JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.)JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.)JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.)JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.122

GOŁĄBKA, PIELINEN, RÓG, WIECZÓR, SAMOTRZASK, OFIAKOMORFY, RZEŹBA, PATRONKA, ADWENTYSTA, BOREWICZ, WSZOŁY, PAZUR, DEGRADACJA, DIALEKTYKA, WARGA GÓRNA, SOCJOPATOLOGIA, MIESZCZAŃSTWO, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, PRZYPŁYW, KAMORA, ZACHOWAWCZOŚĆ, REFREN, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, URAL, RZUTKA, WYTWÓRCZOŚĆ, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROZWÓJ ZALEŻNY, CENTURIA ZWYCZAJNA, JODŁA FRASERA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KATAKAUSTYKA, STARORUSKI, ARENGA PIERZASTA, CIĘŻAREK, TRAKCJA KONNA, MOWA WIĄZANA, PRZEWÓD JEZDNY, DZIEWIĘTNASTKA, TENIS, PIES OGRODNIKA, OPŁAKANA NOC, DOJŚCIE, BĄK, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, NIESOBKA CHMIELANKA, KOREK, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, LUKA DEFLACYJNA, TRUP, PŁASZCZ DOLNY, PAKA, ZBIOREK, JEZIORO SUBGLACJALNE, PĘCHERZYCA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, DIATERMIA, ZAKRYSTIA, HANDLARZ, ŻABKA OZDOBNA, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, ROZWÓJ, GMINA GÓRNICZA, FREATOFIL, KAWA ROZPUSZCZALNA, FAKTORYZACJA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, LODRANIT, KOSZULKA WODNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, WDROŻENIOWIEC, MARCHEW CZARNA, GITARA AKUSTYCZNA, MOSTEK, ENCYKLOPEDYZM, KRĘTARZ DUŻY, PISMO RUNICZNE, MORFOTROPIA, ANGLOSASKA, SETKA, ARCHITEKT WNĘTRZ, TANGO ARGENTYŃSKIE, TAŚMA, TFILIN, GEN RECESYWNY, BUTELKA MIAROWA, PRE-PAID, CZAPKA SPORTOWA, DEKLINACJA NIJAKA, HÄNDEL, WALECZNOŚĆ, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, ŻYŁKA, WYRĘBA, EFEKT RYGLA, SESJA, OBSESJA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, FUNT ANGIELSKI, CHROMOSOM POLITENICZNY, WYSPA KUCHENNA, ZBIEG, SETNIK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŚWIETLÓWKA, ZMIERZCHNIKOWATE, KOMPLEKS, BRAT POLSKI, ASNYKOWIEC, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, OBIBOK, PALEOTERIOLOGIA, FALA, ZABAWIACZ, KANAŁ ŻEGLOWNY, SIEDLISKO, SCHLANIE SIĘ, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, RADA STARCÓW, AGENEZJA NEREK, DECERNAT, FORUM, HODOWLA ZARODOWA, DROGI ODDECHOWE, ZACHÓD, PONĘTA, LORNETA NOŻYCOWA, AMPUŁKA, BANIECZKA, WSPÓŁBRZMIENIE, UCZUCIE, MEDIUM, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, KASKADA, DZIELNICA, ALFABET FONETYCZNY, JĄKANIE, PUZZLE, BAJKOPIS, ŻÓŁTOZIEM, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, OPOS SZARY, KUPIEC, ŁUPEK, OPOZYCJA, MATECZNIK, SZTUCZNY SATELITA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PROBIERNIA, EKIPA, ODLEWNIK, PROROK, NARZĘDZIE, PIANA, GINEKOLOGIA, TEORIA KATASTROF, METR NA SEKUNDĘ, ARCHOZAUROMORFY, PŁOTEK, TEORIA DOWODU, ISTOTA ZBITA, GEODEZJA LEŚNA, FIKNIĘCIE KOZŁA, ZSYP, PRZESYP, SZAFIARKA, ANGLISTYKA, LIDIA, RYNEK WSCHODZĄCY, PIECZONKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, LEJKOWCOWATE, BAJKA TERAPEUTYCZNA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ROZJAZD, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ADWOKAT DIABŁA, BAJKOPISARZ, TRZEŹWOŚĆ, SYSTEMIK, WAGA SZALOWA, JĘZYK SUAHILI, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, HAK, MALAWI, KUC AMERYKAŃSKI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, POLATUCHA, SONDA MOLEKULARNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, NAZAREJCZYK, MEKSYKAŃSKA FALA, SKRAJNA PRAWICA, UZWOJENIE WTÓRNE, SZEŚĆSETKA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, AUSCHWITZ, WYZIEWY, HYCEL, TRAWA, TRON BOŻY, ROŚLINA OLEISTA, KOSZYCZEK, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ŁUPEK, WILK Z ZATOKI HUDSONA, ESPERANTYSTA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, GIMBAZA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SANDAŁOWIEC, PODNIEBIENIE TWARDE, BASENIK, SZNAPS, DRYBLING, KANIUK ZWYCZAJNY, ESKA, HISTERYK, ITINERER, PRZEPUKLINA RICHTERA, NAGOZALĄŻKOWE, FURDYMENT, RATUSZ, UKŁAD ADAPTACYJNY, REPUBLIKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, ŚPIĄCZKA, SPŁYW BŁOTNY, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, ANDROPAUZA, STADION, PLEZJOPLEURODON, GAŁĘZIAK, SZTAFAŻ, PULSACJA, WAŻNOŚĆ, WICIOWCE, LIPICAN, SUCHORYT, STARA MALUTKA, CHOROBA KUSSMAULA, CLERESTORIUM, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, M, SIEĆ, SHORT-TRACK, ZATOR, TOR, CHEMIA NIEORGANICZNA, LINIA KREDYTOWA, REMINISCENCJA, BURŻUJSTWO, TOKSEMIA, EKRAN, WŁOCHACZ, TROGLOBIONT, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PRZĄDKI, ŚWIAT, HIKORA, LAWABO, PRZEPIÓRKA, LISZAJ PŁASKI, GNIOTOWATE, HAJDUK, TOPIELISKO, OPENER, TRÓJKĄT, BURMISTRZYNA, NADLEŚNICTWO, BEZCZUCIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ŻUBR KARPACKI, RZESZA, TASZYZM, ATOMOWOŚĆ, TEST ATOMOWY, ULICA, MAKAKOKSZTAŁTNE, MRÓWKOŻER WORKOWATY, PEJSZANZAUR, ANTROPONIMIA, KASZA, TURANIE, INSTALATOR, SZAROTA LEŚNA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, GAZPACHO, ŚREŻOGA, KOMPLIKACJA, GRZECHOTNIK WAGLERA, SEZON, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ?KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.122 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.)
JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.)
JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.)
JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.).
JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.).
JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.).
JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.).

Oprócz JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x