PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOZ to:

ptak wodny o krótkich skrzydłach i uwsteczniony, ogonie, żywi się rybami i bezkręgowcami, buduje pływające gniazda w formie tratwy; chroniony (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERKOZ

PERKOZ to:

ptak wodny; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny perkozów (Podicipedidae) (na 6 lit.)PERKOZ to:

dwuczuby, wodny ptak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.888

SOK, GLINA ZWAŁOWA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, KRZYŻYK, REAKCJA NIEODWRACALNA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, LISTNIENIE, DROGA, SZCZUDLARZ, BIPOLARNOŚĆ, TAMTAM, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, HAŁASOWNIK, KOTWICZNIKOWCE, ORGIAZM, STERNICZKA, KORKOWIEC, IZOTROPOWOŚĆ, PRYMATOLOGIA, GREKA, KWASOWĘGLÓWKA, TEORIA DESKRYPCJI, KONSERWARNIA, KOSMOS, JABŁKO ADAMA, SZABLA, POCIĄG SZPITALNY, SPACJA, STACJE ZLEWNE, KOLORYSTYKA, GENETYKA MOLEKULARNA, LITEWSKI, WILCZEŁYKO, PRZEŚLIZG, WLANIE SIĘ, STAW, ANARCHIZM, SIODŁO, WYCINEK, PODGÓRZE, WÓZEK INWALIDZKI, GOŁĘBIĄTKO, OSIOŁ, KOLONIA, MSZYCZNIK, EGZORCYZM, OBŻER, ROZSTRZAŁ, ZIELONKA, WĘZÓWKA, JĘZYK EZOPOWY, PRYSZNIC, TRZCINIAK, MURARKA, OBRAZEK, WSZY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, KABARET, TARCZA, CHOROBA SOMATYCZNA, KRATOWNICA, PROTEZA, UNIŻENIE, FREDRO, GRADACJA, PORODÓWKA, KRATKA, DOROBKIEWICZ, SASZETKA, ODCZYN ZAPALNY, PISMO TECHNICZNE, MOGIROTACYZM, DOJŚCIE, KĄPIEL LECZNICZA, SKROMNOŚĆ, TOPIELICA, STARÓWKA, DŻINGIEL, NAHUATL, WTYCZKA, SZEROKODZIÓB, PODUSZKA BALANSOWA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, REINKARNACJA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, CZAJKA, BEZAWARYJNOŚĆ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, ANALIZA TRANSAKCYJNA, KUROCZUB, KOK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, STRZAŁA KUPIDYNA, TANGO ARGENTYŃSKIE, KĄT, SZKLIWO, HANIEBNOŚĆ, KOORDYNACJA RUCHOWA, TROGON, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KAPILARA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, HIPNAGOGIA, OTWÓR STRZAŁOWY, MAKAK JAPOŃSKI, LIŚCIENIE, STALUGWA, NAUKI KOGNITYWNE, FARSZ, DRAMAT MODERNISTYCZNY, NORMALIZATOR, PIÓROLOTEK, JAMA GARDŁOWA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, ORGANISTKA, DELFIN BIAŁONOSY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, EUTEKTYK, GLEJCHENIOWATE, BLISTER, LOG, RYGORYSTKA, ŚMIESZKA, ÓSEMKA, PATCHWORKOWIEC, API, DRIPPER, TURKAWKA, ŁAWA, WIDELEC, CZOŁÓWKA, MOA, TYTUŁ WYKONAWCZY, DYPTYCH, PAWIE OKO, PLAMISTOŚĆ, SELENOGRAFIA, KRÓTKI WZROK, BLOK WULKANICZNY, ŁASICA, ZAUSZNIK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, HYDROBUS, PIES GOŃCZY, WIELOGŁOS, SAMOŁÓWKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KUC SZETLANDZKI, ASPIRANT, JEDWAB OCTANOWY, NOŚNOŚĆ, GOŁĄB, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WIADRO, PALLIUM, MISA, ZESPÓŁ USHERA, BOJOWNIK, PERIAKTY, WSZOŁY, POJAZD KOSMICZNY, HISTORYK, BALANS, STROIK, PRZERABIACZ, KARDYNAŁ, FOREMKA, KONDOR, REALISTYCZNOŚĆ, STRAJK GŁODOWY, REAKCJA, WILGA, DNI OTWARTE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ASPIRANT, DENTYSTA, WIĆ ROŚLINNA, NIETOLERANCJA, ŻELE, STREFA CISZY, KWAS, FOTOEDYTOR, WOJNA NAPOLEOŃSKA, DESZCZOCHRON, OTOLOGIA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, DZIEŃ REKTORSKI, PODYPLOMÓWKA, BANK, PIORUN KULISTY, ALUMINOGRAFIA, FRAGMENTACJA PLECHY, STATEK, ADAT, OPRYSZCZKA WARGOWA, PARALAKSA, GROMBELARD, KOKSIAK, DOLAR FIDŻI, BANKIWA, KAKA, IGE, KOPALINA STAŁA, SINIAK, PRZEMYTNIK, GŁOGOWIEC, ZATYKANIE USZU, KUCZKA, LORA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, UKŁAD HORMONALNY, ZRAZOWA, INDYK, SIŁA PŁYWOWA, NAKAZ, NIEWYPAŁ, SHORT-TRACK, OTWARTOŚĆ, IZBA, ASPIRATA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, POWOLNOŚĆ, BRONTOZAUR, ZAŚCIANEK, KANONISTYKA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, MŁOT HYDRAULICZNY, SZARPANINA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ERA EOFITYCZNA, RDZENIARZ, MOC, BYT, KONFORMER, INDOR, PROSCENIUM, MOMENT, REAKTOR, ATAK, FIGURA, WYBUCH, KAGANIEC, KLUCZ PARTYJNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, CNOTLIWA ZUZANNA, TOLERASTA, ŚREDNIA KWADRATOWA, RODZINA JĘZYKOWA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LITOGRAFIA, AEROLIT, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OBEREK, CELT, KSYLOFON, BIAŁA SALA, SINGIEL, TOR, RDZEŃ, KUPER, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, POŻYTECZNY IDIOTA, TURAK, KAMUSZNIK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KULON, WŁOCHACZ, SONAR, OBWÓD RYBACKI, INWALIDA WOJSKOWY, LUFKA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, NAGAR, TWÓRCZOŚĆ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, KARAKUŁ, BAZYLIKA, GOŁĄBECZEK, PRZEPOWIADACZ, ROBAK, KRÓLEWICZĄTKO, RĘCZNOŚĆ, INHIBICJA, TEATR, INSZA INSZOŚĆ, SZTUBA, M, TERGAL, SKRZYNKA LĘGOWA, NATURYZM, BIAŁA ŚMIERĆ, SYMULACJONIZM, OLEANDER, DAZYM, NARZECZONY, BACH, JAMRAJE, MOCZARNIK, ?CZAJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.888 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOZ ptak wodny o krótkich skrzydłach i uwsteczniony, ogonie, żywi się rybami i bezkręgowcami, buduje pływające gniazda w formie tratwy; chroniony (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOZ
ptak wodny o krótkich skrzydłach i uwsteczniony, ogonie, żywi się rybami i bezkręgowcami, buduje pływające gniazda w formie tratwy; chroniony (na 6 lit.).

Oprócz PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PTAK WODNY O KRÓTKICH SKRZYDŁACH I UWSTECZNIONY, OGONIE, ŻYWI SIĘ RYBAMI I BEZKRĘGOWCAMI, BUDUJE PŁYWAJĄCE GNIAZDA W FORMIE TRATWY; CHRONIONY. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast