ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZCZUCIE to:

odrętwienie - bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.248

FILOLOGIA HISZPAŃSKA, MATECZNIK, GUMIDRAGAN, ZABIEG KOSMETYCZNY, WOLNOAMERYKANKA, ANTYBIOZA, FILOLOGIA KLASYCZNA, PROPAROKSYTON, LEK, WIĄZKA, GEORGE, LUNETA, PEPIK, SKAŁA ALITOWA, BOSS, KOMUNIKATOR, CMOKIERSTWO, NIEJEDNORODNOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SYMBOLIZM, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ZALANIE PAŁKI, ANALIZA FUNDAMENTALNA, NEKROPOLIA, KLAMRA, ZNAMIĘ BECKERA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, SZYCH, UCHAL, AKCJA, NEGATYWIZM, WSPÓŁREGENT, BAR SAŁATKOWY, PARAFRAZA, GENIUSZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ZAKOLE, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, UKŁAD ZAPŁONOWY, BAŁYK, GARDEROBA, TYRANEK, REINKARNACJA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ZUPA NA GWOŹDZIU, CHŁONIAK, GAL, KIKS, DEKOMPENSACJA, CIĘŻKI SPRZĘT, NIELOTNOŚĆ, BURLESKA, AORTA BRZUSZNA, LUBASZKA, PANOWANIE, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, PAWIE OKO, KARTOTEKA, TRANSGRESJA, HELIOLATRIA, ZAWIĄZEK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NIEPOROZUMIENIE, ŻUŁAWA, TUNEZYJSKI, LOGIKA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, LIBELLA, PAS PLANETOID, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KASZTEL, TYP, ZERO, BRZOZA OJCOWSKA, CYWIL, KACZUGA INDYJSKA, ZAPRAWA, HELMIOTOLOGIA, FREATOFIL, HELING, WIRTUOZERIA, KET, ZAPALNIK UDERZENIOWY, FALKON, ZEA, WIELOPIĘTROWIEC, FACSIMILE, EPIC TRANCE, LIGUSTR, BROKATELA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, ZBIÓRKA, FANDANGO, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KAPUSTA, PARCH, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, REJKA, ŚWIADEK KORONNY, STOS PACIERZOWY, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, TRAGICZNOŚĆ, RAMA, LINIA BRZEGOWA, KRAWAT, KOSTIUM HISTORYCZNY, PRZEDMIOT, ATMOSFERA, PASKÓWKI, WĘDROWNOŚĆ, GEODEZJA OGÓLNA, KRATER PASOŻYTNICZY, FIZYKA MATEMATYCZNA, INTERPRETACJA, DEZYNFEKCJA, STEREOTYPIA RUCHOWA, GREGORIANKA, KULTUROWOŚĆ, CANZONETTA, CZARNA MAGIA, CZEK IMIENNY, ROZSTRZYGNIĘCIE, WYLEW, KOŁNIERZ, SUNDAJCZYK, WIEŻA SZYBOWA, ARABESKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, ALGEBRA OGÓLNA, PASEK, OMFALOMANCJA, ZAPAS, LAWABO, HRECZKOSIEJ, ANALFABETYZM, PIEKŁO, BERNARD, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ZMOWA CENOWA, CZERWIENIDŁO, PIĘKNODUCH, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ANIOŁECZEK, DZIAŁ, SAMOOKALECZENIE, KOGUT, GÓRY ZAŁOMOWE, KĄPIEL, FILOLOGIA NIEMIECKA, GRA POJEDYNCZA, HYDRIA, MONK, PODOLOGIA, PATENA, ODTWÓRCA, OBRONA STREFOWA, SZPONA, STOPA ZWROTU, STREFA PODMIEJSKA, ODKOS, OPERA, TRZYDZIESTY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ŻAL, PREZYDENTKA, ZAŁATWIANIE, ANEGDOTA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, EPICYKL, BARWNIK, PAJĄK, LUŹNOŚĆ, PRZEPRAWA, AHA, OBŁOK OORTA, TROPIK, DEWELOPER, POLIMORF, ZASIŁEK OKRESOWY, SASZETKA, KOLEJ LINOWA, EPIKUREIZM, ZABUDOWANIE, DEROGACJA, PARYTET, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, KANGUR, KWAS BURSZTYNOWY, DEKORTYKACJA, SMAR, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BENEFICJANT, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, HOT DOG, JUTLAND, GLONY, OBLEGA, KOSIARKA ROTACYJNA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, BALKONIK, STROLLER, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ROZTROPEK, NERW, MUZA, GĄBKA, DOSTĘP, SKUTEK PRAWNY, GALAKTYKA, KWASEK, CYSTOLIT, RANA CIĘTA, MATOWOŚĆ, GONG, KARIOLKA, PODMIOT, TRZYNASTKA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ICHTIOFAUNA, SERCÓWKA, WIRTUOZ, STYLISTKA, APSYDA, PERSONA, TĘSKNOTA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, TELESKOP, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PIRAMIDA, AKWEN, MATRYCA LOGICZNA, SIŁY POWIETRZNE, TORBACZE, BEZPŁCIOWOŚĆ, HEDONIZM ETYCZNY, DYSKRETKA, LEJBIK, PĘDZLIK, OKOWITA, KRAWCOWA, KATAR SIENNY, WILCZY GŁÓD, SIŁA, DZIEŻA, SZCZYTÓWKA, LÓD MARTWY, AKACJA, SKÓRA, DYSOCJACJA TERMICZNA, KURKA ŻÓŁTA, ŁBISKO, HEL, IGRASZKA SŁOWNA, PODWOZIE, INGUSZ, AERONOMIA, MACICA, ALDEHYD, ELEMENT, ZWORNIK, MARIMBA, PAMIĘTNIK, OMNIBUS, DENUNCJANT, KLUZA, KSIĄŻĄTKO, WEŁNIAKOWE, WOLE OKO, ŁASK, HARMONIJKA, DZIWKARZ, POJEMNOŚĆ POLOWA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, OLEJE ŚWIĘTE, WYTWÓRCZOŚĆ, HODOWLA PIERWOTNA, PRZESTWORZE, OSCYLATOR, DRYFTER, ARON, TROL, PODRÓŻ, CZAS RZECZYWISTY, ZGRZEBŁO, LEN, PLAC, ŁOTOK, BIKRON, ŻŁÓB, ROBOTY DROGOWE, KRYSZTAŁEK, TUKAWA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FRUWANIE, ?WODA-WODA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZCZUCIE odrętwienie - bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZCZUCIE
odrętwienie - bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 9 lit.).

Oprócz ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ODRĘTWIENIE - BIERNE PODDAWANIE SIĘ CZEMUŚ, BRAK WOLI LUB SIŁ DO DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x