NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARTER to:

najem całego statku lub jego części na rejs bądź określony czas (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARTER

CZARTER to:

umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie, cechująca się nieregularnością lub wręcz jednorazowością (na 7 lit.)CZARTER to:

wynajęcie samolotu lub jego części na określony czas (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.655

EMBLEMAT, NAWIERZCHNIA, KOLOR, WEZWANIE, WAMPIR, PAJACYK, PROMIEŃ, IRGA POMARSZCZONA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, CERKIEW, SPADOCHRONIARKA, DEK, KOMANCZ, UNIZM, POWÓZ, HORMON, KORKOCIĄG, WATA, GAŁKA, MIEJSCE, STROBILANT, PŁOZY, KWASJA, STRAJK, MUR OPOROWY, PISMO LINEARNE, AZOTAN, ZAMSZ, TURBINA GAZOWA, BUDKA, PRZEKWIT, KWAS, IWATA, LAMNA, POSTKOMUNIZM, NEBRASKA, PIEKŁO, GLOSA, BRYTYJSKOŚĆ, SUOJARWI, GALARETA, PSAMMOFITY, SAUTE, BYSTRZYCA, MADISON, LOBELIA, GNIAZDO PROCESOROWE, EKSKRET, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, NIEWYDOLNOŚĆ, MEZZANINO, ZWROT, BAWEŁNA, REKOGNICJA, AMIODARON, GRYBOSZ, ŻURAW, PASKUDA, KONWENT, STEP, IDEAŁ GŁÓWNY, KALIMBA, ROZSTRZYGNIĘCIE, TRUFLA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, MACZANKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PARZENICA, IVAN, REDA, PUSZKIN, WELUR, DUCHAMP, ZAJĄKNIĘCIE, BEZPIECZNY SEKS, WIAROŁOMSTWO, DZIURKA, WARP, POCISK BALISTYCZNY, ZWAŁA, NOSICIEL, WSKAZÓWKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ZAZDROSTKA, GETRY, NEUROTRANSMITER, OPASKA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, DYWDYK, OPŁATA MIEJSCOWA, WZIERNIK, ŻUŻEL, CHLOREK HEMATYNY, MROŻONKA, TUBING, KOLONIZATOR, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TWIERDZENIE GÖDLA, DIMETRODON, KIEROWNICTWO, KILOBAJT, JON WODOROWY, TIURMA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OBSERWATORKA, JON CENTRALNY, DAWCA, KULTURA MAGLEMOSKA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ZERÓWKA, DOPOŁUDNIE, SMOCZEK, MAGNETON BOHRA, DAMA, OSOBA, ZEGAR ELEKTRONICZNY, BRZYDACTWO, PERŁA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, BROKAT, EKSPANDER, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TOKSEMIA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, FAZA, KLIMAKS, OLEJ, AKACJA, CAP, DYFERENCJA, TUMULUS, SACHALIŃSKA, DNO, PACHCIARZ, PERKOLACJA, KOMPOZYCJA OTWARTA, SŁODYCZ, SZYNKA, MAGIERA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, EKLER, KNECHT, PODMIOT GOSPODARCZY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, WYZIEW, PŁOMYCZEK, APOGEUM, OBRÓT, USTRÓJ, KLOMIFEN, BROKER, PRANIE PIENIĘDZY, OSTOJA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PUSZKIN, SESJA, KAMARYLA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, DRUGA POŁOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BIAŁA DIETA, KOLORYSTYKA, ILLINOIS, SIEKANKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, CIAŁO OBCE, OKIENKO TRANSFEROWE, SZURPEK, SCIENCE FICTION, ZAGRYWKA, LIMETA, BORDER, DEMOLUDY, NEKROPOLA, BODZIEC, PARÓWKA, KANCELARYZM, CENOTWÓRCA, MARMOZETA, KARAKUŁY, PIASINO, ZAPONA, PODSADKA, MARATON, TELEWANGELIZM, WALABIA PARRY’EGO, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SER, PRZĘDZA, INKORPORACJA, GIERASIMOW, WAGON POCZTOWY, WYPADEK DROGOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SKRÓT, ŁADNICZKA OKAZAŁA, ANAMORFOZA, ŁOPATA, DEKLARACJA, KET, ELEKTORAT, DYKTATURA, PERMISYWNOŚĆ, DOBÓR GENETYCZNY, AALEN, STARZENIE MORALNE, SUBSTANCJA OBCA, SKAŁA MAGMOWA, TRÓJKĄT, KRAŚNIK PURPURACZEK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, INTUICYJNOŚĆ, PAKULARKA, AZOTAN, MAKSIMUM, PIŁSUDCZYZNA, SESJA, CIEK, ELANA, NOTOZIERO, CZERWONAK MAŁY, REKIN ŚLEDZIOWY, INTERESOWNOŚĆ, DZIESIĄTY, ROZBRATEL, MADŻONG, KITAJ, CIŚNIENIE, ROSOŁEK, KONTRAKT MENADŻERSKI, TAG, KAWA MIELONA, SIEDEMNASTY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PRĄTNIKOWCOWE, SER TOPIONY, PSYCHODELICZNOŚĆ, MAKINTOSZ, UBARWIENIE OCHRONNE, STRATEGIA, METYS, MARYNARZ, GOBELIN, GLOBUS, ZNAK KOREKTORSKI, DERYWAT, KREWETKA WIŚLANA, ARESZT TYMCZASOWY, DEFERENT, BOTY, OBRONA WŁASNA, LINA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, ODKURZACZ CENTRALNY, WATA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, GATUNEK ALOCHRONICZNY, GENEZA, OPERA, ARENDARZ, REMONT BIEŻĄCY, UPUST, PRZEKLEŃSTWO, FORMA, ZRAZ, PARMEZAN, RABAT, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, MYKOHETEROTROF, SOPEL, AUTOTOPAGNOZJA, WYŚCIGI, PREKLUZJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, TRAGIZM, KABRIOLECIK, OCIEKACZ, BUKWICA, KICAJ, BRAND, TUŁÓW, SADŁO, KANU, INTERPRETACJA, BELKA, ŁOPATA, STEP, RZEZAK, ROZSTĘP, KILIM, PLAKIETA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, BÓL DUPY, MŁAK, ?MUSZLOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARTER najem całego statku lub jego części na rejs bądź określony czas (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARTER
najem całego statku lub jego części na rejs bądź określony czas (na 7 lit.).

Oprócz NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NAJEM CAŁEGO STATKU LUB JEGO CZĘŚCI NA REJS BĄDŹ OKREŚLONY CZAS. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast