PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUŁGARSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka bułgarskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUŁGARSKI

BUŁGARSKI to:

język z grupy języków południowosłowiańskich należący do bałkańskiej ligi językowej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.395

CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, WJAZD, POLSKOŚĆ, TURAS, WISZNICA, PIANKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, SZARADA, DEALPACK, EKSHIBICJONISTKA, PRZEBIERANIEC, STRATA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PARADOKSOGRAF, KWASZONKA, OBRONA KERESA, PODSTEROWNOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, TRZMIEL PARKOWY, PASTEL, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BI, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, JEZIORO DYSTROFICZNE, CHOROBA OLLIERA, KATZENJAMMER, MANIERYZM, SKLEJACZ, PIOTROWO, KRZYŻYK, ZARZUTKA, ZARANIE, ZRĄB TEKTONICZNY, PISTOLET, PRĄD FARADYCZNY, POSKRZYP, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, GATUNEK INWAZYJNY, ANEGDOTA, WIDMO OPTYCZNE, INICJATOR, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, ŹREBAK, REDAKTOR TECHNICZNY, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, OGRANICZENIE WIEKOWE, SHOUJOAI, PRYSZNIC, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, LAPARENTOZAUR, OCZKO W GŁOWIE, PEGAZ, SEZONOWIEC, CHOROBA ZARAŹLIWA, MŁAK, KERMESYT, MEBLOWÓZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, RAKARZ, NOSOWOŚĆ, SŁUPICA, TKANKA, WŁOSKOWATOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KAMUFLAŻ, RUMUŃSKOŚĆ, MACZUGOWIEC, PARASZA, KALCYFIKACJA, CZAJKA, ODTWÓRSTWO, DRYFTER, GEODEZJA, TYRANOTYTAN, JĘZOR, KAMORA, KASZMIR, OBLĘŻENIEC, WYKONANIE, WAGON DOCZEPNY, ROŚLINA OKOPOWA, INTENCJONALIZM, BATERIA ANODOWA, RADCA, PENDŻABSKI, CUMULUS, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KROPKA, ZWIERZĘ, TRÓJSKOK, GOŁĄBEK, IKONA, BEZŻENNOŚĆ, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, ADIUWANT, WIKIPEDYSTKA, REKREACJA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, HARDOŚĆ, FASOWANIE, PRZEŁYKANIE, WYKŁADZINA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, NADCIEKŁOŚĆ, SILNIK OBCOWZBUDNY, NOTARIUSZ, MIZUNA, KOLONADA, SLAWISTYKA, GOŁĄBECZEK, PIERWOTEK, KOLIZJA DROGOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, SPONKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, BOROWODOREK, LAS, TULEJA, LINA, SUPERNOWA, HEBRA, WYRAZ POCHODNY, SOCZEWICA, GAZ DOSKONAŁY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, OŁADKA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, LOKATOR, BATYST, OSTATNIA PROSTA, OBRĘCZ, JĘZYK ALBAŃSKI, HACKER, CIELENIE SIĘ LODOWCA, KUCHNIA, MARMURKOWANIE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, NOZDRZE TYLNE, HIPPIS, KLON, VOLKSDEUTSCH, PALMA KRÓLEWSKA, ŚWIADEK KORONNY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ROZRABIACZ, KONSOLIDACJA, AMBULATORIUM, REGENERACJA, TŁUMIENIE, GRANICA KULTUR, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, BAMBUS, WOK, APTEKA, ŁAPANIE, KOKSOWNIK, SAŁATA LOLLO, ŁĄCZNIK WODNY, UKŁAD DZIESIĘTNY, MENISK, ŁAPÓWKARSTWO, PIANKA, PRZESTRZEŃ, MEANDER, CHEMIA ANALITYCZNA, STREAMING, PARAFRAZA, PIKOTKA, BEZPARDONOWOŚĆ, TAJNIAK, HARUSPIK, POŁYSK, PORCELANA STOŁOWA, MOŁOTOW, NIEBOSKŁON, MARTWA WODA, KRUPA, ZAŚLEPIENIE, SZWALNIA, GRANAT, CZŁOWIEK PIÓRA, EPISJER, FULMAR ZWYCZAJNY, BIEG DYSTANSOWY, SALA, PRZYGOTOWALNIA, FILM OBYCZAJOWY, SKRZYDEŁKO, PANOWANIE, ASYSTA, LIDER, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ALIENACJA RODZICIELSKA, DOMINANTA, CIĘŻKI TYŁEK, ROZGRZEWACZ, PRZEWALENIE SIĘ, TUBKA, HORYZONT, CENZUS MAJĄTKOWY, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SIŁA PŁYWOWA, GNIAZDO, SERBISTYKA, WĄTEK, TYMPANON, JER SŁABY, PŁEĆ, WATOLINA, HISTORIA SZTUKI, BOMBER, ELEMENTARZ, JĘZYK WOGULSKI, SZKODNIK, ZGĘSTEK, ELEGANCIK, MEDYCYNA KOSMICZNA, KRÓL, BAŃKA, WPADKA, CYLINDEREK, KOSTUR, TRUP, CEGLARSTWO, ASPOŁECZNOŚĆ, POSŁUSZNIK, CZĄBER, KLIMAT KONTYNENTALNY, LANGUSTA POSPOLITA, SEZON, LEJEK, PARY SPORTOWE, BOTULIZM DZIECIĘCY, MENUET, FORMACJA ROŚLINNA, JĘZYK ŻYWY, JURYSDYKCJA, WESOŁOŚĆ, BROŃ JĄDROWA, POCZUCIE, NEFROLEPIS, ODĘCIE, HYDROFIL, MAJOWY PRACOWNIK, EKSTRADYCJA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, WYCHODŹSTWO, OCZKO, ANTYUTLENIACZ, CIEMNOŚĆ, INOKULACJA, WIDŁAK, KAMIEŃ, BLUZG, STYL GRZBIETOWY, KULTURA STARTEROWA, GROTESKA, RYJ, KRATER, TRZPIENNIK, SKROMNIŚ, ALARM POWODZIOWY, PRZEWAGA, BIEDRONKA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, SYSTEM KAPITAŁOWY, ŚWIETLISTOŚĆ, BAGAŻÓWKA, MIEDNICZKA NERKOWA, HAMULEC KLOCKOWY, KOMUNIA ŚWIĘTA, RUBASZKA, DYSZKANCIK, KUC KASPIJSKI, SUBSKRYBENT, STANOWISKO, WŁOCHACZ, KROJCZYNI, KOLEJ, WIENIEC, BAŁYK, CEP, SREBRO, DZBANEK, PLATFORMA PROCESOROWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, UPUST, PORTUGALSKI, KASATA, POKÓJ GOŚCINNY, TRANSFER BIEŻĄCY, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, METACENTRUM, SAMOGŁOSKA WYSOKA, ZĘBOWCE, POPRAWIACZ, ŻYWOPŁOCIK, ?EPOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUŁGARSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka bułgarskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUŁGARSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka bułgarskiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA BUŁGARSKIEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast