ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARYSTARCH to:

astronom grecki (320-250 p.n.e.), uważał, że Słońce stanowi centrum świata, i że Słońce wraz z Ziemią i planetami znajdują się w środku nieruchomej strefy gwiazd stałych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.855

STRZELNICA, MISZNA, UŁUDA, ALFABET FONETYCZNY, PUDU PÓŁNOCNY, ROPOMOCZ JAŁOWY, UBÓJ, SPINKS, CENTRUM HANDLOWE, RAMIENICA OMSZONA, SZTURMAK, WF, BŁAZENEK, ZMIANA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KULTURA AZYLSKA, NADNOSIE, KRAINA MITOLOGICZNA, SKRZYNIA, OKRES LITERACKI, PRZYĆMIENIE, ROZDRABNIACZ, POSTĘPACTWO, SZTANGA, WILCZA PASZCZA, FUTURE, WŁASOW, RÓJKA, ARMIA ZACIĘŻNA, ŁACINA, ASZKENAZYJCZYK, AWICENIA, ZACIĘCIE, PLATAN, SUCHORYT, NASOSZNIK TRZĘŚ, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, SAMOUCZEK, ALGOLOGIA, WZGLĄD, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, SZABLA, MIESIĘCZNIK, ZIARNO, ZESTAWIK, STYL TOSKAŃSKI, PŁOMYCZEK, ŚLEDŹ, KONSTELACJA, DECYMA, FAKTORYZACJA, KOŃ TROJAŃSKI, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SAMOWOLNOŚĆ, PARAFRAZA, WIZA IMIGRACYJNA, OSAD ABYSSALNY, GERMAŃSKI, GRUSZKA, DUKLA WIERTNICZA, ŚMIECIARZ, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, WĄŻ W KIESZENI, PŁYWACZEK, OTWÓR WYLOTOWY, TOPR, ZAWÓD, JĘZYK DRAWIDYJSKI, MATEMATYKA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SAWANTERIA, CZERWONA FALA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, CANON, PULPIT, MRÓWNIK, FATAMORGANA, ANTYKWARNIA, KIEŁBASA, MOWA WIĄZANA, BARION, MINERAŁ, DUCHAMP, ANTROPOLOGIZM, RZUT KAMIENIEM, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, ANTHEM TRANCE, KUC KASPIJSKI, WIEŻA KONTROLNA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, JELEŃ SCHOMBURGKA, KARTOWNIK, ERA, FIRMA ZWROTOWA, HOŁUJ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, GRUBA LINIA, KOMPOZYCJA OTWARTA, REP, NEUROBLASTOMA, MUZYKA KONKRETNA, BUKAT, CZŁOWIEK GUMA, FUNKCJA GREENA, HUBBLE, BURZYK SZARY, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, POPYT, WYSPA, SPEŁNIENIE, LIST POLECONY, UNIWERSYTUTKA, ADŻAPSANDALI, ERNST, TRANSFUZJOLOGIA, BÓBR ZWYCZAJNY, VERAIKON, FIRN, PAŁASZ, SEDES, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, BLOK, PŁYN SUROWICZY, SCHAAF, KLESZCZ, SUBRETKA, ZIMA, OSOBA, WITREKTOMIA, PODWÓJNA HELISA, STAW OSADOWY, EFEKT FISHERA, WIDOWISKO, DŁAWIDUDA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, UŻĄDLENIE, GEODEZJA NIŻSZA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KORNICKI, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, KOŁO, PERSONALNIK, SOLARIUM, POCIĄG OSOBOWY, GENTELMAN, CHRZAN, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, ZWARCIE, GALARETA, PERYSELENIUM, KROMKA, FILOZOFIA NAUKI, PROROK, GRABARZ, BIAŁY ŚPIEW, MORFOTROPIA, REPOWNIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, METAMERIA, OBIEGNIK, PYCHA, PODIUM, DROGA KROPELKOWA, GONIEC CZARNOPOLOWY, MASSANA, HYDROCHEMIA, MASKULINIZM, ŚWIĘTOKUPCA, DYFERENCJA, SZCZOTECZKA, ZAMIEĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, PANNA, OBWAŁ, ZASTANOWIENIE, SZARPANKA, BRZYDAL, FOTOGRAFIKA, MANIERKA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, KRATA, SZCZOTKA, SZTUCZNE ŻYCIE, ŻYWIOŁ, SZALE, KANIKUŁA, WEZWANIE, MĄKA SITKOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, SILNIK ZAMKNIĘTY, VAELBE, WYRACHOWANIE, PANAMA, SITCOM, CZEPLIWOŚĆ, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, ŻÓŁW GRECKI, SEMANTYKA KOGNITYWNA, SUKCESYWNOŚĆ, KCIUK NARCIARZA, RYBACZKA, TUBKA, PRZEPRAWA, BIDON, PTASZNIK GOLIAT, KOCHANEK MUZ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MONOPOL, WĄŻ BŁOTNY, MUSZLA, JĘZYK KARYJSKI, MAŁYSZOMANIA, WŁÓCZĘGA, LITERATURA PIĘKNA, CHORIJAMB, TAWROSZ PIASKOWY, POWSTANIE LISTOPADOWE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, INWERSJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KOMEDIA DELL'ARTE, SIEDZISKO, POKÓJ, BRYGADA, ŁAZĘGA, KWARTALNIK, SIEĆ, STEREOIZOMER, KRYKIET, ORANTES, AMPUŁKA, KONTO, TROJAN, LINIA GŁOWY, OBCIĄŻENIE, BOLSZEWICY, OFIARODAWCZYNI, OSKARŻENIE, DOUGHNUT, FREGATA, RYNKOWOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, ŁĄCZNIK, CYGARO Z WĄSEM, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, NADWZROCZNOŚĆ, PSYCHOBIOLOGIA, ROZBUDOWA, MOTOR, ANARCHISTA, JĘZOR, NABIEG KORZENIOWY, KAPRALSTWO, SOLUCJA, HAWAJSKI, DEWALUACJA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, RÓG, MIKROSKOP OPTYCZNY, MONSTRUM, WYŚWIETLARNIA, PLANETA KARŁOWATA, SZASZŁYK, APOSELENIUM, MNIEJSZE ZŁO, KAMBUZ, ROZTROPEK, FORUM, FAUNISTYKA, ROK GWIAZDOWY, GĄSKA ZDRADLIWA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ROCK AND ROLL, MASZERUNEK, WAŻNIAK, BRAGINA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, ARBAT, NOCEK BRANDTA, DEPOZYCJA, KRÓTKOŚĆ, DŻIG, SCENICZNOŚĆ, PALIWO KOPALNE, POROZUMIENIE PŁACOWE, GONIEC, PRZEPYCHACZKA, SWAP WALUTOWY, ŻÓŁW OLBRZYMI, KROK SKRZYŻNY, KONGREGACJA, SZACHOWNICA PUNNETTA, GWAŁT, ?ZROBIENIE NA ODPIERDOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARYSTARCH astronom grecki (320-250 p.n.e.), uważał, że Słońce stanowi centrum świata, i że Słońce wraz z Ziemią i planetami znajdują się w środku nieruchomej strefy gwiazd stałych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARYSTARCH
astronom grecki (320-250 p.n.e.), uważał, że Słońce stanowi centrum świata, i że Słońce wraz z Ziemią i planetami znajdują się w środku nieruchomej strefy gwiazd stałych (na 9 lit.).

Oprócz ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ASTRONOM GRECKI (320-250 P.N.E.), UWAŻAŁ, ŻE SŁOŃCE STANOWI CENTRUM ŚWIATA, I ŻE SŁOŃCE WRAZ Z ZIEMIĄ I PLANETAMI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU NIERUCHOMEJ STREFY GWIAZD STAŁYCH. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast