SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALIWO KOPALNE to:

substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.885

OBROŃCZYNI, JARZĄB, ESDEK, UDAR, INWERT, KARTA WIZYTOWA, ROBUSTA, UZYSK, FUNKCJA SCHODKOWA, ANILANA, NAPASTNICZKA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, ANTYGWAŁTY, MUCHA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KOMISARZ WOJSKOWY, RASOWOŚĆ, ELASTIK, BOZON Z, IMPLIKACJA MATERIALNA, OBRONA, ABSOLUT, PAWIMENT, ODBIÓR, GHUL, ANTAŁ, SKLERODERMIA, HALKA, SUCHA IGŁA, STARUNEK, TYTANIAN, FLIGELADIUTANT, MONOGAMISTKA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, SIOSTRA, DUPLIKACJA, ZAGRANIE, DZIANINA, PANI, KULIK MNIEJSZY, LINIA KOLEJOWA, NIEMIECKOŚĆ, WIEK NIEMOBILNY, MACHANIE RĘKĄ, CZŁONEK, ORGANIZM, WARSTWA, AKT, UKRZYWDZONY, PTASIA GRYPA, CUDOTWÓRCZYNI, TORPEDA LOTNICZA, MANIERKA, MINY, ROCZNIKARZ, ORANTES, CZAS ZIMOWY, KURAWONGA ZMIENNA, REGENT, PRADZIAD, BROŃ RADIOLOGICZNA, RYGORYSTKA, POSTAĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, SERENADA, ULOT, DWUNASTKA, MANDAT, OWAD, CZWARTAK, AKTORSTWO, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, DUJKER MODRY, ŚRODEK, ANALIZA SKUPIEŃ, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, OSADA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GHISCARSKI, PRYMITYW, PORT, TECZKA, ŻYWIENIE, KANEMEJERIA, SKALA JOŃSKA, STRZEMIĘ, MSZA GREGORIAŃSKA, CZEREŚNIA, RUBASZKA, DWUDZIESTY ÓSMY, KARAWAN POGRZEBOWY, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, DMUCHAWA, KONWOLUCJA, FAWORYT, NIC, KOLEJKA, KLUCZ, STADIONIK, ZRZUT, BOGACTWO, FETA, CHRANCUSKI, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, PĄK, ELIPSA, KOMPILACJA, CYRKOWIEC, IMIGRANT, POLEGŁA, CEDAROZAUR, APARAT KRYTYCZNY, KŁAMCZUCH, ZŁOTA PŁYTA, ANTECEDENCJA, LANE CIASTO, INTERWENCJA POSELSKA, SKOWYT, ŚMIECISKO, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, MIĘKKOŚĆ, SILNIK PRZELOTOWY, MARIONETKA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PROMIENNIK, RĄBEK, SUMINIA, NELSON, REKLAMÓWKA, SALSA, SZESNASTY, ODROBEK, HALSZTUCH, KLAMRA, ALDEHYD, POPRZEDNIK, ORGANDYNA, SAJGONKA, TOCZKOWCE, ŁUPEK ILASTY, SUPERRAKIETA, BROŃ OBUCHOWA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DYMISJA, ANION, LEUKOTOMIA, MISTRZ CEREMONII, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, SPRAWUNEK, TYMBALIK, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, AZJATA, ADRES FIZYCZNY, GORĄCZKA DUM-DUM, NIERÓB, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, MAGISTER, POCIĄG DROGOWY, TEREN ZIELONY, KSIĘŻUNIO, TABLICA EPITAFIJNA, ANTYŚWIADECTWO, OSMOZA, WYPĘDZENIE, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DODATEK KOMPENSACYJNY, LEJNOŚĆ, KORTYKOSTERYD, GLORIA, PROFESOR, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, FRYGIJKA, NUMER DOSTĘPOWY, FIŃSKI, LIPOLIZA, OKULTACJA, GRUPA ETNICZNA, MILEW, BRUDAS, OBRAMIENIE, STREFA ZGNIOTU, POSŁANNICA, ZALICZENIE POCZTOWE, TEŚCIK, FLAK, AETHERIA, WYNACZYNIENIE, WOLNY, HAKOWNICA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, HIMATION, OSĘKA, CHOROBA PLUMMERA, ŻYWOPŁOCIK, SYF, NIEOBFITOŚĆ, PROMIENIOWANIE, ZAKRZTUSZENIE, SUBRETKA, KOMORA GORĄCA, FASOLA ZŁOTA, PSAMMOFITY, KROWIENTA, TYTULIK, WERK, PALATALIZACJA, PLATFORMA WIERTNICZA, VADEMECUM, SADYSTA, PLIOCEN, TYNKTURA, ERUPCJA, DRIOPITEK, PROSZEK DO PIECZENIA, DOSTAWCA, KULBAKA, AFERALNOŚĆ, ZBIERACZKA, GLORIA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, KRZEŚLISKO, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, LANGUSTA POSPOLITA, INTRYGA, WILCZA PASZCZA, WYKROCZENIE DROGOWE, FINKA, PIERWIASTEK, WYSEPKA, ADSORBENT, PRZEŁOM, WAGINOSCEPTYK, SINIEC, HAK, NADZORCA SĄDOWY, GORĄCZKA, ODDZIAŁYWANIE, DYKTATORSTWO, PEDALARZ, STAJE, ŻYDOWIN, TOWIANIZM, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, EKWILIBRYSTYKA, ESTOŃSKOŚĆ, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, REZERWA OBOWIĄZKOWA, MAJĘTNOŚĆ, LUSTRO WENECKIE, BASENIK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BALON, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ORGANISTKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PARYTET, PROFESOR ZWYCZAJNY, FALA NOŚNA, ZBAWICIEL, PIESIO, UKŁAD ODNIESIENIA, RESPIRATOR, KOLABORANT, GRZYB PASOŻYTNICZY, DERESZ, REALIZM MORALNY, OBIEKT KUBATUROWY, WYCINEK KULI, STROPNICA, WYRÓB HUTNICZY, ORKIESTRA, AKTYWNOŚĆ, ADAPTOWANIE SIĘ, IMPEDIMENTA, HYDROFIT, SZCZOTECZKA, SIŁA, OPÓR, UKŁAD KRWIONOŚNY, MARTA, PRZEMYSŁÓWKA, GANC EGAL, AKADEMIA, MUNK, SUBWOOFER AKTYWNY, ASEKURANT, STRUPIEŃ, SPRZĘCIOR, KOREK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SŁUŻKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, ARABIKA, ZEBROID, BLOKERS, NOWENNA, ROLADA, ?KLIENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALIWO KOPALNE substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALIWO KOPALNE
substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią (na 13 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRA POWSTAŁA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU ZALEGANIA PRZEZ KILKADZIESIĄT LUB KILKASET MILIONÓW LAT POD ZIEMIĄ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast