GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKRĘTKA to:

gwintowana pokrywka, zamknięcie butelek i innych pojemników, najczęściej wykonane z plastiku lub metalu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.191

BOCIANIE GNIAZDO, DIAGNOSTYKA, ROZGAŁĘZIACZ, REZERWA WALUTOWA, STAN PSYCHICZNY, MĄDRA GŁOWA, STRAWIŃSKI, CHŁODNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, FLANELA, CEFTAZYDYM, PRZEKŁADNIA, KRYSTALIZACJA, ANTABA, KAZAMATA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BRĄZOWNIK, OBRÓT WTÓRNY, KOSMOGONIA, TRAM, SIŁA, SOCZEWICA, STARA DUPA, INTERWAŁ, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WTRYSK, MUZYKA ELEKTRONICZNA, STECZKA, GALWEOZAUR, JEDYNKA, MASZKARON, ŻEL, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DZWONNICA, ASFALT, ODTWÓRCA, PRAGMATYKA, EDYKUŁA, MODA, CZERSKA, STARUNEK, WYRÓB MEDYCZNY, METODA PORÓWNAŃ, GWASZ, WYRZUT SUMIENIA, CIAŁO OBCE, CUKIER, NAWÓJ, MACKI, ENDOPROTEZA, AKRYL, TREPANACJA, NOMINAŁ, TRYSKAWKA SZKLANA, KWIATUSZEK, PIÓRKO, DEFERENT, CHORÓBKA, POLSKI, ZMYWACZ, NOSOROŻEC, PODMIOT, NATURA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, ADORACJA, ŁATA, TUŁÓW, TANK, LIKWOR, KONSOLA, KAZNODZIEJSTWO, ZUBER, FAZA, KLAWISZ FUNKCYJNY, DENAT , SAUNAMISTRZ, KOGNITYWIZM, TERCET, PEDERASTKA, OSKARŻENIE, KRĘGOWIEC, ŁONO, WYBIEG, MOWA NIEZALEŻNA, MBIRA, OTĘPIAŁOŚĆ, ODRA, SARKOIDOZA, MACH, MOGIGAMMACYZM, DYSPENSER, UMOWA BARTEROWA, FRYZ, DRABIK DRZEWKOWATY, CHOROBA DZIEDZICZNA, POSIADACZ ZALEŻNY, LEKARZ, ZBOCZENIEC, IZBA ROZLICZENIOWA, ZNAKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, PARK MASZYNOWY, AKALKULIA, ENUMERACJA, OWADY, KARMEL, JABŁKO, BURZA DZIEJOWA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KAJZER, SOLIDARNOŚĆ, ARMATKA ŚNIEŻNA, RONDEL, STRZYKAWKA, OBJAW ZASŁONOWY, WÓŁ, SURIMI, ZBROJA PEŁNA, BESZAMEL, EMISJA, SSAK WYMARŁY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, KOMISJA SKRUTACYJNA, PANIKA BANKOWA, OGNIWO SREBROWE, FRONTON, REWALIDACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ANTYGWAŁTY, KPINA, ANTYPAST, BARSZCZ, WSPARCIE, STACJA POMP, SZCZELINA, ROZDZIAŁKA, KUKUŁCZE JAJO, DAWCA, ASTEROIDA, PLECHA, WINYLEUM, CZÓŁNO, PLAGA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ANTYTETYCZNOŚĆ, OFICJAŁ, HOLENDER, GLIZA, BEZIMIENNOŚĆ, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, INDIANIN, CIAPKAPUSTA, AUSZPIK, TRAŁ, SZKANDELA, KOMITET, TRANSFER BIEŻĄCY, WEZWANIE, MORENA CZOŁOWA, KOMISJA REWIZYJNA, ŚCIĘCIE, ŻNIWIARKA, ZAJĘCIE, MANDAT, JEDEN, MEMORIAŁ, MELON, UNIA PERSONALNA, ZNAK PISARSKI, MEZOTERAPIA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, CZERWONY, DOM TOWAROWY, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, BAŁKAŃSKOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, XSARA, CYGANECZKA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, FASA, BASEN, CZUWANIE MODLITEWNE, HOLK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FERMENTOR, DŁUGIE RĘCE, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SKRZYNKA LĘGOWA, CHODNIK, OPONA, KIELICH, FACH, ARGENTYŃSKOŚĆ, MASZYNKA, NAKAZ, SYSTEM TONALNY, WÓZEK, PORĘBA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, NIETZSCHEANISTA, SOFCIK, FURGON, CIEK, HIPOTROFIA, KADŹ, SZEŚĆSETKA, REKLAMÓWKA, MAGAZYN, IZOMER GEOMETRYCZNY, HRABIANKA, OSPA, BEAN, MINA, PANNA, CIĄŻA, AZOTAN, WÓDKA, ANEGDOTA, SYNDROM PARYSKI, SYNDYK, KATAR SIENNY, STOLARSZCZYZNA, IGOR, PRACA DOMOWA, PIRAT, OTWÓR WYLOTOWY, PASEK, WYPALANKA, SZRAF, KAKAO, BAGNO, KOŃ KIŃSKI, SKALA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, BASEN, ZAWRÓT GŁOWY, ROZPAD, CAR, PRZEPIĘCIE, KOMISJA, FLUID, CHOROBA, TRZECI, SUKCESJA, REWERENCJA, PTASZEK, KOMA, NAPAŚĆ, ZAGRYWKA, STOPA ŻYCIOWA, MIMEZJA, MOL, HULK, PROCES ODWRACALNY, METRYKA, CIOCIA, AGAMA, PROSEKTORIUM, ZMOWA CENOWA, PRZEMYSŁÓWKA, OPALENIZNA, GNIOT, PRZEŁOM, RZUTKA, STREFA POŻAROWA, STRZELEC WYBOROWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ZGORZELINA, PORTRET, TWARDE LĄDOWANIE, MEDALION, PANICZ, FREEGANIN, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CHELATACJA, SALAMI, OŚWIETLENIOWIEC, AUTORADIOGRAFIA, MASZOPERIA, PRAWOMOCNOŚĆ, STACJA, ŚMIERCIOŻERCA, BLESKOTKA, ULEPEK, DETENCJA, HIEROFANT, PEŁZAK, HALON, SRACZKA, NISKOŚĆ, ROZMIAR, HUTNIK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ZAGRYWKA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, DEMOKRACJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ?KARNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKRĘTKA gwintowana pokrywka, zamknięcie butelek i innych pojemników, najczęściej wykonane z plastiku lub metalu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKRĘTKA
gwintowana pokrywka, zamknięcie butelek i innych pojemników, najczęściej wykonane z plastiku lub metalu (na 8 lit.).

Oprócz GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - GWINTOWANA POKRYWKA, ZAMKNIĘCIE BUTELEK I INNYCH POJEMNIKÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANE Z PLASTIKU LUB METALU. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x