ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEWKA INDUKCYJNA to:

element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.)INDUKTOR to:

element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.410

WIĘŹNIARKA, LISTEK, MAŁY PALEC, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PSALM ALFABETYCZNY, KRUŻA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, ÓSEMKA, FAZA, CYKL MIESIĘCZNY, SKRĘCANIE, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, BARWA OCHRONNA, AGRAFA, OBBLIGATO, DOLA, PRZEPADEK, PLAMISTOŚĆ, TAŚMA, SZPIK, LIGOWIEC, NATRĘT, KONTROLA SKARBOWA, NIT, UMOWA CYWILNOPRAWNA, MINUTA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, TREPANGOWCE, SKAFANDEREK, WYRAZ, PROFESOR, SZEJK, SUWNICA POMOSTOWA, ROZKŁAD, PUSZKARZ, FUTURE, STOLARZ MEBLOWY, ABONAMENT, PARNOŚĆ, KOZIOROŻEC, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KONWIKT, PRZELOT, PUSZKA, ROCZNIKARZ, TORBACZE, BIAŁKA WIERZBÓWKA, POSOBOROWIE, GRACZ, LINIA SPEKTRALNA, SPRZĘT, WKŁAD, KRAKELURA, ŁADOWARKA, GROŃ, AEDICULA, PRZEGUBOWIEC, CIASTKO, WĘŻOWIDŁO, CZTEROSUW, ZWAPNIENIE, ODMIANA UPRAWNA, ZMIENNA ZWIĄZANA, SPEKTROSKOPIA, NABYTEK, ZATOR, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, PAJAC, URLOP WYCHOWAWCZY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, BŁONA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SUCHOKLATES, KAMERTON WIDEŁKOWY, PERKOLACJA, FASCYNATOR, HIGIENA ZWIERZĄT, DOJŚCIE, PUSTYNNICA KATOLICKA, IMIĘ, MECHANIK SAMOCHODOWY, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, WOLANT, POLER, POPELINA, STROFANTYNA, NEKROFAG, OPUSZCZENIE, BRATEK, FLETY, EDUKATORKA, ŻYWY TRUP, MIJANY, MODYFIKACJA, SUKA, MÓZG, ROZMOWY W MAGDALENCE, OPONA, SYNDROM WILKOŁACZY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, SŁOMIANY ZAPAŁ, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, RATA BALONOWA, ZIARNOJAD, MONODIA, GÓRA, HODOWCA, JON, UNIK, SZTUKA KONCEPTUALNA, ZGROMADZENIE CZYNNE, TEOLOGIA MORALNA, KRWOTOK, NIT, APARAT, BACH, CYMBAŁY, WIĄZANIE, AL SECCO, WYPĘDZENIE, KREW, OCIOS, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, METODOLOGIA, DZIELNICA HISTORYCZNA, KULTYWAR, HARMONIA, SŁUŻBA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, BABOCHŁOP, ZNAK DIAKRYTYCZNY, BOLERO, ODLEWARNIA, GRANICA, PLAMA, BRUDAS, DEOKSYCYTYDYNA, GIMNASTYKA MÓZGU, WYPALANKA, MUTACJA ZMIANY SENSU, KĄT DEPRESJI, PYCHA, PRYZMA AKRECYJNA, ZWIERANIE SZYKÓW, ZBRODNIA HITLEROWSKA, STOPA DOCHODU, TRANSKRYPCJA, RYBA AMFIDROMICZNA, ANGIELCZYK, ABISAL, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, LICYTACJA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, CHOROBA WODUNKOWA, PRAWNICTWO, CUDZOŻYWNOŚĆ, SKŁADANKA, PRZEWIĄZKA, BEZSENS, SIOSTRZYCZKA, JAJKO W KOSZULCE, IGŁA MAGNETYCZNA, UKŁAD ZAPŁONOWY, FRAZEOLOGIZM, KANCONETA, BIBLIOTEKA, OBIBOK, ZAKRYSTIA, ADWENTYSTA, DEISTA, PŁUG TALERZOWY, DETERMINIZM, SIEWKA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, WŁÓKA, ATOMOWOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WĄTEK, WODA PODSKÓRNA, AKRONIM, TIRET, PROJEKT, KOPARKA POPRZECZNA, KOALICYJKA, SIEDZIBA, FALA DŹWIĘKOWA, TOKSYNA SINICOWA, KUKLIK SZKARŁATNY, ESTRADA, ECCHI, RYGIEL, CEDUŁA, MASWERK, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, WAFEL, PĘCHERZYCA, MIĘDZYŻEBRZE, SPÓJNIK, KANDYDEMIA, ZASIEKI, MICHAŁEK, UNIŻENIE, ZODIAK, ŚWIECZKA, KURCZAK TIKKA MASALA, PODPIS CYFROWY, CYNIA, OLEJARSTWO, GODZINA, STEP, FRANCISZKANIZM, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, TOFFI, KUCHENKA MIKROFALOWA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ZIARENKOWIEC, PAJĘCZYNÓWKA, PRZYCZYNKARZ, LWIA CZĘŚĆ, UFNOŚĆ, BĘBEN, PĘPEK ŚWIATA, RAKSOLOTY, WIZJA LOKALNA, ARGENTYNOZAUR, SENTYMENT, ERPEG, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ANTROPOLOGIZM, SUPERRAKIETA, TOLERANCJA, PODPAŁ, WARSTWA KULISTA, EOZYNOCYT, PRZĘSŁO, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SKRZELONOGI, NARZUT, AGENT, OSTENTACJA, KRAKER, IRYS, TRANSPARENT, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ZAWRÓT, POCZEKALNIA, SUMA ZEROWA, STAROŻYTNICTWO, KOSÓWKA, PĘCHERZYK, FOTOSENSYBILIZATOR, OMDLAŁOŚĆ, FILA, WERSJA REŻYSERSKA, ZIMOWISKO, HORYZONT CZĄSTEK, OWCA, NAKIEROWANIE SIĘ, REGENERACJA, FORTUNA, RYNEK PRACY, PRZYPŁYW, KLOSZ, USKOK, BAT MICWA, LISTA STARTOWA, WIDELEC, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, SPAD, BINDA, ŻYCZLIWY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, WYKRZYKNIENIE, SZKLIWO CERAMICZNE, OŚLICA BALAAMA, INTERWAŁ, PRZEPRÓCHA, PATRYLINEARNOŚĆ, PASSACAGLIA, STATYSTA, EPOKA LITERACKA, MALUNEK, LEBERA, LEON, BAT, DORADA, EMPIRE, PŁYN NASIENNY, LALA, UNIWERSUM HERBRANDA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KORONA, HIPOMANIA, WYNIOSŁOŚĆ, ELASTIK, PÓŁMISEK, HISTORYCYZM, ?KROATYSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEWKA INDUKCYJNA element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.)
INDUKTOR element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEWKA INDUKCYJNA
element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.).
INDUKTOR
element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x