PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY to:

pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.635

MYLONITYZACJA, JEŻYNA POPIELICOWA, BAZYLISZEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, SCHOLARYZACJA, SEKCIARZ, LEASING KAPITAŁOWY, SKŁADNIA RZĄDU, PIJUS, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, FIRMANCTWO, PRZEGRA, NAPĘD TAŚMY, NERW BŁĘDNY, NASOSZNIKOWATE, STRONA INTERNETOWA, SIŁA AERODYNAMICZNA, GWAJAKOWIEC, STARODAWNOŚĆ, SZLACHCIĄTKO, SYMETRALNA, OSTRY KURS, JANUSZ, KASZANA, REKOMPILACJA, PODNOSKA, UWERTURA, OSADA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, PIEZOELEKTRYK, MODELOWOŚĆ, KRYKIET, PRZYSADKA, SERBOCHORWATYSTYKA, IMPOSTOR, PORZĄDNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, WSZECHWŁADNOŚĆ, PODTRZYMKA, PCHACZ, PLATFORMA WIERTNICZA, TETRAKAINA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, AUTONOMIA, SMERDA, FULAR, ŚWIATŁO DZIENNE, POZAMUZYCZNOŚĆ, BILON, ŚWIATŁO POZYCYJNE, BRODZIK, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, GRYZONIE, CIEŃ AKUSTYCZNY, CHODZĄCA REGUŁA, OSTRIA, DOBRODUSZNOŚĆ, WARTOWNIA, MŻAWKA, HUCZEK, MIKSTURA, GŁUPKOWATOŚĆ, PALINKA, WAPITI, MINÓG JAPOŃSKI, STRZELANINA, MUŁOWCOWATE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, BEZDENNOŚĆ, ŁASKAWCA, STUDIUM, ZAGĘSTNIK, MIESZACZ, EGZYSTENCJALISTA, WYCIĄG TALERZYKOWY, FRONT ATMOSFERYCZNY, ŚWIŃSKIE OCZKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, LEASING FINANSOWY, LIRA KORBOWA, KARAGEN, CHLUBNOŚĆ, TON, AGREGATOR, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, NAZWA RZETELNA, PODKŁAD, OPTYKA FALOWA, RAMKA ODCZYTU, ŁACIŃSKOŚĆ, ABISOBENTAL, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, RODZAJNIK, AKORDEON, FUGU, ZDANIE WZGLĘDNE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PUSZCZALSKA, TOY, TANCERZ, POPĘDLIWOŚĆ, OPĘTANY, SIECZKA, MADONNA, GADACZ, WPŁYWOWOŚĆ, SYFON, PUŚLISKO, STYLING, LUJEK, ŚCIANA PRZEWIESZONA, URZECZOWIENIE, GAŁĘZIAK ZBITY, KUPON, OSNOWA GEODEZYJNA, PODSADKA, GAŁĘZIAK, SPROŚNOŚĆ, CECHA PODZIELNOŚCI, EFEKT LOTOSU, SKÓROSKRZYDŁE, ONIRYCZNOŚĆ, MAFIA, WSPINACZKA SPORTOWA, GUJOT, PRZEDWIOŚNIE, MINA, KAMIZELKA, BETON ŻUŻLOWY, SILNIK RAKIETOWY, FILTR BARWNY, NUMERACJA PORZĄDKOWA, INFORMACJA, PRZENOSICIEL, LAJKONIK, PROWOKACYJNOŚĆ, WAŁĘSA, LATIMERIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, KATALOG RZECZOWY, KATASTROFALNOŚĆ, WARIAT, KOCIE OKO, TOWAR AKCYZOWY, BUŁKA Z MASŁEM, CUDZOŁOŻNOŚĆ, SZCZECINIEC, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ZACHOWAWCA, WARTOWNIK, PRYMITYWIZM, MONOPARTYJNOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, GRZYB NADRZEWNY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, OGIEŃ KRZYŻOWY, WODA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, WIZUALNOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, IRONICZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, GOGLE, ZACIĘTOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, STENWANTA, UPIĘKSZENIE, FORMALIZM, SSAKI JAJORODNE, LIMO, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, KĄPIEL OŁOWIANA, TORFOWISKO NISKIE, TRIFORIUM, MĘTNOŚĆ, CZAS, SKWAPLIWOŚĆ, DEKANTACJA, KLEJÓWKA, JON KARBONIOWY, LEONOW, IMPERIUM KHMERSKIE, ŻYWOKOST, WICEMISTRZ, ZESPÓŁ CAPLANA, OPOZYCJA, DZIEŃ, CHEŁBIA, SKOS, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, KOLEJKA METRA, TEORIA MODUŁÓW, ROMBOEDR, REDUKCJA, ŚCISŁOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, OBRONA CZIGORINA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, RYBA, ROOIBOS, DESKA, IDEAŁ PIERWSZY, SZACHY TRZYOSOBOWE, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, GRONINGER, SPIRALA LOGARYTMICZNA, ABSORBANCJA, WHITTLE, ŻABA DALMATYŃSKA, WOREK TRENINGOWY, POŚWIST, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, NOWOBIOCYNA, ŚLIZG STAWOWY, NOCEK WĄSATEK, TWINNING, MACIERZ NIEOSOBLIWA, CHEDDAR, SOŚNIAK, MANUFAKTURA, SZATAN, PRZEWÓD SĄDOWY, KOT, BAJCA, FIRMA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, FALSET, WKŁUCIE CENTRALNE, SWOBODA, ŻOŁĘDNICA, HEMOCYT, LAMA, DIDANOZYNA, KULTURA UNIETYCKA, ATLAS, TABLICA CAYLEYA, RÓŻANIEC, PODUSZKA CIĄŻOWA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, SUFRAGANIA, WSIOK, AŻUR, HEDONIZM ETYCZNY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, SZKŁO AKRYLOWE, KOŃ PLEWEŃSKI, WSZECHWŁADNOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, SKRZYDŁO, KOPARKA NADPOZIOMOWA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, NIEDOMÓWIENIE, ROSYJSKOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, STRETCH, BRAMKA, OWOLOGIA, SEJSZE, STARZENIE MORALNE, LISIURKA, INTENCJONALIZM, MODELOWOŚĆ, CEREMONIA ZAPACHOWA, SĄCZEK, DEZINSTALACJA, PRETOR MIEJSKI, MAKRON, BROMELIA, DERYWAT, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PARNIK, NITROBAKTERIA, BEŁT, RADA PRACOWNICZA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, TRUP, HEMIKRYPTOFIT, NIEMRAWOŚĆ, GILOTYNA, EUKRYT, ŚLIWA, NIEUPRZEJMOŚĆ, CIEKAWOŚĆ, FANTAZJA, JESIOTR BIAŁY, SYSTEM REPARTYCYJNY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, GOŁĄBEK, FINEZYJNOŚĆ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ?TABULACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY
pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy, w którego kotle para produkowana jest pod niskim ciśnieniem (na 25 lit.).

Oprócz PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PIERWSZY PRAKTYCZNIE STOSOWANY SILNIK PAROWY, W KTÓREGO KOTLE PARA PRODUKOWANA JEST POD NISKIM CIŚNIENIEM. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x