KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁÓG to:

KRATEGUS ciernisty krzew lub drzewo z różowatych; białe i czerwone kwiaty i kuliste owoce (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁÓG

GŁÓG to:

Crataegus - rodzaj roślin należący do rodziny różowatych (Rosaceae) (na 4 lit.)GŁÓG to:

owoc (jabłkowaty, wielopestkowiec) rośliny o tej samej nazwie (na 4 lit.)GŁÓG to:

w Krakowie: dzika róża (na 4 lit.)GŁÓG to:

drewno kominkowe i opałowe pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie (na 4 lit.)GŁÓG to:

w Krakowie: owoc dzikiej róży (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.881

AKRECJA, SAMOISTNOŚĆ, GWAJAKOWIEC, OPALENIZNA, PĘDRAK, GRUSZA SYRYJSKA, LICENCJA POETYCKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, INDYK, SPAMIK, ZATWARDZENIE, DOBRA STRONA, PRZYPAŁ, KASKADER, ORDA, LINIA KOLEJOWA, SZCZĘK ORĘŻA, HORMON LOKOMOCYJNY, DYSZEL, WYSTAWCA, GLOSA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SŁUPISKO, FOTOGENICZNOŚĆ, CYKL WYDAWNICZY, SILNIK SPALINOWY, PATOGEN, CATHER, KOPARKA, RUCHANKA, KONGLOMERACJA, OBROŃCZYNI, LENIWIEC, MIŃSZCZANKA, GENIUSZEK, LIPODYSTROFIA, PREFORMACJA, LATEKS, DRUŻYNA, SZWALNIA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WALC, ŚWIĘTO, SYSTEM ZARZĄDZANIA, BOCZNIK, UMIEJĘTNOŚĆ, TACA, LANE KLUSKI, KOŹLAK, KOMPRES, INSTALACJA, ANDANTINO, STROIK, ZEFIR, CAP, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, USTAWKA, KASTRAT, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, UFNOŚĆ, GICZ, BEZCZYNNOŚĆ, SONG, LOGOFET, ODEZWA, GRANITA, SZPRING, BRYGANTYNA, EMENTALER, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, WYZWANIE, ALKOHOL ROLNICZY, HALMA, LAMPA LUTOWNICZA, MORENA, KSIĘŻNICZKA, BARWY, FURGON, KAROTENOID, WYROŚLE, HERBATA, ŚWIATŁO, NIEWYPARZONY JĘZYK, SMOLUCH, ODWYKÓWKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, EMFAZA, TABU, SPŁUKIWANIE, PLINTA, ODTWÓRCA, OFICER, EMBRION, SZARLOTKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, BALIA, CYTRYNA, TAŚMA, ANOMALIA, SPLOT, TEMBLAK, BÓR, NAROST, CYNK, FUTRYNA, WYRAŻENIE, UPIĘCIE, KRAŃCOWOŚĆ, WZÓR, RESPONDENTKA, GRAFIKA, HUBA SIARKOWA, GRA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MARKIZA, DYSONANS, PROGRAM, OSKÓREK, STYMULACJA ODWIERTU, ŚMIERDZIEL, PRZEWROTKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KASOWNIK, ZATRZYMANIE, WSPÓŁZAWODNICTWO, WINIAN, ODPOWIEDŹ, DĘBIK DRUMMONDA, BIAŁE ZŁOTO, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ZAGROŻENIE, PROFESJA, NORMALIZACJA, MARATON, KOLO, FILET, WYSZUKIWARKA, SKŁADNIK POKARMOWY, PEPIK, SZARPIE, ODTRUTKA, SŁUŻEBNIK, DYSHARMONIA, AKT PŁCIOWY, OSPAŁOŚĆ, BARYKADA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, TURECKOŚĆ, NIEBIOSY, MADONNA, TEST, NABIERACZ, TUSZ, PATROLOWIEC, SIÓDMY, WÓR, STRAPONTEN, STARZENIE MORALNE, LINUKSIARA, PULASAN, PLANETOIDA, WSPOMINKI, DŻEMIK, STÓJKA, KRĘGOWIEC, ARTEFAKT, ABANDON, ATAK RAKIETOWY, CZOSNEK, KOSMOGONIA, OGNIWO, IPSYLON, FORMA ODLEWNICZA, POLONEZ, TENDER, PRZEDSIĘBIORSTWO, ODSYP, WIDZOWNIA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WOLT, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KAPONIERA, MILCZĄCA ZGODA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KAGANIEC, ZIELONE, REGENT, TREŚĆ, PRZEPROST, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, CHLOROHEKSYDYNA, PILOT, ROZPIERACZ, NARYS POLIGONALNY, ZASTRZALIN, KOREK, GWINT, GLIF, KSYLOFAGIA, DRUK, NEPER, GŁOWACZ, RENOMA, GAMA, MIĘSO, USZKO, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, BAGNO, FILM OBYCZAJOWY, KACZKA, DOJRZAŁOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KLON, ZATRUCIE, NAGANNOŚĆ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ROBOTY BUDOWLANE, CZERWONA NOC, KLESZCZOWATE, OBCY, ROZBIEŻNOŚĆ, IRGA POMARSZCZONA, SPOJRZENIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KONTROLA, LENA, LYCRA, LUZAK, PSYCHODELICZNOŚĆ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PRZEDZIAŁ, SOK, SKRAJNIK DZIOBOWY, MIEJSCE, ALIAS INTERNETOWY, OKO, MAKI, EMIGRACJA, PURUSZA, CZARNA LISTA, KICZ, OŁADKA, MASER, POCIĄG DROGOWY, KOKTAJL KRABOWY, POLEWA, NUKLEOZYD, STACJA, ŁÓŻECZKO, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, UCHODŹSTWO, KOREKTOR, OBJAW, BŁONA ZEWNĘTRZNA, WIDEO, PIDŻIN, SOTERN, NIEODZOWNOŚĆ, KROPKA, JARZĘBINÓWKA, OCIEKACZ, GIGANT, PRZEPITA, TEMPERATURA ZAPŁONU, SKUMBRIA, OSPA, MUTACJA PUNKTOWA, MAGNES, BANANY, KUŁAK, TAJEMNICA, ANNA, ARENA, WYWIAD, OBRAZ, WATA, FROTKA, SAKRALIZACJA, FAKSYMILE, ZNAK, KORONA DROGI, GOŹDZIKOWIEC, TARAS WIDOKOWY, POZIOMICA, MAŁŻ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SZEREG, SOLO, DOBIEG, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, OŚMIOKROTNOŚĆ, PRADZIAD, BELKA, FITOCYD, DYSKALKULIA, ?ZĘBORÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.881 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁÓG KRATEGUS ciernisty krzew lub drzewo z różowatych; białe i czerwone kwiaty i kuliste owoce (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁÓG
KRATEGUS ciernisty krzew lub drzewo z różowatych; białe i czerwone kwiaty i kuliste owoce (na 4 lit.).

Oprócz KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KRATEGUS CIERNISTY KRZEW LUB DRZEWO Z RÓŻOWATYCH; BIAŁE I CZERWONE KWIATY I KULISTE OWOCE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast