Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ ZNIKĄD, NIE BYŁA WCZEŚNIEJ NIKOMU ZNANA, A ZAJMUJE WAŻNE STANOWISKO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMO NOVUS to:

osoba, która pojawiła się znikąd, nie była wcześniej nikomu znana, a zajmuje ważne stanowisko (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMO NOVUS

HOMO NOVUS to:

urzędnik w starożytnym Rzymie, który jako pierwszy ze swojego rodu został wybrany na konsula (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ ZNIKĄD, NIE BYŁA WCZEŚNIEJ NIKOMU ZNANA, A ZAJMUJE WAŻNE STANOWISKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.068

WOJSKA PANCERNE, ADIUNKT, BÓJKA, RUCH, KONSTRUKCJA SOCHOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, UKOCHANIE, AUDIENCJA GENERALNA, CICHE DNI, ŁADOWACZ, PRAKTYCZNOŚĆ, PROMINENT, AGRESOR, MYDLARNIA, UKŁAD ODOSOBNIONY, KASZANA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PUZZLE, NAPŁYW, SORBENT, SZKODNIK, OPOZYCJA, SZKOŁA WYŻSZA, KURDUPLOWATOŚĆ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WILCZY OBŁĘD, DOMINATOR, JAŁMUŻNIK, MAŁPA OGONIASTA, ASTER SERCOWATY, NIEZMIENNIK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CHEMIA ORGANICZNA, HYDRA, DZIKUSKA, KICHLARZ, MLECZNIK, KLUCZ, JESIOTR, KLASA, MŁODZIK STARSZY, CHŁOPIEC DO BICIA, GRABIEŻCA, UWAGA, POLITYKA KURSOWA, FELDMARSZAŁEK, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, SADÓWKA, WEDYZM, ZWIĘZŁOŚĆ, SEMESTR ZIMOWY, SŁONOROŚL, KLUSKI ŚLĄSKIE, MUNGO, BUFONADA, ŚWIĄTYNIA, ŚPIĄCZKA, ŚMIERĆ CYWILNA, PRZODOWNIK, SIEROTA NIEBOŻA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, KLIPA, WKŁAD BUDOWLANY, SZERMIERZ, SAMOTNA MATKA, SZPILKA, WSIUR, KORZEŃ, KONFERENCJA, KOMBAJN ŚCIANOWY, DOJŚCIE, OTWÓR WYLOTOWY, GRUSZE EUROPEJSKIE, ACID WESTERN, MŁÓDKA, PEWNOŚĆ, FIGURACJA HARMONICZNA, KURS, OGIEŃ I WODA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KLUB, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, POZAMUZYCZNOŚĆ, BACIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SZPILKA, ODKUPICIEL, OBSZAR WIEJSKI, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PIĘĆDZIESIĄTKA, WŁADCA ABSOLUTNY, DUSZA WOŁOWA, PÓŁSAMOGŁOSKA, PŁOMYK, ŁUK BLOCZKOWY, WYKRZYKNIK, GRZYB TRUJĄCY, ZMIERZCH, HARD CORE, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, KONCERT, KOGUT GALIJSKI, MANIAK, UZALEŻNIONY, GAZ PRZEWODOWY, LUBCZYK, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, POPRZEDNICA, PIERIEDWIŻNIK, CZAJ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, BACKGROUND, HYDROFON, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, JĄDRO CZERWIENNE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, OKRES PÓŁTRWANIA, KARTY, PRZEKRYCIE, LENIUCHOWANIE, CIASTO, BENEFICJUM, FILTR BUTTERWORTHA, PORZĄDEK CIĄGŁY, RESYNTEZA, ŻARŁOK, SLALOM RÓWNOLEGŁY, DRZWI HARMONIJKOWE, PEJZAŻYSTKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, HORMON TKANKOWY, PODODDZIAŁ, ODJAZD, GRA RÓŻNICZKOWA, DZIERZYK SENEGALSKI, OBRÓT PODATKOWY, ANARCHIZM, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, BOTULIZM DZIECIĘCY, HARPAGON, RAK PRĘGOWANY, NAROŻNICA, BŁONICA KRTANI, WALKA, STRZELEC POKŁADOWY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, KUBECZEK, DZIECIĘ WIEKU, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, OUTLIER, BIOLOGIA SYSTEMOWA, WORECZEK, HEBAN, PŁYWACZOWATE, ANTOCYJANIDYN, WARTKOŚĆ, WIECZNA ZMARZLINA, ŻABA KATOLICKA, FILEMON DZIOBOROGI, STATEK POWIETRZNY, MOSKIT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ODLEWACZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, BUDYŃ, OSNUJA, DNA, MUSZLA, MNIEJSZE ZŁO, SĘDZIA RINGOWY, GATUNEK ZAWLECZONY, PRZEDMIOT, BĘKARCTWO, TRZON MACICY, SKÓRNIK, STARA PANNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, BAŃKA, CEROWNIA, GATUNEK KATADROMOWY, FREZARKA, WARSTWA EUFOTYCZNA, CENA ZAMKNIĘCIA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, UDAWACZ, ROŚLINA GÓRSKA, DOJŚCIE, HERMETYCZNOŚĆ, RATA KAPITAŁOWA, MIKOŁAJ, ANGLOSASKA, PRZYDZIAŁ, SZABLONIK, MENISK, ROZRABIACZ, FALA, GRZYB SKALNY, METODYKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, BIOZA, WIĄD RDZENIA, ZASZCZEPICIEL, TURAS, DESZCZOCHRON, CEMENTOWE BUTY, DANIE KOSZA, GNIAZDO OGNIOWE, SKLEP WARZYWNY, WYŚCIGI, WSTRZĄS TEKTONICZNY, DELEGAT, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BATERIA ANODOWA, KAZAMATA, WIOSNA, POZBYWANIE SIĘ, DOUBLE DUTCH, ORKIESTRA SYMFONICZNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OBERLANDER, SYRENA OKRĘTOWA, ZAPRUCIE SIĘ, ARCUS SINUS, KIBLA, GRUPA PROSTA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, BLANKOWANIE, BŁAZENEK, PARAFIANIN, JĘZYK, KRYSTALOGRAFIA, TOPOLOGIA, TRZECIA POWIEKA, SAMOTRZASK, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, JĘZYK OGÓLNY, SZCZEGÓLNOŚĆ, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, ŻĄDŁÓWKI, PRAWO, TANCERKA, PAREMIOGRAFIA, HAKER, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, DRZEWOŁAZOWATE, REAKTOR JĄDROWY, TOPIEL, MADEJOWE ŁOŻE, INFORMATOR, REFERENCJA, PROBLEM DECYZYJNY, KANIKUŁA, RUMIEŃ NAGŁY, ZDROWY, GEOMETRIA CZYSTA, ZASIĘG, BUŁAT, DYFTERYT, TEREN, KOPARKA POPRZECZNA, REWOLWER, CENZOR, AEROLIT, LICZEBNIK ZBIOROWY, KRYSTALIZACJA, PLEBS, SZCZELINA LODOWCOWA, GAŁĘZATKA KULISTA, ODKRYTY ATAK, KIRYS, METODA KASOWA, PRAKOLCZATKA, GRAF PLANARNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, TOPIELISKO, ŚWIATOWOŚĆ, GAP, PLOTER PŁASKI, RYCINA, KLERK, MONSTRUM, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CHOROBA MIKROFALOWA, SZTUKA MINOJSKA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, ZMARZLUCH, EUROWIZJA, RÓWNOWAGA, ADAPTACJA, FAKTOLOGIA, BIEG ALPEJSKI, TROJACZEK, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, TREND HORYZONTALNY, WIDOWISKO, GÓRNICTWO OTWOROWE, REAKCJA ORIENTACYJNA, WTÓRNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osoba, która pojawiła się znikąd, nie była wcześniej nikomu znana, a zajmuje ważne stanowisko, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ ZNIKĄD, NIE BYŁA WCZEŚNIEJ NIKOMU ZNANA, A ZAJMUJE WAŻNE STANOWISKO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
homo novus, osoba, która pojawiła się znikąd, nie była wcześniej nikomu znana, a zajmuje ważne stanowisko (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMO NOVUS
osoba, która pojawiła się znikąd, nie była wcześniej nikomu znana, a zajmuje ważne stanowisko (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x