MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODEL NOMINALNY to:

model deterministyczny (czyli nie probabilistyczny), którego niepewność określono konkretnym scenariuszem (np. podając przedziały niepewności parametrów) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.912

APRIORYZM, UTYLITARNOŚĆ, RZODKIEWNIK, BEZBRZEŻNOŚĆ, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, PRZYZWOITOŚĆ, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, ŁOŻNICZY, GRATKA, DYLETANT, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, UKŁAD, URODZENIE MARTWE, ŁUPEK DACHOWY, OBAWA, OGÓR, OKRĘT RAKIETOWY, BELKA STARTOWA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, NIEPOKALANOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, WYROST, TAKSON MONOTYPOWY, EMBLEMAT, CIĄŻA EKTOPOWA, NIESTOSOWNOŚĆ, MARCHEWKA, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, NADWZROCZNOŚĆ, KOROZJA CHEMICZNA, BOHATER NEGATYWNY, PŁAWA SONAROWA, NIEZNAJOMOŚĆ, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, FIESTA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SUCHAR, MAKROPLATA, FABULARYZACJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, STUPOR, FREGATA RAKIETOWA, GAŚNIK, MIESZACZ, AKWAFORTA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, MIESZCZAŃSTWO, PEIPER, EUBAKTERIA, AVEO, SUBSTANCJA, CIERNIOPLĄT, TOY, BIEDA, OGRZEWACZ, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, LEK MOCZOPĘDNY, ANARCHIA, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, NUMER KIERUNKOWY, KWIAT JĘZYCZKOWY, NIEWYGODA, BYŁA, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, CHIŃSKI, CHELATACJA, GŁADKOMÓZGOWIE, NOGA, KRÓLIK, AKT PŁCIOWY, PILATES, PRZEJRZYSTOŚĆ, HRABIĄTKO, SAMOLUBNY DNA, ANALFABETKA, KONSOLETA MIKSERSKA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, LAMPKA WIECZYSTA, BZDURA, KOLACJA, INDETERMINIZM, STOPA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, MODEL, PAT LEGISLACYJNY, TALIZMAN, EGZOCENTRYZM, ŚLUZICOWATE, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, PROTEKTOR, OKRES ZALICZALNY, IDEAŁ PIERWSZY, MIANOWANIEC, LICZEBNIK, OKNO MODALNE, TABLOID, OBRAZA BOSKA, NIEOSTROŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ZDANIE NADRZĘDNE, TEORIA CIAŁ, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, TERPEN, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, ZBIÓR DYSKRETNY, GOL SAMOBÓJCZY, ROZPOREK, FLEBOGRAM, NACZYNIE WIEŃCOWE, POEMAT OPISOWY, JÓZEK, LERNA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, NÓŻ DO CHLEBA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, CERKIEWSZCZYZNA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, KALEKA ŻYCIOWY, ROLSKA, PRZEWÓD PŁASKI, SYRENI ŚPIEW, OJCIEC KOŚCIOŁA, MATA GRAWITACYJNA, MIKROFON NERKOWY, ROZDZIELCA, ZANZA, WOLITYWNOŚĆ, STARSZYZNA, REDAKTOR TECHNICZNY, JEZIORO GORZKIE, POWINOWATY, NIT, CHORY NA GŁOWĘ, OSŁABIACZ PODRZUTU, GIAUR, BEZAWARYJNOŚĆ, MECZ TOWARZYSKI, MONDEO, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, GARBARZ, ŚWINIOKSZTAŁTNE, DENOTACJA, GRA STRATEGICZNA, KRÓLIK, INWALIDA, CHOROBA PLUMMERA, TWIST, SYJON, CICHE DNI, NIEWIERZĄCY, NAUTILUS, CZASOWNIK FRAZALNY, SKLEPIENIE BECZKOWE, OPŁATA PRODUKTOWA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, CHLOASMA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WEKSEL NIEZUPEŁNY, KOD BINARNY, ROLADA, ANTYRAKIETA, SARYIG, KOMPARATYSTYKA, ANTROPONIM, SEKUNDA, FUNDUSZ MIESZANY, POSYBILIZM, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, RELATYWIZM, KREDKA ŚWIECOWA, KOMPENSATOR, BANKSTER, MALOWANIE, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, PAS WŁĄCZENIOWY, WIARA, KANIBALIZACJA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, POSTĘPOWANIE, FORMUŁA ATOMOWA, DESZCZ, OGÓREK MAŁOSOLNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, INDIAŃSKI, PERYMETR, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, SPARTANKA, BAZA MONETARNA, ASOCJALNOŚĆ, SHARAN, ŚLEPE ŹRÓDŁO, DOMINACJA NIEPEŁNA, RAUBITTER, ŻUŻLOBETON, DYSCYPLINA POKAZOWA, KONCERNIAK, KREDYT HIPOTECZNY, DROGA KONIECZNA, TORUS, KOMÓRKA SOMATYCZNA, BOROWODOREK, GENDER, ŚLEPY NABÓJ, PILOTKA, ZACHOWANIE, WYROK PRAWOMOCNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ŁYSIENIE POSPOLITE, PLENER, KOSZULA DEJANIRY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, POLONEZ, PRAPŁETWIEC CZARNY, PRAWO, ZERO BEZWZGLĘDNE, NIEUŻYWALNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, RÓWNOLICZNOŚĆ, SPULCHNIACZ, NIECZYNNOŚĆ, FILIPIN, NOSICIEL, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, ZASTAW REJESTROWY, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WEKTOR LOSOWY, STRONY, HOMO NOVUS, CYTADELA, CIAŁO AMORFICZNE, ZEGAR WODNY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, WYPADEK, DWUPRZODOZĘBOWCE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KOPANINA, POLIGYNANDRIA, SĄD KRÓLEWSKI, NOŚNIK NARZĘDZI, ZERO, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, ROŚLINA FOSYLNA, UNIWERSALNOŚĆ, WIEŻA ZEGAROWA, PRZEPRÓCHA, PLENER MALARSKI, NOWOJORSKI, BRAMKARZ, OPACTWO, WEKTOR WŁASNY, POŻYTEK PSZCZELI, PERFORACJA, GEN PLEJOTROPOWY, SZEREG FUNKCYJNY, CHOMIK AZERSKI, NOCEK WĄSATY, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, TRAKTONIUM, WZÓR, MALINA OMSZONA, LIKTOR, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NIEPALĄCY, REALIZM FOTOGRAFICZNY, NIESZLACHETNOŚĆ, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OPĘTANY, PRZYBYSZ, JAJECZNIK, CYBORG, DOBRO RZADKIE, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, WIERCIPIĘTKA, CHRONOMETR, ASYMETRIA, MAKIAWELISTA, PISUM, GEODEZJA WYŻSZA, HUBA, SĘDZINA, NEPOTYSTA, MUNDSZTUK, ZERÓWKI, DOCHÓD REALNY, DWÓJNIAK, ZAWÓD, MUSZKIETER, GOSTEK, ANTYPSYCHOLOGIZM, SAMOPAŁ, FACIO, LITERATURA PIĘKNA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, DEZINTEGRACJA MROZOWA, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, POWTARZALNOŚĆ, ?MYŚL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.912 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODEL NOMINALNY model deterministyczny (czyli nie probabilistyczny), którego niepewność określono konkretnym scenariuszem (np. podając przedziały niepewności parametrów) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODEL NOMINALNY
model deterministyczny (czyli nie probabilistyczny), którego niepewność określono konkretnym scenariuszem (np. podając przedziały niepewności parametrów) (na 14 lit.).

Oprócz MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MODEL DETERMINISTYCZNY (CZYLI NIE PROBABILISTYCZNY), KTÓREGO NIEPEWNOŚĆ OKREŚLONO KONKRETNYM SCENARIUSZEM (NP. PODAJĄC PRZEDZIAŁY NIEPEWNOŚCI PARAMETRÓW). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x