TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś jest pierwsze pod względem czasu, pojawia się jako pierwsze, zapowiada coś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERWSZOŚĆ

PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś jest na początku (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

to, że ktoś lub coś jest najlepsze, lepsze od innych, wiodące, np. w nauce (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

to, że coś lub ktoś jest pierwszy pod względem ważności, główny, ma wiodącą rolę (na 10 lit.)PIERWSZOŚĆ to:

cecha liczb pierwszych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.209

UDAR MÓZGOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, SPADOCHRONIARZ, BEZDOTYKOWIEC, ZOROASTER, OSZAST, DŁUGOSZPON, KOMUNIKACJA, NADZWYCZAJNOŚĆ, MIGRACJA PLANETARNA, RUCHY TEKTONICZNE, SZABAS, CUDZOŁOŻNOŚĆ, UKŁAD ODNIESIENIA, KOPIAŁ, BŁAZENEK, WYWROTNOŚĆ, ŚWIETLISTOŚĆ, NORMATYWISTA, PAŹDZIOR, FARMACJA STOSOWANA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, BLOK SOCJALISTYCZNY, KĄPIEL SŁONECZNA, KRATKA, CZIRLIDERKA, PORTRECISTKA, MASŁO, WYBIELENIE, STYCZNOŚĆ, ATOMISTYKA, ROZGAŁĘZIACZ, OKTAEDRYT, WESOŁOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, GARNITUR, KSZTAŁCICIEL, ASPOŁECZNOŚĆ, PEJZAŻYSTKA, HACEL, PRE-PAID, KOSTKA, BECZUŁKA, PANOWANIE, NAJEMCA, NIEKONKRETNOŚĆ, MISIAK, WARCHOŁ, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, GODZ, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, NIEMIECKI, WIENIEC, CZWARTY, WSPÓŁMAŁŻONEK, WSPÓŁUCZEŃ, LAWENDA FRANCUSKA, MAKI, PODREGION, DRZEWO, SZMUGLERZ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ERGASTULUM, POCZEKALNIA, POCIĄG MARSZRUTOWY, NORWESKI, PLEWA, WYŚMIENITOŚĆ, EKONOMIA NORMATYWNA, PELYKOZAURY, LINEACJA, REAKTOR GAZOWY, SZCZUR ŚNIADY, CHŁOPIEC DO BICIA, ZŁOM, OBUDOWA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DŻOLER, TREPANGOWCE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ILUZYJNOŚĆ, OKROPIEŃSTWO, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, SZABROWNIK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZOOFAGIA, RECEPTOR WĘCHOWY, DEINSTALACJA, PODZIAŁ, SZPANERSTWO, GLORIETKA, NERKA, MATOWOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, WIECZÓR, JAKUBKA, MAKAK JAPOŃSKI, MINUSY, NIEPOBOŻNOŚĆ, PRZEDŚWIT, PODZBIÓR, NIEPODZIELNOŚĆ, POKRYWA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, BIZON, KOSMOGONIA, WODNIAK, KULTURA PIEŃKOWSKA, GOŁĘBIĄTKO, WNIEBOWZIĘTA, MIEDNICZKA, MUSZLA, CYKL MIESIĄCZKOWY, GAŚNIK, CHWOŚCIK BURAKOWY, GĄSIOR, ADRESAT NARRACYJNY, KATANA, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, ZJAWISKO, ATOPINA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, MIKROFON LASEROWY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, BUCZYNA NIŻOWA, NAPASTNICZKA, MORGANUKODONTY, ZLEWKA, KAMA, SKOCZNIA MAMUCIA, KĄPIEL, OSCYLACJA, PÓŁZAWODOWIEC, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, GEST, SPACHACZ ZIELONAWY, ROZTWÓR KOLOIDALNY, CZERPACZ, REZYGNACJA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, NUDYSTA, RUMBA, ANTHEM TRANCE, RAMKA, KRZYŻYK, ANTYLOPA KROWIA, NUMER TAKTYCZNY, PRZYBLIŻENIE, PRAWA MIEJSKIE, HUN, POCISK NADKALIBROWY, DROGA KRAJOWA, MACHNIĘCIE KOZŁA, WARTA, NIKCZEMNOŚĆ, WYŻERACZ, NEOREALIZM, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, NAPIERANIE, PRZEWODNICA, ABYSOBENTAL, BAJKA TERAPEUTYCZNA, BEZCZUCIE, SOLENIK, HARUSPIK, PODKÓWKA, ODŁUPEK, OBRZYD, MENNICA, ŚRÓDNERCZE, KLUCZ, RUSKOŚĆ, CZTERNASTKA, MINIVAN, SURÓWKA, BRDA, TARCZA, MISTRZ, PROROCTWO, POZER, MOLOSOWATE, FILM SF, KARMIDŁO, DORADZTWO PERSONALNE, KONWOKACJA, MELODRAMAT, BICIE POKŁONÓW, CEPISKO, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, FRETKA, MYŚLENIE MAGICZNE, PITU-PITU, FRAZA PRZYIMKOWA, PROSIACZEK, MONOTELETA, EFEKT KAPILARNY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ŚWIR, SUTEK, GEOFAG, JĘZYK, ULEGŁOŚĆ, SULFON, PRZEDMIOT, ODBŁYŚNIK, CYKL GOSPODARCZY, OKRĄG APOLONIUSZA, ŻABI SKOK, LAMNOWATE, ŁUK JARZMOWY, WAZONKOWCE, NOMOKRACJA, GRAWIMETRIA, POSEŁ NIEZRZESZONY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYCZYNA FORMALNA, WERSJA REŻYSERSKA, DESOCJALIZACJA, POŻYTECZNOŚĆ, PIERWOCINA, USZKA, PIRAMIDA FINANSOWA, POGODA POD PSEM, RUCH RELIGIJNY, SYSTEM KONSORCYJNY, RAJFURKA, MOMENCIK, LAWENDA, PRZECIWIEŃSTWO, PROSCENIUM, WELON, NERW MIĘDZYŻEBROWY, NIMB, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, FILOLOGIA WŁOSKA, ASTROLOGIA, SEJMIK RELACYJNY, PUB, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, WINDSOR, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, KOSTIUMERNIA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, GRA, WODA PODZIEMNA, OPERAT UZDROWISKOWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, WYKROCHMALENIE SIĘ, JEDWABNIK, WSPOMNIENIE, MONOCHROMATYZM, WATÓWKA, CHEMIA, PRZERZUT, CHOROBA DARIERA, CZAS PLANCKA, OGNISKO MAGMOWE, DRAPAK, WSZOŁY, KOPARKA CHWYTAKOWA, SZTANGA, MITSUKURINA, MIEDZIORYTNICTWO, PLEŚNIAWKA, DYSRUPCJA, ZASTRZAŁ, HIPNOTERAPIA, PODDRUK, EWEKCJA, GRZEBIENIARZ, KOMENTARZYK, OWCA MERYNOSOWA, ROZBUDOWA, BAR MICWA, PROSTE SKOŚNE, ROZTROPEK, WIELKOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, LINORYT, GLINKA KAOLINOWA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, STRYCH, ZAPŁODNIENIE, KURATOR SZTUKI, STRUNOOGONOWE, JOGURCIK, DYPTYCH, SPRĘŻYSTOŚĆ, PIETROW, BATALION WARTOWNICZY, WODA LECZNICZA, EFEKCIARSTWO, KONCERT, SYGNALIZATOR, OSIEMDZIESIĄTKA, ?ZAPONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWSZOŚĆ to, że coś jest pierwsze pod względem czasu, pojawia się jako pierwsze, zapowiada coś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWSZOŚĆ
to, że coś jest pierwsze pod względem czasu, pojawia się jako pierwsze, zapowiada coś (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST PIERWSZE POD WZGLĘDEM CZASU, POJAWIA SIĘ JAKO PIERWSZE, ZAPOWIADA COŚ. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x