CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁACHETKA ZWYCZAJNA to:

Cortinarius caperatus - gatunek grzybów należący do rodziny zasłonakowatych; we wcześniejszych klasyfikacjach takson ten zaliczany był do rodzaju Rozites. jednak w wyniku badań filogenetycznych przeniesiony został do rodzaju Cortinarius (zasłonak), tak więc nazwy poskie stały się niezgodne z nazwą naukowa (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.489

JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, MIEDNICA, WIRTUOZERSTWO, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, OWCA GRZYWIASTA, TECHNIKA ŚWIETLNA, CABOTO, KUKUŁKA CZUBATA, TOPIK, NEKROFAG, OGROTEK, SZAMOTANINA, MIESIĘCZNICA, MALINA, KLESZCZ PSI, ORTODONCJA, CHOROBA ORMONDA, NESTOR SKALNY, ŻOŁNA BRODATA, SZTYLPA, PERŁOZ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ISLANDZKI, EKWIPARTYCJA, ZBÓJNIKOWATE, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, NOCEK KOSMATY, TEREKAJ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, NACJA, MRÓWKOJAD, PIGWA, TREN, UPADŁY ANIOŁ, RECESJA LODOWCA, MRÓWNIK, WIETLICA SAMICZA, JEŻYNA, PALCZAK MADAGASKARSKI, BOLIMUSZKA JESIENNA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, NALOTEK, ŻABA LAMPARCIA, TREPANG KRÓLEWSKI, MANTOWATE, BABA JĘDZA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, RAMIENICA KOLCZASTA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, ZATOR, KRZEW KOKAINOWY, PRZERABIACZ, ŻYWOTOPIS, TAMPONADA, PLAGIOZAUR, JAŚMINOWIEC BEZWONNY, SYNDROM WILKOŁAKA, ILUWIUM, CHIMERA AMERYKAŃSKA, STARY, STYL JOŃSKI, SZMOTŁOCH JABŁKOWATY, SIMIR, MAORI, STARUNEK, OGNIOMUR, ĆAKRA, TAFTA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, CHARTER, CZERWONAK, GARNITUR, ZAPORA MINOWA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, STRAŻ POŻARNA, KWARTET SMYCZKOWY, REAKCJA, FUNT GIBRALTARSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, PODSKAKIWACZ, KOMUNA MIEJSKA, GAWRON, UCHWYT ZACISKOWY, OBRONA SŁOWIAŃSKA, WIGOŃ, DOJŚCIE, AFRIKAANS, SEN ZIMOWY, ŻARARAKA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, HARUSPIK, START ZATRZYMANY, STARY KOŃ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OBŁOK SREBRZYSTY, KUBECZEK, ŚMIEĆ, GARNELA, BRUZDKOWANIE, ŻELAZOWIEC, KOSTUREK, MODRASZEK ARGUS, PROLIFERACJA, GWARA MIEJSKA, WYGIBAS, DISCO POLO, FIRN, FLAMING AMERYKAŃSKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, RYBOŁÓW, TAJSKI, TULIPAN IRAŃSKI, ZUBOŻANIE, SZAROTA NISKA, SKIBKA, CIAŁO SZTYWNE, IMADŁO ŚLUSARSKIE, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ZATRWIAN, SKALEŃ AWENTURYNOWY, RYGIEL, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, PAŁKA WODNA, KĄPIEL, FILEMON TANIMBARSKI, TUKOTUKO MAGELLANA, CELIDONIA, PŁOMYKÓWKA PŁOWA, UNIŻANIE SIĘ, SIKORCZAK, ZŁOTOPIÓRKA, SZYSZAK HUSARSKI, SKORPENY, EMPIRE, PORODÓWKA, EKSPRES PRZELEWOWY, KOMORNIK, ŚWIDROWIEC, KOSIARKA ROTACYJNA, ŻYWOTNIK, ARCHEOWENATOR, SUKA, TKANKA MIĘŚNIOWA, DUSZA, CZAS MĘSKI, RUSYFIKACJA, PRODUKT LECZNICZY, OTRUPKA WESTWOODA, NUŻENIEC KRÓLICZY, ZAKRĘCENIE SIĘ, MOWA ZALEŻNA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, TUNDRA, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, OWOCNICA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, LAUFER CZARNOPOLOWY, SŁUŻBA, RZĘSOREK, NARCYZ NIEZRÓWNANY, SCENA, PELARGONIA KUTNEROWATA, MINÓG UKRAIŃSKI, PARZYDŁO LEŚNE, BOCZNIAK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ŁAZIK, PIEPRZYCA, BYLICA SCHMIDTA, KUZYN, LAMA, SKOK, GINEKOMASTIA, FABROZAUR, ZŁOCIENIEC MIESZANOPŁCIOWY, JEMIOŁA, ASPIRANT, BANAN, SKROMNOŚĆ, TRÓJLIST GOVANA, ZAĆMIENIE, APOGEUM, MISKA SOCZEWICY, WARUGA, KAMIEŃ BUDOWLANY, ZWINNIK OGONOPRĘGI, FLAMING, PRZEDNÓWEK, UŁANKA, CHONDRYT ZWYCZAJNY, PISUM, WOLNY, ROK PODATKOWY, ŚLUZEK KRZACZKOWATY, AZARA, STRZELANINA, PETREL MASKAREŃSKI, FASOLKA MUNG, MUTACJA DYNAMICZNA, KRAŚNIK, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, BOJOWOŚĆ, FLESZ, POGOTOWIE TECHNICZNE, TEST NASKÓRKOWY, ŻÓŁW BRUNATNY, SŁUGA BOŻY, MYSZ SKALNA, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, ŚCIGACZ TORPEDOWY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, WŁAZ, LINIJKA, JIVE, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, AMUR BIAŁY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KROKODYLEC, IRGA OSTROLISTNA, KUŚNIERCZYK, PRZEWIJAK, NOGA, ROLNICA, KOROŁAZ RUDOBREWY, PIW, SĘDZIOŁ MALABARSKI, GĘBAL OCZKOWANY, MNISZEK, SPÓŹNIALSTWO, DUJKER KARŁOWATY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, GUARANA, ORDYNAT, TEATR EPICKI, ROKIETNIK, DZIERZYK CZARNY, AMADYNA WSPANIAŁA, MEDYCYNA LOTNICZA, SEKSTOLA, KOMIK, OSADŹCA, DOMINANTA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KARDIOIDA, SZPULA, PALMA KARŁOWA, TRZMIELAK, SZCZAWIK, KRWIŚCIĄG SITKAJSKI, DYPTYK, EUKALIPTUSOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, STARY LIS, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BIEGŁOŚĆ, CHOROBA FAHRA, TRASZKA IBERYJSKA, CZAPKA NIEWIDKA, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, SŁUŻBA KOŚCIELNA, TRAWERS, WIDEŁKI HERETYKÓW, BAMBUSOWCE, KOTWICA, PODUSZKA BALANSOWA, MARTWOTA, MIŁOŚĆ, ŁOPATONOS, ZŁOTLIN, GAZ GENERATOROWY, ENIGMOZAUR, ARACHOLOGIA, CZECZOTKA ZWYCZAJNA, FORTUNA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, FOSFATAZA KWAŚNA, ZWINNIK MOSIĘŻNY, PODSZEWKA, BELKOWANIE, OSET SIWY, DENUNCJANT, SOLARKA, KONFIRMACJA, PŁETWA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, BÓBR RZECZNY, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, PODŁAZ DESKOWATY, RYDZ DZIKI, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, MYSZOWÓR, GADOŻERY, BURZYK RÓŻOWONOGI, ILUZJA PIENIĄDZA, HUMANIZM, ?GĄSKA ZDRADLIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁACHETKA ZWYCZAJNA Cortinarius caperatus - gatunek grzybów należący do rodziny zasłonakowatych; we wcześniejszych klasyfikacjach takson ten zaliczany był do rodzaju Rozites. jednak w wyniku badań filogenetycznych przeniesiony został do rodzaju Cortinarius (zasłonak), tak więc nazwy poskie stały się niezgodne z nazwą naukowa (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁACHETKA ZWYCZAJNA
Cortinarius caperatus - gatunek grzybów należący do rodziny zasłonakowatych; we wcześniejszych klasyfikacjach takson ten zaliczany był do rodzaju Rozites. jednak w wyniku badań filogenetycznych przeniesiony został do rodzaju Cortinarius (zasłonak), tak więc nazwy poskie stały się niezgodne z nazwą naukowa (na 18 lit.).

Oprócz CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CORTINARIUS CAPERATUS - GATUNEK GRZYBÓW NALEŻĄCY DO RODZINY ZASŁONAKOWATYCH; WE WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJACH TAKSON TEN ZALICZANY BYŁ DO RODZAJU ROZITES. JEDNAK W WYNIKU BADAŃ FILOGENETYCZNYCH PRZENIESIONY ZOSTAŁ DO RODZAJU CORTINARIUS (ZASŁONAK), TAK WIĘC NAZWY POSKIE STAŁY SIĘ NIEZGODNE Z NAZWĄ NAUKOWA. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x