LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLOMIFEN to:

lek hormonalny z grupy selektywnych modulatorów receptora estrogenowego; jego działanie polega na blokowaniu efektów żeńskich hormonów płciowych - estrogenów; wskazany w leczeniu niepłodności z powodu zaburzeń owulacji, stosowany również przez osoby używające farmakologicznego dopingu wydolnościowego w celu złagodzenia jego skutków ubocznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.577

ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NOWINKARSTWO, KASZLAK, PINCZER, KRYPTONIM, TAKTYKA, ZROSTNICOWCE, AZYMUT, HARACZ, TŁUSZCZYK, SANKCJA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, REŻIM, REGUŁA, RUPNIK, DZIUPLA, PROMIENIOWANIE ALFA, KONFISKATA, HEBRAJSZCZYZNA, DOMINIKANKA, PARPOSZ, PAPIER WARTOŚCIOWY, SUTENERSTWO, SAN, KOZA ŚNIEŻNA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, RĄBEK, DEKRET, POSTAĆ, STANDING FINANSOWY, MOSH, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ODCINAK, OLIWKOBRODAL, IMPREGNAT, JAPOŃSKI, ZASADA SODOWA, TRYL, PRZYŁBICA, POPIS, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, DEMONSTRACJA, DRENAŻ RYNKU, GUANABENZ, MAKIAWELISTA, BŁYSZCZ ANTYMONU, TRINAKSODON, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, KIEROWNIK POCIĄGU, WYWIJAS, KĄPIEL, TALERZ PERKUSYJNY, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, ANONIMIZACJA, PRZEPAD, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, HORYZONT, NIOB, SZAŁAMAJA, CHOROBA RDZY, TENIS, ŚWIADCZENIE, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, RYT, PROCHLORPERAZYNA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, GODŁO MAPY, DRZEWNICA GÓRSKA, WYPRAWKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, AGREGAT POMPOWY, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ANAMNEZA, DESYKANT, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MRÓWKA, ARYPIPRAZOL, KONTYNUATOR, CIŚNIENIE TĘTNICZE, SKALEŃ POTASOWY, FACJATA, PARADOKS LEONTIEFA, PACHOLĘ, RANDKA ROZBIERANA, NOMINAŁ, ŚMIERĆ MÓZGOWA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KETEN, MADERYZACJA, DEKIEL, UTRAKWIZM, ZESPÓŁ ZADANIOWY, ZAPIEKANKA, NOMINALNOŚĆ, TRÓJBÓJ SIŁOWY, JĘZYK NIEMIECKI, CINGULUM, GRUPOWOŚĆ, SZACHOWNICA PUNNETTA, DZIELNICA, LINIA HODOWLANA, PLAMA, PODATEK PORADLNY, MASTURBACJA, DEWALUACJA, DIOECJA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, STRÓJ DWORSKI, MASZYNA INDUKCYJNA, ROŚLINA OWADOPYLNA, NACZELNIK, TARBUSZ, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, MIESZACZ, ZATOKA WIEŃCOWA, PENDENT, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, OBTŁUCZENIE, CHOCHOŁ, SMART, NOMENKLATURA PARTYJNA, RAMIENICA KOSMATA, ODPOCZYNEK, AUTOMAT LOSOWY, KURAŚ, SFERA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PARZYSTOŚĆ, WIELOPESTKOWIEC, OŚ STRZAŁKOWA, INSTYTUCJA PROCESOWA, KÓŁKO I KRZYŻYK, OSA, WĄTŁOŚĆ, ASD, OLDENBURG, GLOSA, NOOSFERA, KIRGIZJA, KLEJONKA, ANTYSEPTYKA, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, RENTA SZKOLENIOWA, FLEGMA, WERSOLOGIA, NOŚNA, MASKA POŚMIERTNA, CÓRDOBA, EPACHTOZAUR, GENERAŁ, KWAS, ZESPOLENIE, GAZY, MAKAK CZUBATY, NASIENNIK, KUBIZM, GATUNEK KRYPTYCZNY, NAŚWIETLENIE, URLOP WYPOCZYNKOWY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, UNIFORM, POPRAWKA, TOWARZYSTWO, HELIOLATRIA, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, MOLIER, WYRAZ BLISKOZNACZNY, KATHARSIS, KOŃ SZWAJCARSKI, WYWIAD, POLITYKA ZDROWOTNA, POLITYKA DOSTOSOWAWCZA, KOŁYSKA JUDASZA, TEROCEFALE, TRYBUT, ZLECENIE PŁATNICZE, UMOWA KONTRAKCYJNA, KWAS OCTOWY, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, GRA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, HERMAFRODYTYZM, NOLDOR, POSŁANIE, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ŚWIETLIKI, LECZENIE HIPOTENSYJNE, WERNISAŻ, BON TOWAROWY, WYLECZENIE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BIZON LEŚNY, DZO, WALKA ODWROTOWA, ASNYK, IMAMIZM, UDAR, OKOCENIE SIĘ, CHOROBA CSILLAGA, RYZYKO, KHUZDUL, ZIELONA RECEPTA, KSYLULOZA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, SYNAPIZM, FEDROLOZAUR, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, EKSPERT, AMBASADORKA, ALBIGENSI, PINAKIEL, MORTAL KOMBAT, PRZECZULICA SKÓRNA, JEŻ WSCHODNI, CETIOZAURY, WIERZCHOŁEK KORZENIA, RYBY ŁAWICOWE, MAPA AKUSTYCZNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MISJA MEDIACYJNA, GETER, PODWÓJNA ARTYKULACJA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KONTRALT, KRĄŻENIE MÓZGOWE, PADACZKA ODRUCHOWA, ZŁOTY CIELEC, PIELĘGNIARSTWO, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, KUCHNIA, EKSTRUZJA, HOMOGENIZATOR, ROŚLINA SPOŻYWCZA, KOŃ DOŃSKI, ALANINA, ETUIDA, SIODŁO SKOKOWE, EGZEMPLARZ OKAZOWY, FANPAGE, WEWNĘTRZNY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, SKNERSTWO, JĘZYK PERSKI, GODŁO PROMOCYJNE, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, OBYCZAJE, KRÓWKA, RUCH, UDERZAK, MARYJCZYK, ALLEL DOMINUJĄCY, LIGUSTR, SCHULZ, ALGONKIN, NALTREKSON, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, EKSPRESJA, ZRZESZENIE, BOZON W, PASTISZ, INFLACJA, KAZARKA CZUBATA, JESIOTR KASPIJSKI, KARAITA, OWULACJA, GRUPA ALKILOWA, GUMA, LAPUNDER, PISMO HEBRAJSKIE, FELICIA, PROWINCJA, PRZYŁBICA, SOS, ŁĄTKA, INTERESOWNOŚĆ, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, TOKSYNA SINICOWA, JEDYNY, SMUKWOWATE, POWIETRZE WENTYLACYJNE, TECHNIKA OPERACYJNA, NAFAZOLINA, INUITA, BARBARYT, TRIMIPRAMINA, OPŁATA BANKOWA, INTERWENCJA HUMANITARNA, INTERESARIUSZ, RADA NADZORCZA, TAPAS, WYSYP ZARODNIKÓW, NABIEG, BRANDZEL, ?SKAŁA OSADOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLOMIFEN lek hormonalny z grupy selektywnych modulatorów receptora estrogenowego; jego działanie polega na blokowaniu efektów żeńskich hormonów płciowych - estrogenów; wskazany w leczeniu niepłodności z powodu zaburzeń owulacji, stosowany również przez osoby używające farmakologicznego dopingu wydolnościowego w celu złagodzenia jego skutków ubocznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLOMIFEN
lek hormonalny z grupy selektywnych modulatorów receptora estrogenowego; jego działanie polega na blokowaniu efektów żeńskich hormonów płciowych - estrogenów; wskazany w leczeniu niepłodności z powodu zaburzeń owulacji, stosowany również przez osoby używające farmakologicznego dopingu wydolnościowego w celu złagodzenia jego skutków ubocznych (na 8 lit.).

Oprócz LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - LEK HORMONALNY Z GRUPY SELEKTYWNYCH MODULATORÓW RECEPTORA ESTROGENOWEGO; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA BLOKOWANIU EFEKTÓW ŻEŃSKICH HORMONÓW PŁCIOWYCH - ESTROGENÓW; WSKAZANY W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Z POWODU ZABURZEŃ OWULACJI, STOSOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ OSOBY UŻYWAJĄCE FARMAKOLOGICZNEGO DOPINGU WYDOLNOŚCIOWEGO W CELU ZŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW UBOCZNYCH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x