Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODDAWANIE LUB ULEGANIE WPŁYWOM UKRAIŃSKIM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUTENIZACJA to:

poddawanie lub uleganie wpływom ukraińskim (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODDAWANIE LUB ULEGANIE WPŁYWOM UKRAIŃSKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.555

CIAŁO OBCE, KOPIA FOTOGRAFICZNA, BELKA, PODDAŃCZOŚĆ, RAPTULARZ, UKRZYWDZONY, BATERIA, PISMO IDEOGRAFICZNE, INTERES PRAWNY, OBRAMIENIE, PIĄTY, FESTON, METEOR, KAKAO, KRANÓWKA, BIS, KOMPLEKS ŻYTNI, WĄŻ, DRZEWO IGLASTE, BUDYŃ, OBRĘCZ, SRACZKA, DYL, KĘS, SALWA BURTOWA, BITWA, WŁOSY WENUS, WIĄZ, BŁONA, ARAK, REFREN, MUSZKA, KRATOWNICA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, UBRANIE OCHRONNE, RÓW, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PAJĄCZEK, WIESZAK, UŚCISK, CZYŚCIOSZKA, MIEDZIONIKIEL, AMPUŁA, NIEŻYCIOWOŚĆ, USTNIK, WATA, DECHA, PRZYWODZICIEL, RESTRYKCJA, BETON ŻUŻLOWY, BRONA, PURUSZA, FIŻON, RYKSZARZ, DZIENNIKARZ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KATZENJAMMER, SŁODZIAK, MIŚ, EDYKUŁA, KWASZONKA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, STRZĘP LUDZKI, PORCELANA STOŁOWA, WOLANT, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, WIDZOWNIA, GODZINA, WARSZTAT STRATEGICZNY, UDAR, LEKTORIUM, RIKSZA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, ZAŻALENIE, ŁOPATA, CENA DETALICZNA, WIRKI, KLOZET, KAPSUŁA ZRZUTOWA, KANTOR, DZIEWCZYNKA, DRĄGAL, MOTORÓWKA, KOMŻA, OPASANIE, BOSS, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KOJEC, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KAFETERIA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KWAS NAFTENOWY, ARCHIKONFRATERNIA, ALERGIA PYŁKOWA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, MANIPULATOR, ROTA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PIĄTKA, PANI, ANTROPOCENTRYZM, MOZZARELLA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, BRZYDACTWO, MIKROSTRUKTURA, UNIA REALNA, AKINEZJA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ZNAK TOWAROWY, ABRAZJA, HIPOTEZA ZEROWA, IDIOSYNKRAZJA, ASPIRACJA, KOMPENSACJA, UPADEK, DWURÓG, KIEŁBA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, BIOCYD, OSTRA REAKCJA NA STRES, KACZKA DZIENNIKARSKA, RELISZ, SĄCZEK, SKOK W BOK, UZDATNIACZ, KREACJA, WYDRA, FAKT PRAWNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SZKARADA, NAGRANIE WIDEO, RUCH PRZYSPIESZONY, KOMPRES, DODATEK MOTYWACYJNY, BODOR, PŁOZA, PEJORATYW, POLEPA, KRĄŻNIK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ŁOBUZIAK, JEDNOŚĆ, ZACHWALACZ, BÓB KOŃSKI, ABONAMENT, TRZYDZIESTKA, PRZEKLEŃSTWO, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, AKTYWISTA, ZŁOTOROST, AMERYKAŃSKOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, OJCIEC CHRZESTNY, KAND, MOKIET, ANGLOFOBIA, PLAFON, ZLEW, CUDACZEK, KACZUGA INDYJSKA, KULCZYBA, PRZEŻYCIE, LOKAL SOCJALNY, WANIENKA, KORYTO RZEKI, PEDAŁÓWKA, KRZEŚLISKO, KONSULTANTKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SZKOCKOŚĆ, POLE, WROTKARSTWO HOKEJOWE, MAKAGIGI, KOMPENSATOR CIEPLNY, BIAŁE PLAMY, POŁĄCZENIE, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, BRYFOK, RESTRYKCJA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, INTERIOR, WOTUM ZAUFANIA, TRIO, ŁUK, PRZYJEZDNY, WIDMO OPTYCZNE, DŹWIG, CHARAKTERYSTYKA, JEZIORO GLACJALNE, ZIARNECZKO, WYRĘB, HARACZ, EMIGRACJA, DOBIEG, BRATEK, EDYKUŁ, SIDARA, SZAŁAS, ALT, BEZODPŁYWOWOŚĆ, IMPOTENCJA, FETYSZYSTA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, WAPNO, KOSTUR, PRZERYWACZ, ŚCIANA, ROZWÓJ ZARODKOWY, FIZJOLOGIA, BEZSENS, CHARAKTER, JUBILEUSZ, SKRĘT, PLATFORMA PROCESOROWA, KRAJKA, ZAPOŻYCZENIE, ŚWIECKOŚĆ, AEROZOL, GAŁĘZATKA, POGODNOŚĆ, KARP PO POLSKU, GROWL, RUMUŃSKOŚĆ, WJAZD, GŁÓWKA ARTYKUŁU, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OWOC SZUPINKOWY, GAŁĄŹ, GATUNEK MIESZANY, ROZSADNIK, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KONDOMINIUM, HARCAP, PIĘĆDZIESIĄTKA, FILECIK, ZNAK PISARSKI, KONEW, WIZYTÓWKA, EKRAN, BRUK, POMROK, PRAWOMOCNOŚĆ, CIOS, WNIEBOWZIĘCIE, AZOLLA DROBNA, SPIRYTUS, EKSPANDOR, BREZYLKA, OCZAROWIEC, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, JARZĘBIAK, SKUN, BOMBERKA, ONELINER, ŚCIĘCIE, JAPOŃSKOŚĆ, PRECYPITACJA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TARAN, SNICKERS, MIARA, LUGER, ANTROPOZOONOZA, PRZETWÓR, TROJACZEK, ROSZCZENIE REGRESOWE, WICI, BAT, PONCZ, BARANECZEK, KIFOZA, MAKAK, KOMONICA, FRAMUGA, ŚCISKACZ, FARBA DRUKARSKA, SKUNKS, ŁOM, KOŁO, ENTEROTOKSYNA, WYBRYK NATURY, ZAPYTANIE OFERTOWE, KOMPLIKACJA, INTELEKTUALIZM, DRENAŻ, OBELGA, DUPEK ŻOŁĘDNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ADAGIO, BURGER, CEMENT, SOWIECKOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, BŁOTNIAK, KARTA RABATOWA, AKCENCIK, PROMIEŃ, UNDEAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: poddawanie lub uleganie wpływom ukraińskim, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODDAWANIE LUB ULEGANIE WPŁYWOM UKRAIŃSKIM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rutenizacja, poddawanie lub uleganie wpływom ukraińskim (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUTENIZACJA
poddawanie lub uleganie wpływom ukraińskim (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x