWKA, SALAMANDRA KAUKASKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, FASOLA, NIEDYSPONOWANIE, MOMENT RZĘDU K, SIKORA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KIEŁBA, ALT, GENERAŁ BRYGADY, NAKAZ, DEPILACJA, ŁBISKO, SINOWENATOR, TABLICA, CZERWONY CEDR, MOTYLI KRZEW, STOCZNIA, MASKONUR, TORU, KOLCOSKÓR, BIAKS, RUCHANKA, GEREZA CZARNA, WZIĘCIE POD WŁOS, BANK DOMICYLOWY, WRAK CZŁOWIEKA, PALMETA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PROGRAM, STULIK PASIASTY, KUŁAN SYRYJSKI, BOHATER POZYTYWNY, CZYNNIK NIECENOWY, PISECZNICZKA, UDAWACZ, DEMOT, PODZIEMIE, GENDER, SALA, BYDLAK, ARIANIE, NEMEGTOMAJA, INKUBATOR, PSTROKÓWKA NADOBNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, EKSYKATOR, KUCIE, PAPROĆ DRZEWIASTA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, GIMBAZA, TARTYNKA, OGORZAŁKA MAŁA, CIERŃ, WITRYNA, AHA, TIOMERSAL, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, OLEFINA, UDŹWIG, DUGOŃ, WILCZEŁYKO, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, IGLICA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KREM, NIEDOŻYWIANIE, STEK, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, STOPOFUNT, HUBA WIERZBOWA, HETEROTIS, ŻÓŁTNIK, ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, JAGODOWIEC BEZOGONKOWY, DŹWIĘK, INTRATA, PETREL BIAŁOGŁOWY, MATURZYSTA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, RACJONAŁ, LAMPA KSENONOWA, NOSICIEL, IRYGATOR, ALERCE, STRAWIŃSKI, SZCZAWIK CZTEROLISTNY, KANAŁ TEMATYCZNY, LICHWA, KORDON, SIWIANKA TERKOTLIWA, GRZYB PASOŻYTNICZY, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FOTOJONIZACJA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, RZEKOTKA TRAWNA, KOOPERANT, KACZKA JARZĘBATA, BUSZÓWKOWATE, REALISTA, TEMBR, ASTER SIKKIMSKI, CYNOBRÓWKA, KOLCZAK ŁOSZAK, CZERWIENIDŁO, GOFERY, CZOŁÓWKA, RETROGRADACJA, WILKÓW, ELIMINACJA, ALTERNATA, KOSZATKA, SUROGATOR, OKRZECZOWATE, DZIERZBIK RÓŻNOBARWNY, BALECIK, KUTER UZBROJONY, ANEMOSTAT, ODSUWACZ, NANSUK, NISZCZUKA OLBRZYMIA, CZŁON SKŁADNIOWY, KURWIARZ, MUCHOŁÓWKA, AKWEN, ŚWIERZBOWIEC NASKÓRNY, JASTRZĘBNIK, OPERA, KALATEA OBRZEŻONA, RZEKOTKA MISTKOWA, SEJSMIKA, SARONG, KORZYSTNOŚĆ, ODRZYKOŃ, NADOBNICA, LASKA, CHÓR, KOJEC, TACA, CZAPLA MODRA, KANGUR OKULAROWY, MAJĄTEK, AFROJERZYK MYSI, TORFOWIEC NASTROSZONY, POJEDYNEK, SARNA, LEW, HEŁMODZIÓB, KONFISKATA, DYFUZJA, ZAKUP, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOMARNICA, WAFELEK, BEZPŁETWCE, LIROGON, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TERAPENA OZDOBNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, OSNUWEK OKAZAŁY, ZAŁOŻENIE, BRONA, BIAŁOCZÓŁKA OBROŻNA, CYBORIUM, MIRUNGA, UKŁAD OPTYCZNY, MABUJA TĘCZOWA, SZCZODRZENIEC, TUNIKA, MANNA, ŻÓŁW SŁONIOWY, KASZUBSKOŚĆ, SPÓD, GNU PRĘGOWANE, TYMOTKA BOEHMERA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, SZEWNICA BZÓWKA, FAWOREK, REWOLTA, RUSKIE, CZTERDZIESTKA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KOSTRZEWA KARPACKA, PATAS, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, ODDZIAŁYWANIE, EURORAKIETA, PODATNOŚĆ, FORSZLAK, STOKŁOSA WIELOKWIATOWA, ŻABA PIRENEJSKA, GOSPEL METAL, MIĘKISZ SPICHRZOWY, KUNA, PODRYDZYK OSTRY, TURZYCA ODLEGŁOKŁOSA, STOŻEK DZIOBOWY, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, KRZAKÓWKA POPIELATA, KARTA, LEJEK, PETRELEC OLBRZYMI, WĘŻOGŁÓWKA ZACHODNIOAUSTRALIJSKA, WZÓR, APARAT SZPARKOWY, DRYL, ABSOLUTYZACJA, KAPUŚCIANY ŁEB, NOCÓWKA PUSTYNNA, PAZUROGON RUDOPRĘGI, MYSZ KRETEŃSKA, KRZYŻANOWICE, LEMING GÓRSKI, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, NADWYŻKA, FARMAKOKINETYKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MATURKA, PRZEZIERNIK WĘGIERSKI, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, SKRAJNOŚĆ, ŁZAWNIK, WÓŁ, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, PIĘTNÓWKA, KUSACZ BIAŁOBRZUCHY, PALMA, KLECANKA POLNA, PUCHÓWKA ORIENTALNA, MAKI MYSZKA, BATAGURY, NĘCISKO, RYGIEL, PIESZCZAK BARWNY, ALLEGRO, MELISA LEKARSKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, GROŹBA BEZPRAWNA, CENAGNATAZJA, LITWAK, TOJAD, BASILEUS, KUSACZ BRUNATNY, STONOGA MUROWA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, CHOMIK KAUKASKI, MORALITET, SZURPEK BEZZĘBNY, DELFIN CHIŃSKI, MILCZĄCA ZGODA, FORLANA, BALDACHIM, SYGNAŁ, MAGNOLIA, BOLIMUSZKA JESIENNA, POŚWIERKA PŁOWA, KARP KRÓLEWSKI, STATUS MATERIALNY, FREGATA MAŁA, SINIACZEK PURPUROWY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, ŻBIK, GRYZIEL STEPOWY, OKULANT, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, HEŁMIK, SZPIC, BOROWIK DUPAINA, AGREGACJA, ŻAKO, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, STANOWISKO, GNIOTOWATE, LINIA ZABUDOWY, WÓZEK SZPITALNY, MARMURKA, STAUROPIGIA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, YERBA MATE, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, GAOLIAN, ZALESZANY, PAPROTNIK, FILEMONEK JEDNOBARWNY, ZIELENIEC, PISEMKO, DIKDIK, NAPĘD, SONAR, SARDYNELA ATLANTYCKA, SZAFRAN GARGAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Pseudocalliergon lycopodioides - gatunek mchu należący do rzędu rokietowców; występuje na torfowiskach i mokrych łąkach, w strefie klimatów chłodnych Europy, Azji i Grenlandii; tworzy zbite (czasem luźniejsze), błyszczące darnie o barwie żółtej lub brązowej; roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PSEUDOCALLIERGON LYCOPODIOIDES - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RZĘDU ROKIETOWCÓW; WYSTĘPUJE NA TORFOWISKACH I MOKRYCH ŁĄKACH, W STREFIE KLIMATÓW CHŁODNYCH EUROPY, AZJI I GRENLANDII; TWORZY ZBITE (CZASEM LUŹNIEJSZE), BŁYSZCZĄCE DARNIE O BARWIE ŻÓŁTEJ LUB BRĄZOWEJ; ROŚLINA OBJĘTA W POLSCE ŚCISŁĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bagiennik widłakowaty, Pseudocalliergon lycopodioides - gatunek mchu należący do rzędu rokietowców; występuje na torfowiskach i mokrych łąkach, w strefie klimatów chłodnych Europy, Azji i Grenlandii; tworzy zbite (czasem luźniejsze), błyszczące darnie o barwie żółtej lub brązowej; roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAGIENNIK WIDŁAKOWATY
Pseudocalliergon lycopodioides - gatunek mchu należący do rzędu rokietowców; występuje na torfowiskach i mokrych łąkach, w strefie klimatów chłodnych Europy, Azji i Grenlandii; tworzy zbite (czasem luźniejsze), błyszczące darnie o barwie żółtej lub brązowej; roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (na 20 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x