W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BALAST to:

w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BALAST

BALAST to:

obciążenie psychiczne; coś, co ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 6 lit.)BALAST to:

dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar (na 6 lit.)BALAST to:

dodatkowe obciążenie statku powietrznego mający na celu polepszenie stateczności, utrzymanie odpowiedniego położenia i wysokości (na 6 lit.)BALAST to:

specjalne obciążenie statku w celu zapewnienia równowagi (na 6 lit.)BALAST to:

ciążące brzemię (na 6 lit.)BALAST to:

worki piasku w balonie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.391

RZEMIEŚLNICZEK, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ŚWIECA, BALAST, STRZELISTOŚĆ, JENA, ODSYŁACZ, HURON, BRZEMIĘ, IZBA SKARBOWA, MASA, PŁYTA TROCINOWA, NUMIZMATYKA, AMPLA, GŁADŹ PODŁOGOWA, KORTYKOSTERYD, BITWA, REDEMPTOR, BANAT, POPRZECZNICA, POŻYCZKA HIPOTECZNA, SZTUKA PASYJNA, BIT, KOŃ KUZNIECKI, NADBUDÓWKA, KRAWAT, LOTKA, LÓD LODOWCOWY, WZGÓRZE, HARMONIKA, FOTEL ROZKŁADANY, FESTIWAL, CEMENT, HURON, GRZĘDA, IZBA ADWOKACKA, SZARLATAN, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, PALLAS, DOMEK KEMPINGOWY, ANTEOZAUR, POURPOINT, TRIFORIUM, KOŃ DOŃSKI, LENIWCOWATE, PIASECZNICA, NORNIK, PLATFORMA WIERTNICZA, BYK, KUC SZETLANDZKI, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, PODKOŁDERNIK, OKAP, SEJSZE, MORMYSZKA, CZCIBÓR, ISTOTA BIAŁA, ZLEW, ROZMOWY W MAGDALENCE, BIEGUN, KAPKAN, STACJA HYDROLOKACYJNA, SPREJ, ARFA, PARCIE, ROZŁUPEK BRUNATNY, DESTYLACJA ROZKŁADOWA, WIDŁOGONEK, PROTEKTORAT, KRYNOLINA, NÓŻ POD GARDŁEM, DRENAŻ, BALAST, BYK SYCYLIJSKI, CHART, ZNAMIĘ ITO, GAZ, OSTATNI, SERPENTYNA, MYDLANOŚĆ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, FRIED, EUPELYKOZAURY, SYFON, SPŁASZCZKOWATE, MENTYK, WSTRZĄS POURAZOWY, GRONINGER, COROLLA, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, TORPEDA, HALIZNA, PRYSZNIC, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, AUSTRALIA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, LISOWCZYK, SUKINSYN, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, SIGILLUM, VIOLA D'AMORE, PLAFON, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TANIEC, SILNIK WIDLASTY, WCZASY POD GRUSZĄ, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, HRABAL, STALLE, KAMIZELKA, JIG, SFENAKODON, POPIELNIK, BANITA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PEŁNIA, SUTANELA, PIROELEKTRYK, KONTRAST RÓWNOCZESNY, REZYDENT, MAN SE, PLAMA WĄTROBOWA, PHISHING, ELEKTROLUMINESCENCJA, NATRYSK, GRUCZOŁ PRZĘDNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, MEDYCYNA LOTNICZA, GOLAS, MODYFIKACJA CECHY, ŻYWOTNOŚĆ, GRZĘDA, ODŁOWA, BIZON, NADPIS, PRÓG, KOŁOWROTEK, BŁONA PODŚLUZOWA, BOMBA ATOMOWA, OPASANIE, PRZEJAZD, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, POLE, SKURWYSYN, NAGŁÓWEK, KREWNA, FOTOCHROMIA, MAKRON, ACHROMATYNA, KISMET, MATISSE, KAPA, JANTAZAUR, AJAKS, RELAKS, MARTEAU, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, NISZA, ŻABA DALMATYŃSKA, PODKŁAD, SUMERYJKA, CHOCHLA, GRUPA, KLUCZ, ODCZYN ZAPALNY, DOR, KONDYCJA, SYNAPSYDY, HAWELOK, ANTROPOLOGIA MISYJNA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, WZORZEC UMOWNY, RYWANOL, SESJA EGZAMINACYJNA, TYTAN, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POBIAŁKA, PHISHER, TATUAŻ AMALGAMATOWY, LEMIESZKA, KRATA, ZIEMIA, RDZEŃ KRĘGOWY, IPERYT, SZUM, EKSTRUZJA, ZWIERZĘ DOMOWE, CIAŁKO BARRA, WASAL, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, CHMURA SOCZEWKOWATA, PODTYBINKA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, POTNIK, TUNEL, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, OWCA WIELKOPOLSKA, OSTATNIA, SZALKA, SMAROWNICA, HAFLINGER, ORLY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, DWÓR, JASKINIA LAWOWA, CZYTANKA, WŁAŚCIWOŚĆ, RADA GABINETOWA, TERMINARZ, REPOWNIA, E 336, HYDROX, CHROMATYNA PŁCIOWA, CISZA WYBORCZA, KŁUSAK FRANCUSKI, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, WYNURT, SERENADA, CHRZĄSZCZE DRAPIEŻNE, ALTERNATYWA, TEST, BROMOLEJ, SĄCZEK, SŁOWACKI, CZELESTA, GOŁODUPIEC, DROBNIACZEK WAPIENNY, SYFON, ZNAK DIAKRYTYCZNY, POTNIK, TĘTNICA NERKOWA, INFLACJA JAWNA, BRÓDKA HISZPAŃSKA, BALAST, FAMA, KĄTOZĘBNE, ŻABA ORANŻERYJNA, AWERROIZM, CHOROBA EULENBURGA, GEN REPORTEROWY, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, PIERWSZOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, ZWIĄZEK ZGODY, UNITARIANIN, LIMO, KARŁOWICZ, FELICIA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, MIKROKRYSZTAŁ, SESJA, DRGANIE AKUSTYCZNE, DORMITORIUM, BLASZKA, KREDYT LOMBARDOWY, DOLNOPŁAT, ULGA MIESZKANIOWA, TERMOMETR RNA, TRZEŹWY, UGRUPOWANIE, HAITAŃSKI, ONEGA, WYCISKANIE, MIKROFON WĘGLOWY, STREFA PODKOSZOWA, PLENER, WZGLĄD, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ZACHÓD, GÓRNIK DOŁOWY, RURA, PREMIA GÓRSKA, WASABI, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, MATYLDA, ŁUK NOCNY, POKREWNA DUSZA, GENETYKA POPULACYJNA, KRÓLESTWO, PODROZJAZDNICA, SPOIWO BUDOWLANE, WASAL, KONDYCJA FIZYCZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, DROGA GRUNTOWA, SEKULARYZACJA, BRÓG, ZASTAW REJESTROWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, RUCH KATABATYCZNY, PREMIA ZALESIENIOWA, TAG, PUCH, ?EKSTRUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALAST w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BALAST
w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.).

Oprócz W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W KOLEJNICTWIE: PODKŁAD ZE ŻWIRU, UMIESZCZONY POD TORAMI (NA PODTORZU). Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x