UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALENDARZ to:

umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu; dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALENDARZ

KALENDARZ to:

rodzaj wydawnictwa zawierającego kalendarium, czyli spis dni, świąt, faz księżyca itp., ale często także różnego rodzaju informacje: religijne, medyczne, naukowe, techniczne czy polityczne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.188

BRUDNICA NIEPARKA, SĄD KOŚCIELNY, WARZELNIA, SZAKAL, PAPILOTEK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PIERWORODZTWO, ORNITOLOGIA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ULM, ARMIA, SWÓJ, FILTR FOTOGRAFICZNY, GEOCHEMIA ORGANICZNA, CHOROBA DUCHENNE'A, ZEW KRWI, NIESTAŁOŚĆ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, GEODEZJA SATELITARNA, PRANKO, KREOL, DIDŻEJ, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ŁYDKA, NADOBNOŚĆ, CYGARNICA, OBRONA HOLENDERSKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, DEKADA, RZEŹNICZKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, SZAROTA BŁOTNA, BARKA, PŁYWACZOWATE, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, UCZELNIA, LEMNID, PINCZER, KOSMOGONIA, SATYRYCZNOŚĆ, KARKAS, PYTEL, NAGRODA RZECZOWA, DZIAŁKA REKREACYJNA, PODSEKTOR, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, OSTINATO, DZIURKA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, PRZECIWNOŚĆ, DORADZTWO PODATKOWE, KAMERDYNER, KOLCZAKOWATE, PRZEPOJKA, GAZ ELEKTRONOWY, DEPRECJACJA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, DANE BIOMETRYCZNE, ENDOPSAMMON, PRZEWIELEBNOŚĆ, WITRYNA, MODULARNOŚĆ, PARÓWKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, PRZEPIĘCIE ŁĄCZENIOWE, WIECZERNIK, ETOLOGIA, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, LEŃ, STARA MALEŃKA, TRANSPARENTNOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, UCIECZKA, WIDEOMAN, ZDENERWOWANIE, PARTNER, KACZKA PO PEKIŃSKU, WARSTWA KOLCZYSTA, PRZĘDZIWO, KRĄŻENIE OGÓLNE, PÓŁPRZESTRZEŃ, REAGINA, NASTAWNOŚĆ, RACHMISTRZ SPISOWY, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PYTANIE SIĘ, GŁOWICA, MROK, POBYT CZASOWY, CHRZCIELNICA, CMENTARZ GRZEBALNY, ROKIET CYPRYSOWATY, CZEKAN, LAUFER BIAŁOPOLOWY, PERCHA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, BICIE CZOŁEM, MŁYNEK DO ODPADÓW, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, DECORUM, UŻYTEK EKOLOGICZNY, SAPER, SZKARADZIEJSTWO, RAKI, MAK OPIUMOWY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CIĄG NORMALNY, OBCIĄŻENIE, FIGURA, WIESZCZBIARNIA, GENETYKA POPULACYJNA, ODRZWIA, INFORMATYK, STYL WILHELMIŃSKI, SUROWOŚĆ, WETERYNARKA, NIEDOSTATECZNY, PARAMENTY, TRAKEN, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, POWSINOGA, BAGPIPE, CIASTO DROŻDŻOWE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DZISIEJSZOŚĆ, PORA GODOWA, WIBRATOR, KACZUSZKA, PERIOD, NORMALIZATOR, WOREK TRENINGOWY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ASTRONOMETRIA, PORAŻENIE MÓZGOWE, MIEDNICA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, MAMIDŁO, PŁOZA, SIODŁO, KUWETA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, SMYCZ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GORĄCY CZAS, ZDERZACZ, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, LOKALIZACJA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, FERMATA, CZŁOWIEK GUMA, SUŁTANIT, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, PRZYCISK DZWONKA, ANTYFONA, NAZWA PUSTA, SSAKI ŻYWORODNE, PROTEZA, CICHODAJKA, HARMONIJKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, TEORIA CIAŁ, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, POCHŁANIACZ, ZNAK CZASÓW, ZAPALENIE, BOHATER LIRYCZNY, PIGWA POSPOLITA, RYTM, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZUCH, OTĘPIAŁOŚĆ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, WYTAPIALNIA, EGOCENTRYZM, CHOCHOŁEK, WETKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KLIN, RECEPTA PUNKTOWA, FILAMENT, CZARNA MUZYKA, KOCIOŁ, FOTOEDYTOR, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PASKUDZTWO, ŻÓŁTODZIÓB, EGZEKUTOR, CHOMIK DŻUNGARSKI, CIEMNOGRÓD, GALICYJSKI, DENIALIZM, PRZĘŚLOWATE, TYROMANCJA, SEKWENCJA CHI, PION, KSIĄŻKOWOŚĆ, FLETNIA, CZYRAK MNOGI, SELEKTOR, WIECZÓR, FASZYNA, PŁYN SUROWICZY, AERONOMIA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, TEST, PIGMENT, DZIKI ZACHÓD, DECYMA, MIANOWNICTWO, APIKOMPLEKSY, MILICJA, AGROWŁÓKNINA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TAŚMOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, BETON JAMISTY, NOOBEK, ALMARIA, CYBORIUM, FIZYKA SŁOŃCA, POŁUDNIK STRUVEGO, FUZJA JĄDROWA, LINIA KREDYTOWA, TRUP, ANONEK, SZTAFAŻ, RACHUNEK CAŁKOWY, PRZESIEK, ILUZJA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, NEUROFIBROMATOZA, ORGAN PROMULGACYJNY, OSTOJA, DESZYFRAŻ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TANK, CHOROBA DUCHA, SOGDYJSKI, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OTOLOGIA, GÓRNICTWO OTWOROWE, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, DENDROMETRIA, ROLA, RODNIK, TRANSPOZYCJA, PŁOMIEŃ, ŚRODEK ZASKARŻENIA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, URLOP TACIERZYŃSKI, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SONDA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, TRĄBKA POCZTOWA, NIESUBTELNOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, BUTONIERKA, MIGLANC, FOTEL ROZKŁADANY, TYPOGRAFIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ANARCH, GOTOWIEC, KRYZYS, KOMÓRECZKA, TOREBKA BOWMANA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ŁOPATKA, MOD, FLAWONOID, KOMISJA SKRUTACYJNA, WSTRZYMANIE, KONTRAPUNKT, BICIE POKŁONÓW, RZUT RÓWNOLEGŁY, PORĘCZ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ZWROT, PERIODYK, RDZENIARZ, WIESZAK, MOSKIT, DWUDZIESTKA, GORETEKS, HAMULEC NAJAZDOWY, DOJŚCIE, SYLWETA, BLUES, PAKOWACZ, FILOLOGIA ROSYJSKA, TYGIEL, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KOMITET, TĘSKLIWOŚĆ, SZWEDZKI, CHARLES, ?KUFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALENDARZ umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu; dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALENDARZ
umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze, rachuba czasu; dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody (na 9 lit.).

Oprócz UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - UMOWNA, PRZYJĘTA W DANEJ SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ KULTURZE, RACHUBA CZASU; DZIELI ONA CZAS NA POWTARZAJĄCE SIĘ CYKLICZNIE OKRESY, ZWIĄZANE NAJCZĘŚCIEJ Z CYKLAMI PRZYRODY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast