Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEWKA INDUKCYJNA to:

element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.)INDUKTOR to:

element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.649

KROJCZYNI, MAGENTA, CASUS, LARGHETTO, BANK, JONOFOREZA, SŁAWIANKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, DIAKRYT, KNEL, ŻYWOTOPIS, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OBUDOWA, ZAWŁOKA, PUB, EMOTIKON, TABLICA PRAWDY, OBIEG, CYC, KORDONEK, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SEN, CIENNIK, RETROGRADACJA, PIKA, KASZMIR, CHOROBA KENNEDY'EGO, CZAS TERAŹNIEJSZY, BURSZTYNNIK, STILON, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, IMIONNIK, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, LEŚNIK, DODATEK, FULMAR ZWYCZAJNY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, PODWODA, SYMPTOM, PALINGENEZA, TARŁO, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TRYWIALIZM, JEDNOSTKA NAUKOWA, PELAGIAL, ZOOCHORIA, TALERZ BIODROWY, PODCHLEBSTWO, KRAWATKA, KRYTERIUM STEROWANIA, GEOLOGIA NAFTOWA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, PISECZNICZKA, MAZER, LICZBA PÓŁPIERWSZA, WIELOBÓJ, CYKL FIGURALNY, SEZON, MACH, SAMOURZECZYWISTNIANIE, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, UKŁAD URBANISTYCZNY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OLEJ LNIANY, BRONA, REWANŻ, KRAWCOWA, KÓŁKO, TOLERANCJA WYMIARU, WĘZEŁ ZATOKOWY, SŁUŻBA KOŚCIELNA, RÓŻOWA LANDRYNKA, KEM, ZDANIE, JAPOŃSKOŚĆ, KRET, ORGANIZM, DAMA DO TOWARZYSTWA, ZASADA REAFERENCJI, JARSTWO, TRANSPOZON, KIEROWCA, RUMUNKA, PYTANIE, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KONFISKATA, HALO, GŁOWNIA, CIĘGNO, ALOES, CHITON, EKRANOPLAN, SOCJOGRAFIA, DZIECIACZEK, KOŃ ANDALUZYJSKI, KLIPA, ZIARNKO, WYBRANEK, INDYKATOR, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, SPRZĘŻNICE, ĆAKRAM, ATAWIZM, KUKIEŁKA LESSOWA, SRACZKA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, FILIGRAN, ETOLOGIA, HEGEMONICZNOŚĆ, NEKROFAG, GOŁĄBEK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KIBLA, ELIMINACJE, SUCHORYT, OBLAT, CHUSTA, ZEBROID, ŁAPKA, STARÓWKA, KRUP, LICZBA ATOMOWA, CZESALNIA, ZDRADA, ŻERDNIK, LOTKA, REGIMENT, ROZEDMA PŁUC, KREDYT HANDLOWY, ELEMENT ODWRACALNY, MIS, MEMBRANA, BOJOWOŚĆ, OWCA FRYZYJSKA, KOTWICZNIKOWCE, PĘTLA NEFRONU, OKOLICA SZLACHECKA, KAFTAN, PIKADA, POPLECZNICTWO, MAŁOPOLSKOŚĆ, POTWÓR, FILOZOFIA POZNANIA, OBROŻA, FTYZJATRA, ZORZA, MOTYW, BASZTA, CUKIER MLEKOWY, KAWALER, PIESZEK, ŚWIETLIK, KORPUS, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BUTELKA, ZALEWA, TOR, PRZEPRÓCH, OTRUCIE, WAMPIR, REMONTANTY, WINIAN, SOS MALTAŃSKI, POTENCJAŁ ZETA, KROMKA, KULT ŚWIĄTYNNY, ARETOLOGIA, DIAGRAM FAZOWY, BRANŻA, CZEPLIWOŚĆ, DZIENNIKARZ, KAPOK, NIEDOPOWIEDZENIE, BAS, SWORZEŃ, WYCHÓD, ŚREDNIOPŁAT, KALKA, WIĘZAR, RUSZT, KIŚĆ, BABINIEC, KIESZEŃ, HELIOLATRIA, OBUDOWA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BEZKRĘGOWIEC, SANDINISTA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, FAŁSZYZM, RUBIN, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, GANGSTERYZM, ARCUS TANGENS, OBLECH, KOŁODZIEJ, BULION, KACENJAMER, PRZETWÓRCZOŚĆ, KOMITET, CZERNINA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, DUŃSKI, RZĄD, USTRÓJ, SKOK W BOK, TOTEM, PIEPRZYK, ZAJĄKNIĘCIE, MINA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, PROSIAK, TOPIALNIA, TENDENCJA, KIT, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PAMPUCH, PLUJ-ZUPKA, ADAPTOR, GUNIAK, WIERCENIE, CZWORONÓG, TELEGRAM, WIERSZ, KET, OPUSZCZENIE, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ADAM SŁODOWY, OC, SZTUKA PERFORMATYWNA, ANTECEDENCJA, BŁONA LOTNA, KAPITAŁOWOŚĆ, EPICYKL, OŚNIK, ŚLIMAK, MRÓWNIK, IMPUTOWANIE, PADWAN, TER, NORKA, MROZIWO, PODZIAŁKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, CHASER, CHOROBA KAHLERA, WOREK, BRAZYLIJSKI, GLORIA, DRZWI PRZESUWNE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, GRIEKOW, SUTANELA, KICZ, PIĘCIOGROSZÓWKA, AROMAT, TOPOLOGIA SZYNOWA, CHÓR, SKIPASS, MAGMA, SZTUKA DEKORACYJNA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ASTRAGAL, BABIE LATO, KUKIEŁKA, CELT, SYNTEZA JĄDROWA, KOLORYT, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KALIBER, MER, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, DZYNDZEL, KOMPENSACJA, TYCZKARZ, ANTYNATURALIZM, WIOŚLAK, FORSYCJA, SPRZĄCZKA, CHŁODNIK, FONDUE MIĘSNE, MŁOTECZEK, TYNKTURA, PĘDNIK OKRĘTOWY, CINEREA, KAWLATA, ALKOHOLAN, KABARET, SZCZUDLARZ, ALFABET MUZYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.649 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ELEKTRONICZNY BIERNY, SKŁADA SIĘ ZE ZWOJÓW NAWINIĘTYCH NA WALEC, PIERŚCIEŃ LUB PŁASZCZYZNĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cewka indukcyjna, element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.)
induktor, element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEWKA INDUKCYJNA
element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 15 lit.).
INDUKTOR
element elektroniczny bierny, składa się ze zwojów nawiniętych na walec, pierścień lub płaszczyznę (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x