W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BALAST to:

w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BALAST

BALAST to:

obciążenie psychiczne; coś, co ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 6 lit.)BALAST to:

dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar (na 6 lit.)BALAST to:

dodatkowe obciążenie statku powietrznego mający na celu polepszenie stateczności, utrzymanie odpowiedniego położenia i wysokości (na 6 lit.)BALAST to:

specjalne obciążenie statku w celu zapewnienia równowagi (na 6 lit.)BALAST to:

ciążące brzemię (na 6 lit.)BALAST to:

worki piasku w balonie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.391

PODKŁAD, FILAMENT AKTYNOWY, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, LOTERIA PROMOCYJNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PRYZMAT PENTAGONALNY, AKKA, WODY ARTEZYJSKIE, REZYSTYWNOŚĆ, KRYNOLINA, WÓR, AEROZOL LECZNICZY, TAUTOCHRONA, MEDYCYNA SPORTOWA, CZARNY DĄB, WARSTWOWANIE, BRANIE POPRAWKI, POTNIK, ARFA, DŁUGOSZPAR, WARIRAPTOR, KOŁO SEGNERA, CEWKA, ŁYCZKO, SZTUCZYDŁO, KOMA, MIKROORGANIZM, GROTA OGRODOWA, SUPERPAŃSTWO, RASTRAL, KATEDRA POLOWA, NELSON, SKIN, GARNITUR, ANILANA, DEGENERACJA, PIASECZNICA, CHLOREK HEMATYNY, PODKOSZULEK, JASKINIA LAWOWA, HAFLINGER, BIEDACZKA, NORNIK, CHUDOPACHOŁEK, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, BYK SYCYLIJSKI, DRUGI PLAN, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PODKORA, ŚWIŃSKIE OCZKA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, VIOLA D'AMORE, NUMIZMATYKA, BATAGURY, POZIOMNICA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, NARKOANALIZA, ŚLIWA, PODKOWA, SPECJALNY, AWANPORT, KĄPIEL, MONARCHIANIZM, BEZAN ŻAGIEL, POCIĄG METRA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PUPINA, PODJAZD, WIELORASOWOŚĆ, MINA, NALOT FALOWY, PROBLEMATYZACJA, RZESZA, SKRZYDLIK, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, PARALELIZM, ANGLOARAB, NADBUDÓWKA, MEDYCYNA LOTNICZA, IMPERFEKCJA, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, NATRYSK, PODSYP, MORFOLOGIA, PODKŁAD GEODEZYJNY, ARCHOZAUROMORFY, KOŃ DOŃSKI, HASIM, KROKODYL, GÓRNIK DOŁOWY, ALEXIS, TANGANIKA, STOPA LOMBARDOWA, JANÓWKA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, SKURWIEL, SIDARA, COASTER, BRUNATNOZIEM, KONTRAST RÓWNOCZESNY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, SZKARADNIK, KOZIOŁ OPOROWY, SZPETNOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, INA, FILHARMONIA, PIERWSZOŚĆ, KUREŃ, SASOWIE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, BALAST, TATUAŻ AMALGAMATOWY, SPIRALA LOGARYTMICZNA, KALWARIA, MURSZ, POLICJA MUNICYPALNA, WYLĘGARNIA, POCKET PC, GRUNT POD NOGAMI, KONSYSTORZ, VOLTEARA, TERMINARZ, LAWETA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, GLIKOKORTYKOSTERYD, PROSTOPADŁA, CECHOWNIA, SAMOROZPUSZCZANIE, HERMENEUTYKA, FLOTA KAPERSKA, STÓŁ, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, PRAWO KARNE, TUSZ, KRYPTA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KOŁOWROTEK, AWERS, INFLACJA JAWNA, PLINTA, SONAR, KRATKA, SPÓŁKA PARTNERSKA, BUŁGARYZACJA, WCZASY POD GRUSZĄ, DEKOMPRESJOMETR, AGUTIOWATE, LAPIS-LAZULI, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, RYJÓWKA ETRUSKA, PERTEK, RDZEŃ KRĘGOWY, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, WĄSISKA, BIEGUN, NAROŻNICA, STYLOWOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KAWITACJA, KRAKÓW, DEFORMACJA, ZGNILIZNA DREWNA, GRÓB JAMOWY, SYFON, ROBOTY PRZYMUSOWE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, MOZARAB, PODPIECEK, PODDRUK, DREN, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, TORPEDA, DWÓR, ZIEMIA, TAŚMA, OBCIĄŻENIE, IMPLEMENTACJA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, MEANDER, MŁYNEK DO ODPADKÓW, CEMENT STOMATOLOGICZNY, NORNIK, DRUGI PLAN, DARWIN, PODŚCIELISKO, PRZEDPORCIE, SZTUKA PASYJNA, MRÓWKA PNIAKOWA, SPŁYW, FULAR, PODSZERSTEK, ŻABA ORANŻERYJNA, PUCH, MIKROFON WĘGLOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SIDLISZ PIWNICZNY, PODBRZUSZNIK, KOMORA MINOWA, PLANTACJA, KREOLSKI HAITAŃSKI, ALTÓWKA MIŁOSNA, LÓD SEGREGACYJNY, EKSTRUZJA, KĄT GRANICZNY, STRONA INTERNETOWA, PRZYNALEŻNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, ARESZT, WSTRZĄS POURAZOWY, AKCENCIK, SPŁASZCZKOWATE, KATALOG RZECZOWY, FLEGMATYK, SIEDLISKO, ŻABA DALMATYŃSKA, PODPOKŁAD, KRET WORKOWATY, CZEPIEC, TRYSKAWKA, BŁONA PODŚLUZOWA, REPULSOR, REGION STREFOWY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, HURON, KRYPTA, SZARLATAN, KLUCZ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, AUTOPORTRET, MICHIGAN, TUNEL, RZEMIEŚLNICZEK, MORMYSZKA, UTWÓR WKŁADOWY, CZOŁDAR, HURTOWNIA DANYCH, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, RADIOLA, BYK FALARISA, NAMIESTNICTWO, ZAPALENIE, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, DESKA ROZDZIELCZA, SEKULARYZACJA, LITOSFERA OCEANICZNA, MYDELNICZKA, GARNEK PODLODOWCOWY, PERIODYK, POLARYZACJA ATOMOWA, KURZEŃ, PODSYP, MYDLANOŚĆ, KATEDRA, NERWY, KONWERSJA , SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TAGESTOLOGIA, BEZAN, ANARCHOSYNDYKALIZM, BANER, PĘTAK, ZAUROZUCH, HAITAŃSKI, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KORTYKOSTERYD, OWERSZTAG, GOETEL, LINGWETKA, STAN PSYCHICZNY, ULEPSZACZ, OWCA, ERA MEZOZOICZNA, TAPINOCEFAL, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, PALLAS, MAŚLAK, KREDYT LOMBARDOWY, WYNURT, AMNIOCENTEZA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DON KICHOT, GIGA, OSTOJA, BICZ WODNY, KATAFALK, KRÓLESTWO, ORBITA, WIDMO ROTACYJNE, PAWLACZ, PELENGATOR, BANOWINA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, ?MATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALAST w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BALAST
w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.).

Oprócz W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast