JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOJONIZACJA to:

jonizacja atomów bądź cząsteczek gazu lub pary spowodowana działaniem wysokiej temperatury (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.135

NAROST, ALABAMA, PERUKARNIA, DIABEŁEK, KROPLA CHMUROWA, ANGARIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, KONTROLA DOSTĘPU, PTASZEK, PROMIENNIK, ŻUBR WĘGIERSKI, PROSUMPCJA, BITUMIZACJA, OFICER, KALETKA, TĘPAK, KOTEW, LAMPA WYŁADOWCZA, FAKT, OPŁATA ADIACENCKA, ZŁA PRASA, OBJAWIENIE, POLE, BAŻANT, WIDMO OSCYLACYJNE, ATUT, FOTOTROPIZM DODATNI, DYSPEPSJA, ŁAWNIK, DOMENA MAGNETYCZNA, UGNIATARKA, KWASEK, JACHT ŻAGLOWY, KALIKO, PRYMITYW, DIAGNOZA, GAZ, GALARETA, TYRAŃSTWO, PTASZEK, MŁYNEK, KILOWAT, OSIEMNASTKA, MIASTO, GRABINA, MIKROOTOCZENIE, ZBIORNIK, TWAROŻEK, CHOROBA ODZWIERZĘCA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PISZCZEK, PLATFORMA PROCESOROWA, CZARNY RYNEK, PRACA, RAMA, ARGUMENT, NIEBIOSA, SZMATA, KITEL, MATURKA, SZACHT, ZGRZEWKA, RZEMIOSŁO, KAROWNIK, WIELKOŚĆ, ELASTOMER, MARSKOŚĆ, CZYTNIK, KAZAMATA, EKRANOPLAN, ŚCIANKA, DIWA, TWIST, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BEGONIA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, DANIO, ZNAMIĘ BECKERA, TALIB, PRZYCZYNEK, KIERAT, SERIA, KLIENT, PŁAWA, MALUNEK, DEKORTYKACJA, SPODENKI, CIĄGUTEK, ODRA, PAJĄCZEK, KASZMIR, WYBUCH, PUŁAP, REFERENDUM LOKALNE, SERENADA, SIATKA, WIETRZENIE CHEMICZNE, RATYSZCZ, RYNKA, JARZMO, SZKARADNOŚĆ, WĄSONÓG, CHÓR, MAPA NUMERYCZNA, DUŃSKOŚĆ, POTÓWKA, ZESPOLENIE, STUZŁOTÓWKA, GAŁĘZATKA, PROCH BEZDYMNY, LAVABO, SPLOT, URZĄDZENIE RADIOWE, IZBA CZELADNA, DYL, ELEKTROLIT, WŁÓKNO, PIECZEŃ, GADZINA, INGUSZ, BANDAŻ, ODBIJACZ, ROZMARYN, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, SĘDZIA, BATORÓWKA, BOLEC, TOREBKA, FISZUTKA, GŁOS, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, GRÓB SKRZYNKOWY, TREPANG, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WYBUCHOWOŚĆ, WYPADEK, MAKINTOSZ, STOPER, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DYSTRYKT, PARYTET, GAZÓWKA, EXLIBRIS, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, NOGA, AUTKO, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, NORZYCA, ZIELONE PŁUCA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, INSTRUMENT DREWNIANY, PRE-PAID, TEMAT, KRYTERIUM SYLVESTERA, CZERWONY, PEAN, PLATYKLADUS, SPUSZCZANIE, OSADA, NADPROŻE, PÓŁWYSEP, PRZEWRÓT, OPOŃCZA, KAPLICZKA, PŁACA, FLANELA, ORDA, TRAGIZM, OBIEKTYWNOŚĆ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, SZORY, LUSTRO, EFUZJA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KARKAS, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, LOKACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, KULFONIK, KONIEC, KRAJKA, KIEROWCA, OBJAW ZASŁONOWY, JAN, KONFORMER, KLAKSON RĘCZNY, CHARYZMA, WYMIENNIKOWNIA, ŁUK TRIUMFALNY, RETENCJA, GRZYBIARZ, MANGANIAN, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ALLEGRETTO, CZECZOTKA, ŚMIETANKA, PARKIET, NIECZUCIE, NAZWA ZWYCZAJOWA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZYLEPNOŚĆ, PULWERYZATOR, DRZEWCE, MEDALION, RODODENDRON, DOSTOJEŃSTWO, ZARYS, LEKCJA, ARENA, JAMRAJ, BRYCZKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ODSIEW, DOLOT, RURA GŁOSOWA, KOŻUSZYSKO, UNIA REALNA, ŁUPEK ILASTY, PALATOGRAM, CIĘŻKI SPRZĘT, LINIA EMISYJNA, CHOROBA BRUGADÓW, KARDIGAN, RZEZAK, REKWIZYT MUZYCZNY, SYSTEM POWIERNICZY, BATALIA, BELWEDER, KIJEK NARCIARSKI, DOMEK LORETAŃSKI, ŚCIĘCIE, OBUWIE, CZWORONÓG, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, FARBA DRUKARSKA, PUNK, AUSZPIK, PRĄD JEDNOFAZOWY, DEGENERACJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, DOMINANTA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GALAS, TURYSTYKA SEKSUALNA, WIŚNIÓWKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SIEDZIBA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, MARS, LIBRA, ECHOLOKACJA, DAKTYLOGRAFIA, KATEDRA, LATARNIA, EMIGRACJA, TEMBLAK, SYNTEZA, JEDNOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, ŻAGIEW, RZADKOŚĆ, ŁAWA KOMINIARSKA, ANTEPEDIUM, PIECZEŃ, MOSTEK, BUT, IZOMER KONFORMACYJNY, SUSZ, JĘZOR LODOWCOWY, TWARDZIAK, DUSZA, SIŁOWNIK, BAN, SZACHY KORESPONDENCYJNE, WEŁNA, PRZEDSZKOLE, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, SREBRO, JAJA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, RUMUN, BOMBA TERMOJĄDROWA, KARAKUŁY, ZIARENKOWIEC, KISZONKA, SPŁONKA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KOCIOŁEK SKALNY, PARATHA, LAMPROFIR, PIEC RETORTOWY, SŁOMA TARGANA, FAWORYT, INSTRUMENT, ANTYNATURALIZM, PRZEPITA, ?KUPLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOJONIZACJA jonizacja atomów bądź cząsteczek gazu lub pary spowodowana działaniem wysokiej temperatury (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOJONIZACJA
jonizacja atomów bądź cząsteczek gazu lub pary spowodowana działaniem wysokiej temperatury (na 14 lit.).

Oprócz JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JONIZACJA ATOMÓW BĄDŹ CZĄSTECZEK GAZU LUB PARY SPOWODOWANA DZIAŁANIEM WYSOKIEJ TEMPERATURY. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast