SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDWAB OCTANOWY to:

sztuczny jedwab produkowany z estru celulozy i kwasu octowego (octanu celulozy); do jego wytwarzania stosuje się trioctan celulozy lub (częściej) 2 1/2-octan, czyli trioctan częściowo zhydrolizowany (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.455

MOWA WIĄZANA, BIOLIT, KORYTO, PARAMENTY, WIĄD RDZENIA, ANTYLIBERALIZM, CZIROKEZKA, KOŃ CUGOWY, HOŁDOWNIK, WROTKARSTWO FIGUROWE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, BURDA, WYDZIELINA, MIASTO STAROŻYTNE, MOTOR, SIEDZENIE, BIAŁA SALA, GWASZ, DŻOLER, HEKSAMETR, OBCY, PLATER, GRIEKOW, ROZMIARÓWKA, HISZPAN, RUCH RELIGIJNY, POŻAREK, REGENERAT, WYRAZ BLISKOZNACZNY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, RENÓWKA, PIONIER, SPŁUKIWANIE, EMYDOPS, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ODRA, META, ZRAZIK, ABSOLUTYZACJA, KLUBOWIEC, BRZEZINA, BĘBEN, MECHANIKA STATYSTYCZNA, CHEMIA, BABULINKA, SMOCZEK, JAJKO PO FRANCUSKU, PRZECHÓW, LOGIKA MATEMATYCZNA, GÓRNICTWO, GARBARZ, ZMIERZCH CYWILNY, ABSOLUT, NIEPOBOŻNOŚĆ, TOR, LEKTYNA, MISKA SEDESOWA, ANTEOZAUR, BIZNESMEN, WYŁAWIACZ, BROSZURKA, SPŁYW, MOHRG, CYKL EKONOMICZNY, SIKA, PANEWKA, KARCYNOGEN, PRODROM, LINIA WIDMOWA, GEOFAGIA, MIERZEJA, OCET, SAMOTNA MATKA, WYTRZESZCZ, APTEKA, LEMONIADA, WINO, MACICA, NISZA NIWALNA, NADAWCA PUBLICZNY, FARBA OLEJNA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, GREEN, KONWERGENCJA, JARZMO MOSTOWE, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, NORNIK, MAJĄTEK RUCHOMY, MIMEOGRAF, OREGANO, CHODNICZEK, NÓŻ DO CHLEBA, CEMENTOWE BUTY, GARNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, GEOPATIA, CIOS, SKÓRNICTWO, LĄG, RERECORDING, HAZARD, SCHLUTER, TERAPIA STRUKTURALNA, PEŁNIA, PASO PERUWIAŃSKI, BETON ŻUŻLOWY, ZNAMIENITOŚĆ, KANGUR, PRZYGODA, RAMIENICA OMSZONA, ZIMNO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, STREFA HEMIPELAGICZNA, FIOLET GENCJANOWY, MARABUT, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CHÓD, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SYGNAŁ, OLEJEK ETERYCZNY, OGÓREK, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ROK OBROTOWY, ŁUSKA, IMPREGNAT, NABRZEŻE, SKLEPIENIE SIECIOWE, NALEŹLINA POSPOLITA, CHIMICHANGA, PROSTAK, PUNKT ASEKURACYJNY, MUSZLA, ICHTIOBIOLOGIA, KLEJONKA, ESPERANTYSTA, OSKRZELE, DIVA, ZLEWKA, DRAMAT EPICKI, PRYSZNIC, WYPŁYW, STYCZNOŚĆ, WNĘKA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PACHOLĘ, TRIADA KARTAGENERA, KAMICA, PERKALIK, SIEĆ KRYSTALICZNA, MARKER NOWOTWOROWY, NURNIK, CYJANIAN, SZKOŁA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, CZWORONÓG, ŚWIDRAK, FRONT, SERM, ROZETKA, REKLAMIARZ, POLIFONIA, PRZESTĘPNOŚĆ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PRZECIWSOBNOŚĆ, RUSKI, HIACYNT, JODEK, GRZYWNA, PIGUŁKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, SELENIN, INSTAGRAMER, PODATEK DOCHODOWY, KOPUŁEK PROMIENISTY, SZPRING, ALERGEN WZIEWNY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, TRZECIE OKO, MANIAK, PSYCHIATRYK, MIKSER, POSIADY GÓRALSKIE, SUPERNOWA TYPU IC, PRZYWODZICIEL, MRÓWKA ŻNIWIARKA, TYP TURAŃSKI, PANOWANIE, NAUKOWIEC, PIONEK, DZIEWIĄTA FALA, ROZTERKA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, CIĄGOTY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, POKAL, GEORGE, KOMENTARZYK, KOCIOŁ, RAMKA, ZNAMIĘHALO, ŻAŁOBA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PRAWO BERNOULLIEGO, ZWIERZĘ, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, SOKI, JOGIZM, PAPILOT, AUTOMOBIL, PARTER, CHLORAN(VII), PĘTO, DESEREK, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, DARŃ, POPRAWNOŚĆ, KOMAT, SWORZEŃ, SYLWA, DYGNITARZ, CHOROBA LENEGRE'A, GÓRMISTRZ, ŁBISKO, PÓŁSUROWIEC, STAROŚCIŃSKI, ASFALTOBETON, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ZACHŁYST, PILŚŃ NERWOWA, PALACZ, LOKACJA, PERUKARNIA, BIOTA, GOTOWOŚĆ, ENDOCENTRYZM, LAK, OPTYKA, WĘGIER, KATAKUMBY, BLOKADA, NELSON, BĘBEN, ZNAK TOWAROWY, WAŁKOŃ, STARUNEK, MARŻA HANDLOWA, KOKSIARZ, TRASZKA GÓRSKA, PŁOMYKÓWKA, SKURCZ, MINA, BLOKADA ALKOHOLOWA, DNI OTWARTE, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZASOBY KOPALIN, SKRZYNIA, SIKWIAKI, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, NABIODRNIK, GÓRNICTWO OTWOROWE, OBIEKT, UBOŻENIE, MIMETYZM FORMALNY, ADAPTACJA SPOŁECZNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, SIAD RÓWNOWAŻNY, AKACJA, WRAŻENIE, DRUGA POŁOWA, WYPADEK JĄDROWY, NUDYZM, DOMINACJA NIEPEŁNA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MUTACJA PUNKTOWA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ROSZCZENIE ZWROTNE, DERYWACJA FLEKSYJNA, CHROMIAN DISODU, EKSTRALIGA, APOSTAZJA, HERETYCZKA, KARAFINKA, OWOCNIA, BURŁAK, REGUŁA, RAGOUT, TACIERZYŃSKI, ROBUSTA, EFEKT ZATŁOCZENIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, WIĆ ROŚLINNA, POŻYCZKOMAT, KARA, ORDYNUS, WIELOPŁETWIEC, SUPERTOSKAN, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ?TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.455 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDWAB OCTANOWY sztuczny jedwab produkowany z estru celulozy i kwasu octowego (octanu celulozy); do jego wytwarzania stosuje się trioctan celulozy lub (częściej) 2 1/2-octan, czyli trioctan częściowo zhydrolizowany (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDWAB OCTANOWY
sztuczny jedwab produkowany z estru celulozy i kwasu octowego (octanu celulozy); do jego wytwarzania stosuje się trioctan celulozy lub (częściej) 2 1/2-octan, czyli trioctan częściowo zhydrolizowany (na 14 lit.).

Oprócz SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SZTUCZNY JEDWAB PRODUKOWANY Z ESTRU CELULOZY I KWASU OCTOWEGO (OCTANU CELULOZY); DO JEGO WYTWARZANIA STOSUJE SIĘ TRIOCTAN CELULOZY LUB (CZĘŚCIEJ) 2 1/2-OCTAN, CZYLI TRIOCTAN CZĘŚCIOWO ZHYDROLIZOWANY. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast