CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZBRODNIA HITLEROWSKA to:

czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.447

OPERACJA, CZEREŚNIA, SERAU BIAŁOGRZYWY, PRZESIEW, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, MANIFEST, OWOC RZEKOMY, PANNEAU, EGZEKUCJA KOMORNICZA, JASNOWIDZENIE, PLIK DŹWIĘKOWY, RAJSKI PTAK, BAT, POSZLAKA, KLINIEC, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KARABIN PLAZMOWY, KOMISANT, JEDWAB OCTANOWY, EKSKRET, ITALIAŃSKI, DISCO POLO, GWIZD, PODPORA, KORNIJSKI, NEOGOTYK, NATURA, POLITYKA ZDROWOTNA, SZCZUR PACYFICZNY, MADONNA, SYGNAŁ, HAPTOBENTOS, BAŁWOCHWALSTWO, JUFERS, MOSTEK, CHOCHOŁEK, KONFEDERACJA, TARCZA, BACIK, MIECZ DWURĘCZNY, CUDOWRONKA, VIP, PEIRESKIA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, SFEROSYDERYT, GRANATOWA POLICJA, ŚWIATŁO ZIELONE, DOPEŁNIACZ, UMOWA BARTEROWA, WPRAWKA, KOREK, STARZENIE MORALNE, PELAGRA, MORAWSKI, NIEZBĘDNOŚĆ, ALIANT ZACHODNI, ALIAS INTERNETOWY, FERMENTACJA METANOWA, MAH JONG, CIĄG GEOMETRYCZNY, ŁÓW, GUARANA, ROSYJSKI, APARAT KRYTYCZNY, STEROWNIK, STEREOTYPIA RUCHOWA, ODPUST, MASWERK, POSTLUDIUM, TANCERKA, WIEŚ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, GOL SAMOBÓJCZY, SZKŁO, KAPLICZKA, ROZEJM, REFREN, JON CENTRALNY, EKIPA, KISZKA KASZANA, KALIKO, DZ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WĄSONÓG, WRÓG, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ŻARNIK, BOLERO, HAFCIARSTWO, MILANEZ, ALKOHOL, COSTER, OPIEKA TERMINALNA, ZESKALANIE, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, CYGANKA, BARONG, MUSZTARDA DIJON, PODBIERACZ, IZOMER GEOMETRYCZNY, LEŚNY DZIADEK, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, NORA, PORTRET, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ŁĄCZE ABONENCKIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, REZEDA, PODPINKA, KWATERODAWCA, ZASZŁOŚĆ, CESJA NALEŻNOŚCI, BIDON, KOREKTOR, SPÓJNIK, MOTŁAWA, MIPS, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, OKRZYK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, GRZYB PIASKOWY, PORZECZKÓWKA, FACJATA, ZAGRANICZNOŚĆ, KATYŃ, PARCIANKA, AGAMA, KOMBINEZON, ALIENACJA, KWAS FTALOWY, WKŁAD MIESZKANIOWY, TEST CIS-TRANS, NIEOSTROŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, FIOLET GENCJANOWY, MEKSYKAŃSKI, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PASZTET, ZNAK KOREKTORSKI, BOZON CECHOWANIA, WINA KWALIFIKOWANA, CAB, PŁASKOSZ, KNEBEL, MAFIA PALIWOWA, EKRAN, LÓD MORSKI, SPANIEL, MODRASZKOWATE, RADA, OLIFANT, HOT DOG, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, CZYNNIK BIOTYCZNY, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, RĘKAWICA GOLFOWA, GRZEBIEŃ, SEMAFOR, KONSULTANTKA, BUŁGARSZCZYZNA, RAMIENICA KRUCHA, ANTYSOWIETYZM, HUNTER, ZGUBA, TWIST, JAMA, EMBRION, ANATOMIA KLINICZNA, BON SKARBOWY, GOMBROWICZ, CUG, ĆWIERK, GORSET ORTOPEDYCZNY, PODZBIÓR, NIEREZYDENT, REMONT BIEŻĄCY, OSTATEK, ROTOR, KIKUCIK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, AUDIOBOOK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PIKANIE, SKANER BĘBNOWY, EWENKA, ZAWIKŁANIE, SPEKTONOMYCYNA, ŚWIATŁO CZERWONE, KURFIRSZT, SKALA MOLOWA, DŻINSY, ASD, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BALENIT, KROKODYL, JĘZYK ZULU, DOK, POSTĘP NAUKOWY, AZOTAN, PODYPLOMÓWKA, BENTO, REALNOŚĆ, PIEROGI, MEREŻKA, DANIEL DUBICKI, UJŚCIE, KORYFEUSZ, NARRACJA POLIFONICZNA, FRANCUSKI, ROZTWÓR BUFOROWY, BROCHE, POLE, ANARCHIZM, KUNA, INFLACJA KONSUMENCKA, ARABICA, INDEKS RZECZOWY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, SZLAUCH, BĘBEN, SUBRETKA, KSIĄŻĘ, FIBRYNOLIZA, BAGNO, PIETROW, INFILTRACJA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, FRYWOLITKA, PŁOW, AWAL, MNISZEK, PIEPRZ MNISI, STRONA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, WARSZTAT, POPIELICOWATE, PRAWO WEWNĘTRZNE, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, STOPA LĄDOLODU, KACZKA, HEGEMONICZNOŚĆ, IRANISTAN, SILNIK SPALINOWY, BATON, BIBLIA, ZADYSZKA, GUMA, ULGA PODATKOWA, WĘGORZ JAPOŃSKI, BABULA, DŹWIG, ŚMIGŁOWCOWIEC, PROFESOR, CHOROBA KRABBEGO, BAGDETA, KREOL, WELON, ŚLIWKA, MELANINA, RYGIEL, ŻEBRO, RELACYJNOŚĆ, PUNKT KARNY, EKSPRES, ROZGRZEWACZ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, HARMATTAN, REPORTAŻ, TELEGRAM, OKRĘŻNOŚĆ, STARA DUPA, TABLETKA, POTENCJAŁ ZETA, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, SIEDEMNASTKA, KRĄG CZAROWNIC, RZECZ, BIERWIONO, HALOGENOPOCHODNA, KARMEL, WIHAJSTER, OCZKO, REDYNGOT, LEPTOPLEURON, EWOLUCJA NARCIARSKA, BUSPIRON, PALEC CYNKOWY, KARRUKA, KULTURA MATERIALNA, PSEUDOPALATUS, CEBULANKA, ZDANIE, KNAGA, TĘSKNOTA, KARAWAN, KOMUNIA, ?KOMPRADOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZBRODNIA HITLEROWSKA czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZBRODNIA HITLEROWSKA
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska (na 19 lit.).

Oprócz CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZYN POPEŁNIONY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH III RZESZY NIEMIECKIEJ (1933-1945), ALBO PRZEZ NICH INSPIROWANY LUB TOLEROWANY, BĘDĄCY ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZBRODNIĄ LUDOBÓJSTWA, A TAKŻE INNYM POWAŻNYM PRZEŚLADOWANIEM Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI OSÓB PRZEŚLADOWANYCH DO OKREŚLONEJ GRUPY NARODOWOŚCIOWEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, RASOWEJ LUB RELIGIJNEJ. OKREŚLENIEZBRODNIA HITLEROWSKA ZOSTAŁO FORMALNIE ZASTĄPIONE OKREŚLENIEMZBRODNIA NAZISTOWSKA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x