CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUŹNOŚĆ to:

cecha obiektu, któego struktura nie jest napięta (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUŹNOŚĆ

LUŹNOŚĆ to:

sposób rozmieszczenia, w którym nie ma elementy nie znajdują się blisko siebie, jest sporo wolnej przestrzeni (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

obszerność, nieprzyleganie do ciała (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

rzadkość konsystencji (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

cecha człowieka: luzackość, wyluzowanie (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

brak podporządkowania ścisłej regule (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

odległość, niebezpośredniość (na 7 lit.)LUŹNOŚĆ to:

nieścisłość, niepełność, niejasność (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.299

RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ZANOKCICA CIEMNA, KOGUT, ZWALISTOŚĆ, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, CZEPNOŚĆ, SUPERTOSKAN, TERCJARZ, EKLEKTYCZNOŚĆ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PODTRZYMKA, PUSTY LOS, WŁAŚCIWOŚĆ, MINERALIZATOR, WIĄZANIE ATOMOWE, AKORDEON, CZERECHA, REALIZM, WYCINKOWOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, BENIAMINEK, ORGANOWCE, METYLDOPA, BOROWIK GRABOWY, IMIENNICTWO, BEZPOWROTNOŚĆ, GWIAZDKA, PRZENIKLIWOŚĆ, OBROŃCZYNI, ZAKŁADKA, GRUPA RYZYKA, FORMA, DAWNE PAŃSTWO, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MAGIEL, ŚMIGŁOŚĆ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, RUCH, WALECZNOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, PEWNOŚĆ, GREJ, GARBATY ANIOŁ, FRAKCJA, SUPOZYCJA, LUZACKOŚĆ, AUTOMATYKA POGODOWA, ZARZEWIE, KOLEGIATA, MILICJA, WARIACYJNOŚĆ, NICHROM, KUC SZETLANDZKI, BEZGRZESZNOŚĆ, OKRES NOWORODKOWY, CASUAL, FIGA, BIRIANI, ŚWIECZKA, PISTOLET, KUM, WIRTUOZERIA, GWAJAKOWIEC, CHAMSTWO, FILM SF, CZEREŚNIAK, SKAŁA WULKANICZNA, STADION OLIMPIJSKI, SYNKLINA FAŁSZYWA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, IMPAS, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, POWŁOKA BRZUSZNA, ŻÓŁTY KARZEŁ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, WIETRZENIE MECHANICZNE, MAŁOŚĆ, ALUZJA, DETALICZNOŚĆ, PRAWO PIĘŚCI, GRUPA, MANIERY, ELEKTROLIT, KILOTONA, LAIKAT, MĘŻNOŚĆ, CUDZOŚĆ, WYROŚL, AMORALNOŚĆ, HUCULSKI, CYNKOTYPIA, SKAŁA LITA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, INDYWIDUALIZM, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, PATYCZAK, KREACJA PIENIĄDZA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, WZMACNIACZ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, OSTROGONY, MONARCHISTA, PORZĄDEK CIĄGŁY, GRUPA ABELOWA, PIANO, USŁUGA KONSUMPCYJNA, WĘZEŁ, CASUS, ROSYJSKOŚĆ, NIEWIADOMA, PADOK, TURAS, SUPERNOWA, MIASTOWOŚĆ, KLUCZ SZWEDZKI, WSZECHWŁADNOŚĆ, NANSUK, SASZETKA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, NERW BŁĘDNY, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, GOLEC, PŁUG WIRNIKOWY, ROZPRAWKA, TROLLING, SZLAK METABOLICZNY, MROK, SEKUNDA, MRÓWKA SMĘTNICA, NAPASTNICZKA, GADATLIWOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, PRZEWROTOWIEC, PAN, SOLFUGI, NIEKROPIEŃ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, SZPARKA, CZARNA SKRZYNKA, WIATRAK HOLENDERSKI, POKOLENIE, DOMICYL, RZĄD KOALICYJNY, STROIK, SPOLEGLIWOŚĆ, PRZEWODNICZKA, KORA MÓZGOWA, PRZEKLEŃSTWO, ALBAŃSKOŚĆ, KRYKIET, WIRUS GRYPY TYPU A, GRUCZOŁ SUTKOWY, NIEDOKŁADNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, GAŚNICA PIANOWA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, NIENARUSZALNOŚĆ, TAGER, ZARZĄD, WŁAŚCIWOŚĆ, BEZROBOCIE UKRYTE, WYDERKA, NIEGRZECZNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, PRZYROSTEK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, CZERWONA STREFA, DURNOŚĆ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, REZONATOR KWARCOWY, FIRMÓWKA, OŻYWIONOŚĆ, AZYDOTYMIDYNA, DIODA, BYLEJAKOŚĆ, BIEG DYSTANSOWY, CŁO OCHRONNE, PRZYBYTEK, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, ŚRODEK, PĘPOWNIK, IMPERFEKCJA, MISJOLOGIA, MONOGAMIA, SYMETRIA FIGURY, CECHA RUCHU, SYGNAŁ CIĄGŁY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ULEGŁOŚĆ, NIEZDARNOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DURNOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, LUZACKOŚĆ, GOLKIPER, TWIERDZENIE MAYA, DYKTATOR, BOLERKO, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, LIRYCZNOŚĆ, PAPROTNICA, HONORARIUM, OWOC ZBIOROWY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, KANARKOWOŚĆ, APANAŻE, KUGLARSKOŚĆ, POZABIBLIJNOŚĆ, NONKONFORMISTA, ŻYWIEC, CIEMNICA, TRUTEŃ, BEAR, OENEROWIEC, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PATRYCJUSZ, SUBTELNOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, BIEG JAŁOWY, PIENIĄŻEK, ZNACZENIE, JĘZYK EZOPOWY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, DEIZM, BEZBOLESNOŚĆ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KOTYLOZAURY, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, TERAPIA STRUKTURALNA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, SZABAS, WŚCIK DUPY, WALEC HIPERBOLICZNY, KRĘGOWIEC, MALINA ZACHODNIA, CHŁOPIEC, MLON, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, DZIARSKOŚĆ, SILNIK RAKIETOWY, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, PRAWO PUBLICZNE, SZCZODROŚĆ, MIKROFON CEWKOWY, KMIOTEK, WODA TERMALNA, KUPA, SYMPATYCZNOŚĆ, ATRYBUCJA GLOBALNA, MOKASYNY, DŹWIĘCZNOŚĆ, TRAF, MIANOWNIK, OSET SINY, ARYJKA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, USTRÓJ RODOWY, ZACHOWANIE, JEDNOSTRONNOŚĆ, PINGWINARIUM, NEFROLEPIS, KRZYŻAK ROGATY, NADAWCA SPOŁECZNY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ŚWIADKOWA, STRONNICTWO, GOLKIPERKA, SZARAK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PŁASZKA, GÓRA PODWODNA, PRACOHOLIK, KONSULTACJA SPOŁECZNA, IDIOBLAST, ZASTAŁOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BEZBRZEŻE, FLUNITRAZEPAM, DZIESIĘCIONOGI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CECHA PSYCHICZNA, VIOLA DA BRACCIO, CIEKŁOŚĆ, UKŁAD, KOLCZASTOŚĆ, DZIKOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, TARPAN, PIANKA POLIURETANOWA, MASA KAJMAKOWA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, WETERAN, ?BYLICA POLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUŹNOŚĆ cecha obiektu, któego struktura nie jest napięta (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUŹNOŚĆ
cecha obiektu, któego struktura nie jest napięta (na 7 lit.).

Oprócz CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CECHA OBIEKTU, KTÓEGO STRUKTURA NIE JEST NAPIĘTA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x