ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORSARZ to:

armator lub dowódca uzbrojonego statku handlowego, walczący na własny koszt i ryzyko w służbie swego mocodawcy, prowadzącego wojnę na morzu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORSARZ

KORSARZ to:

członek załogi statku korsarskiego, działającego na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju (na 7 lit.)KORSARZ to:

PIRAT, KAPER; człowiek załogi statku korsarskiego (na 7 lit.)KORSARZ to:

uzbrojony, prywatny statek handlowy upoważniony do prowadzenia wojny morskiej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.850

SCHABOWY, DEK, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PHISHING, NIETOPERZ, ANTOWIE, SKÓRZAK, DODATEK MOTYWACYJNY, BOA, ANALIZA FUNKCJONALNA, WĄTROBOWIEC, SKRYBA, ABSYDA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DEFILADA, GERMAŃSKI, TEMPERATURA MROZU, AKTYWNOŚĆ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, WINDA, FASZYNA, MARAN, STAN, KUKIEŁKA LESSOWA, ANIOŁECZEK, WEISS, PRĄTNIKOWCOWE, LINIA WIDMOWA, BADANY, INTERMEZZO, ZAPARZACZ, STOŁÓWKA, KSIĄŻĘ, NOOBEK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NORWESKI, POPRAWIACZ, AKSAMIT, NIALA, PIKSEL, CMOKIER, PANTOFAG, DOVE, WSPÓŁUCZEŃ, LEKKOZBROJNY, AKROBACJA LOTNICZA, KAMIKAZE, PSEUDOMORFIZM, WROŚNIAK, GŁOS, ZAKOŃCZENIE, TRAP, SKRYTKA DEPOZYTOWA, AUTOMOBIL, JĘZYK, KIESZEŃ, KUBEŁ, KANALIZACJA KABLOWA, MROZEK, DYSZKANCIK, ZAJĄKNIĘCIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PRZEWIĄSŁO, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SIŁA PŁYWOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, RYT, SZORY, TRANSPORTER, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZĘSŁO, OSTENTACYJNOŚĆ, DYSKONTO, HEDONIZM ETYCZNY, ŁUK, LAMBREKIN, ZBROJA ŁUSKOWA, SIARKA POPIOŁOWA, GRYLAŻ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WICIOKRZEW, CZESKI, SLITE, KATAPLAZM, WIELKOŚĆ, KRAKOWIACZEK, ŁAGIEW, ESKADRA, GENERALISSIMUS, KROPKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, WYCHODŹSTWO, KURCZAK TIKKA MASALA, KARL, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KAJUTKA, CYGAN, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, TRAWERS, UZYSK, OWAD, GARY, BRZOZA CZARNA, FEERIA, TACZKA, GRANATNIK, HODOWCA, LEPIARKOWATE, JEZIORO GLACJALNE, KONFEDERACJA KANADY, FUTERKO, FILM SCIENCE-FICTION, ZASÓB, KOZAK, KAPITUŁA, METEOR, OŁTARZYK, KOŃ TROJAŃSKI, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KOSZT WŁASNY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ŁOWCA , POWŁOKA GALWANICZNA, SKOPEK, KONTUR, JĘZYK ALEUCKI, SALATERKA, ŚWIATŁOCIEŃ, POLEPA, KOMPENSACJA, LIBERIA, FERETRON, TOM, ŚLISKOŚĆ, USZKO, OGNISKO, OKRAJKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ZACHWALACZ, ROZJAZD, OPERATOR BITOWY, NOWALIA, MISZPELNIK, TERMOLOKATOR, LOT CZARTEROWY, OSPA, SPRZEDAŻ, PIŁKA MECZOWA, WSCHÓD, ZIMNE NÓŻKI, ALBINOS, FORMAT, IWAN, ROŚLINA DWUPIENNA, PRZEDZIAŁ, SILNIK NAPĘDOWY, SIMON, CIUPAGA, POŻYCZKA, TARCZA, WOKABULARZ, ADORACJA, WIATR, PRZEBARWIENIE, PNEUMATOLIZA, FRAKCJA, SZPETOTA, MARTWIAK, PARTIA, ŻYŁKA, HUBA, HISZPAŃSKI, SOLANKA, HAMBURGER, BAGNO, CHOROBA PLUMMERA, FIGURA, SAGA, MÜSLI, NIEGOTOWOŚĆ, KONTRABANDA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ROZBIERANKA, OBIONE, PRZYSZŁOŚĆ, PROWANSALSKI, LINIA ZABUDOWY, SEJSMOGRAM, ŚWIATŁO, WISZNICA, WIZYTÓWKA, KLASA, PATRYLINEARNOŚĆ, PATENT, AGORA, PAPIERZAK, OBRUS, FIOLET GENCJANOWY, PYTANIE, ATAWIZM, FASOLA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KRYPTODEPRESJA, PRZĘDZIWO, WODNICZKA, KOSZT UTOPIONY, KABLOOPERATOR, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ZWŁOKI, PRACOWNIK FIZYCZNY, MIĘCZAK, PRZEKRÓJ, MASCARPONE, WNĘTROSTWO, CUKIER, PIĄTA WODA PO KISIELU, TREPANG, DZIERŻAWCA, KOREKTOR, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KOSMATOŚĆ, DZIOBÓWKA, SAMICA, PAMIĘĆ GÓRNA, KINOTEATR, KORSARZ, ROGAINING, STAN CYWILNY, MARYNARZ, STANOWISKO, APORT, ZAPONA, KAPITAŁ WŁASNY, PRASA, BULIONÓWKA, REZYDUUM, AULA, WIECZNE PIÓRO, PAJĘCZAK, WIKING, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, HARCAP, MOST POWIETRZNY, REGUŁA, RYGIEL, TEATR, DEKADA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, IMINA, KRUSZNICA, KOCIOŁ EWORSYJNY, GAJA, DWUKROTNOŚĆ, WYBITNOŚĆ, BENEFICJENT, PULPA, ANKIETA PERSONALNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PRĄD, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GENERAŁ, NADPROŻE, WIR, KOSÓWKA, KĄT, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KASA, BANDYCTWO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, OBLECH, LODOWICA, FRANCA, KOLUMNA, PODATEK TONAŻOWY, DESKA SEDESOWA, ZASADA, ZNAK TONAŻOWY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, CIAŁO NIEBIESKIE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, UWE, DYFERENCJACJA, BAZA TRANSPORTOWA, GRECKOŚĆ, DOPŁATA EKSPORTOWA, SYGNAŁ ANALOGOWY, RYGIEL, SIEDZIBA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STATEK KORSARSKI, NIEBIOSY, PEREŁKA, ZŁOTKO, GAL, DRZEWOSTAN NASIENNY, EDYKUŁ, ?SIÓDMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORSARZ armator lub dowódca uzbrojonego statku handlowego, walczący na własny koszt i ryzyko w służbie swego mocodawcy, prowadzącego wojnę na morzu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORSARZ
armator lub dowódca uzbrojonego statku handlowego, walczący na własny koszt i ryzyko w służbie swego mocodawcy, prowadzącego wojnę na morzu (na 7 lit.).

Oprócz ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ARMATOR LUB DOWÓDCA UZBROJONEGO STATKU HANDLOWEGO, WALCZĄCY NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO W SŁUŻBIE SWEGO MOCODAWCY, PROWADZĄCEGO WOJNĘ NA MORZU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x