PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY to:

pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.635

ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, WAFEL, NIJAKOŚĆ, EISEGEZA, POLITYKA PODATKOWA, DOMENA PUBLICZNA, ZEBRA, TRAWERS, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, AUTONOMICZNOŚĆ, KONWIKCJA, STABILIZATOR, DELIKATNOŚĆ, GORYL NIZINNY, SOŁTYSOSTWO, BĘBEN TAKTOWY, PREKURSOR, SIŁY POWIETRZNE, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, EUFONIUM, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POKAZOWOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, EKA-PIERWIASTEK, PIEZOELEKTRYK, OLEJ JADALNY, ALPRAZOLAM, CHIŃSKOŚĆ, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KOMPARATYSTYKA, GORĄCZKA, STOP ŁOŻYSKOWY, TUALETA, BENZYNA OŁOWIOWA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, TAUTOCHRONA, MLECZAN ETAKRYDYNY, PRZETOKOWY, KOMETKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, ANILANA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, AFRYKAŃSKI, OBLADER, PORZĄDNOŚĆ, DRINK, PIKIETA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, FANPAGE, KOMIN, WYBLINKA, BLISTR, JON KARBONIOWY, ŚLAD, UMOWA BUKINGOWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ŚNIOT, ZABURZENIE LĘKOWE, REDEMPTOR, ROZPACZLIWOŚĆ, DWUKWIAT, NORMATYWIZM, KLIOCHINOL, RAFIA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ŁADNY GIPS, ASYMILACJA, MACEDONIA, FOSFOREK, ZGŁOSKOWIEC, KATEGORIA FLEKSYJNA, MIESZADŁO, HIPERTRICHOZA, ULGA MIESZKANIOWA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, HADAR, MOCARZ, WOREK TRENINGOWY, STUDIUM WYKONALNOŚCI, WYŻYNA, RYFAMPICYNA, WARUNEK, CHRONOMETR OKRĘTOWY, GALARETA, SIATKÓWKA, MINIMALIZM, NADNATURALNOŚĆ, FARBA KLEJOWA, PISTOLET, PROKSENOS, WZORZEC UMOWNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, SIDLISZ PIWNICZNY, TWARDA SPACJA, HIV, LICZI, UBOGOŚĆ, UBYTEK, INFORMACJA GENETYCZNA, DOSADNOŚĆ, OWERSZTAG, CIERNIOGŁOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZWIERZĘ, SARI, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, SERBOCHORWATYSTYKA, AGAT, NIEUCHRONNOŚĆ, BEZAN, CEWKA PUPINOWSKA, STADION OLIMPIJSKI, POLARYZACJA ATOMOWA, CZAPKA NIEWIDKA, PIĘCIORNIK SIWY, ŁYSIENIE POSPOLITE, OBOZOWISKO, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, BAJKAŁ, ASPIRANT, CECHOWNIA, STAN SUROWY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TAUTOLOGIA, KRÓLEWICZĄTKO, FRIK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, IDENTYCZNOŚĆ, ZASOBY, SYF, PURANA, KRWIOBIEG PŁUCNY, PELOTA, PASTEWNIK, MACHINACJA, LITERAT, METAKWALON, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, PAS WŁĄCZENIOWY, PROSTACKOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, REPRODUKCJA PROSTA, KORONA CIERNIOWA, PAKIET POMOCOWY, DRASTYCZNOŚĆ, SUCHAREK, FLEGMA, PRZESTRZEŃ STANU, MIESZCZAŃSTWO, WĄTŁOŚĆ, REGLAN, MAŁODUSZNOŚĆ, KRAWĘŻNICA, UKOŚNIKOWATE, ELITA, USŁUGI SPOŁECZNE, PION, MERYTERIUM, LICZBA RZECZYWISTA, TEOLOGIA PASTORALNA, CZEDAR, BARANI ŁEB, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, SZELMA, ŚWISZCZ, GLINIASTOŚĆ, BILON, MONILOFITY, AWANSCENA, INTERFEROMETR LASEROWY, GÓWNIANOŚĆ, BIEDACZKA, KREOLSKI HAITAŃSKI, LIROGON ALBERTA, MASKA, NATURALIZACJA, SILNIK OBCOWZBUDNY, MIECZOGONY, ZACHYLNIK, NADAWCA PUBLICZNY, WCINKA, SŁODYCZ, STEROWIEC MIĘKKI, MALOWNICZOŚĆ, STRZELISTOŚĆ, PRZERYWACZ, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, OKRĘT LOTNICZY, SWAR, EFEKTOR, PRANKO, NIKCZEMNOŚĆ, DETEKTOR JONIZACYJNY, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, GARDZICIEL, DZIELNA, CIURKADEŁKO, RÓŻDŻKARZ, PIORUNOCHRON, SFORA, ARESZT IZOLACYJNY, WOSKOWATOŚĆ, OWOLOGIA, NIEGOSPODARNOŚĆ, PODKOŁDERNIK JADOWITY, WOREK, AHISTORYCZNOŚĆ, MASA, MANDAT WOLNY, POWIEŚĆ MILICYJNA, WSOBNOŚĆ, TIURNIURA, GOGLE, STATYNA, EKSPRES KOLBOWY, AEDICULA, ZABAWOWOŚĆ, SŁODYCZ, EKSPERTKA, MURARKA RUDA, HARTOWNOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KONDYCJONALIZM, LAING, SUSEŁ WASHINGTONA, ZAKRĘT, MUMIA, COROLLA, HALMA, UKŁAD DARLINGTONA, OCZEPINY, TRAWA KANARYJSKA, SILNIK DWUTAKTOWY, DON KISZOT, CZUPURNOŚĆ, ARCHAICZNOŚĆ, TETRAKAINA, CZORT, MAŁOSTKOWOŚĆ, PROSIAK, BODMERIA, PIĘĆSETKA, PROTEKTORAT, BORAZON, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SKARBNICA, GOŚCIU, KOMPLETNOŚĆ, SILNIK PNEUMATYCZNY, MALINOTRUSKAWKA, KONGRUENCJA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, SILNIK REPULSYJNY, MĄDRALIŃSKI, NIEKOMERCYJNOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, SILNIK WYCIERACZKI, KOPANINA, ESPERANTYDA, VERAIKON, USŁUGA KONSUMPCYJNA, HOMO NOVUS, PROTAGONISTA, RADIOECHO, LOGIKA KIERUNKOWA, METEORYT KAMIENNY, FIMBRIA, POZIOMICA, NOSACZ MENTAWAJSKI, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, HENNA, ŻYWOŚĆ, BIAŁE TANGO, NUTRIETY, SPÓŁKA PARTNERSKA, STRYCH, PIONIER, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, THRILLER, ŚLICZNOŚĆ, AUTONOMIA, WYTWÓRSTWO, BRUTALNOŚĆ, SULFOMETAZYNA, KEIRIN, BROŃ MASZYNOWA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, NIELITOŚCIWOŚĆ, ?DIOGENIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY
pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.).

Oprócz PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast