OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOKALNA PĘTLA ABONENCKA to:

obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.773

DOPŁATA EKSPORTOWA, RICOTTA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KNEL, PAROWIEC, BROŃ OBUCHOWA, AUDIOBOOK, WYSTAWCA, SIŁA WYŻSZA, BROKATELA, PANSEKSUALIZM, OBLIGACJA ZAMIENNA, SSANIE, TARCZA, KOMPRADOR, NISKOROSŁOŚĆ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, DEKIELEK, WOKALIZA, AKWEN, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BRYŁA, ZEBROID, KASIARZ, KONSULTANT, BEZGŁOWOŚĆ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, LIZ, SPÓŁKA POWIĄZANA, ZAPORA WODNA, ZWAŁ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, KRATER UDERZENIOWY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, RASOWOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, CEDZIDŁO, BUDKA, JUMPSALING, ZAZNAJOMIENIE, PELAGIAL, KILOMETR NA GODZINĘ, PERSKIE OKO, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WIENIEC, POST, FILODENDRON, SPIRYT, PUNKT WYJŚCIA, MAKARON, RAJDER, AZJATA, OPARZENIE, USTERKA, DROBNICOWIEC, WYRAŻENIE, TĘPICIEL, TRZYKROTNOŚĆ, DOBYTEK, ARABIKA, GAPA, PLANETOIDA, BOKS GARAŻOWY, IBERYSTYKA, BABCIA KLOZETOWA, ODSZCZEPIEŃSTWO, KWASEK, NIEPEWNOŚĆ, GLIZA, PANICHIDIA, KOOPERANT, HANKA, PRZEDROSTEK, MAH JONG, SAMOCHÓD POŻARNICZY, AUDYT, CHMURSKO, DYSOCJANT, GWARA, SZCZĘKOWIEC, ARTROZA, DAEWOO, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TONAŻ, CELIBAT, SAJETA, SUKCESJA, KASZA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, RZYMSKI, POCZWARA, KADŁUB, WYTRZESZCZ, KAMERA, STEK, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PIRAT, TRANSMITER, PROCES BUDOWLANY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, LIRNIK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, PISK, TRUKCZASZY, KANCONA, HYBRYDA, IDEACJA, PEDAŁÓWKA, PORZĄDEK PUBLICZNY, AZOLLA PAPROTKOWA, KOCZOWNIK, DYWDYK, DROBINA, KANCELARYZM, OBJAW ZASŁONOWY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, LEON, KET, MROZOODPORNOŚĆ, OBSESJA, OFICER, PLECIONKA, ZŁOCISZ, PLINTA, MANIFESTACJA, MRÓWKA, INSTYTUCJA PRAWNA, SZARADA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, RĘKAW, BURZA DZIEJOWA, NASZYWKA, RADIANT, REKOLEKCJE, OGRZEWANIE KAFLOWE, PERUKARNIA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PUŁAP, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, SZAROWIPTERYKS, KOLOKWIUM, SURFER, URCEUS, CHŁODNIK, KAPSUŁA POWROTNA, GĘBA, MOSTEK, GATUNEK ZAWLECZONY, HOMOGENIZACJA, NIECHLUJ, CHIŃSKI, KSIĘGA, ASEKURANTKA, KANAPKA, GARDEROBA, BRAK, PATRONKA, FILC, MARKGRAF, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PRASOWANIE, GENERALISSIMUS, PIĘTA ACHILLESOWA, ATAK, MADAPOLAM, TELEFONIA, NOGA, AGREGACJA, WARP, TOM-TOM, RÓW, GRZBIET KSIĄŻKI, TABU, TELEFON, AGENCJA, PIĄTA WODA PO KISIELU, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KREM, TURGOR, ORGAN, ZESTRÓJ INTONACYJNY, KAMIEŃ WĘGIELNY, CZĘBOREK, KROPLA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KORPUS, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRZYNALEŻNOŚĆ, KOREK, ZBROJA ŁUSKOWA, OZDOBNIK, TRANSGRESJA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, NIEWYPAŁ, ARAK, HISZPAŃSKI, GOSPODARKA, POMPA WYPOROWA, KANCONETA, POSTOŁ, PAPILOT, CIAŁKO DOTYKOWE, REJESTR, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, REGIMENTARZ, KULT JEDNOSTKI, SPLOT, WODNICZKA, KARYKATURALNOŚĆ, ŁADUNEK, CHRYZOFITY, CIAPKAPUSTA, DYPTYCH, TESTOWANIE WZORCOWE, SZÓSTY, POSZEWKA, HEJT, TRYPTYK, LAMINAT, KANAPA, KOTULEJ, SZALKA PETRIEGO, UKŁAD OPTYCZNY, SKAŁA OSADOWA, CZĘŚĆ ZDANIA, OBRZĘK, KRĘPACZKI, KNEL, PŁYTKA POSADZKOWA, TATRA, KAPUSTA KISZONA, CEREMONIALNOŚĆ, DOMINIUM, BIAŁA DIETA, GŁOWA, HIPPOMADOS, RESTART, BERET, SANDINISTA, CZARNA KSIĘGA, POSTAWA, NIEMOŻNOŚĆ, WIATR KATABATYCZNY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, MISIEK, POMYLENIEC, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, TAROT, FIGA, OCZY, PLOMBA, BELWEDER, DWUDZIESTY CZWARTY, DYSPEPSJA, CEWKA, TEREN ZIELENI, SEZON, WYPADEK DROGOWY, PROSUMENT, ŁAPACZ, AUTOCASCO, DOPING, AKROBATYKA SPORTOWA, RACJONAŁ, PRZEPIS KOŃCOWY, DZIADEK DO ORZECHÓW, TYP, KAMIEŃ, RAKI, WAŁ, REGENERACJA, UDAWACZKA, ABOLICJONISTKA, METODA PORÓWNAŃ, ŁOPATA, PARAFRAZA, TŁUMIK, PIERNICZEK, HYDRANT, CUDOKACZKA, BORDO, SZYDLARZ, CYNGIEL, SILNIK NAPĘDOWY, POPRAWA, AOJDA, KOSZULKA, EGZONUKLEAZA, FAZA, METODA KARTOGRAMU, OBWÓD WYBORCZY, BIOCHEMIA, SOS SOJOWY, CIOTCZYSKO, GAJA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ?SKÓRKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOKALNA PĘTLA ABONENCKA obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOKALNA PĘTLA ABONENCKA
obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem (na 21 lit.).

Oprócz OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OBWÓD ŁĄCZĄCY ZAKOŃCZENIE SIECI Z PUNKTEM DOSTĘPU DO STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEŁĄCZNICĄ GŁÓWNĄ LUB RÓWNOWAŻNYM URZĄDZENIEM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast