Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.)JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.)JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.)JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE to:

jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.985

KORZENIE, FURIOSO, PŁÓCIENNIK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ROPUCHY NOSATE, SZANIEC, UCISK, AEROFOBIA, TOREBKA, MASA KAŁOWA, NORNIK BURY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NACJA, PRAKRYT, SEMINARIUM, SIANO, SAWANNA KOLCZASTA, FUSYT, KOCHAŚ, AL SECCO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ASOCJACJA, OLEJE ŚWIĘTE, OSNUJKA, KRIONIKA, ŻMIJA KARŁOWATA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WALUTA MIĘKKA, ŻYDOFIL, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, KWAS KAMFOROWY, CIEŚŃ NADGARSTKA, KOFFLER, MEKSYKAŃSKI, HISTORYZM CEGLANY, REPUBLIKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, URZĄD SKARBOWY, ZWEIG, JOGURT, BAINOCERATOPS, STRUNOWCE, DOBRY DUCH, KLOAKA, MISZPELNIK, PRZEMYSŁ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, STYL JOŃSKI, PIETROW, AFERA ROZPORKOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, AFRODYZJE, ORBITA, RUTENISTYKA, OBŻER, ANTYWZORZEC, POITEVIN, DZIEŃ, JĘZYK GURAGE, ŚLIZGAWKA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, LEJEK, UTATSUZAUR, MIR, SICZ, TUPAJA POSPOLITA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PODKASANIEC, KOKTAJL, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, PESO KUBAŃSKIE WYMIENIALNE, ŻWACZ, PAKA, ŻABA, MEDYCYNA PRACY, REPETYTYWNOŚĆ, KANCZYLE, TEOLOGIA PASTORALNA, POLIMODALNOŚĆ, ZMAGANIA, STOJAK, CHOROBA THOMSENA, ENERGIA GEOTERMICZNA, NET, KLINGA, RZEŹBIARSTWO, CLARINO, ROŚLINA OLEISTA, WNIEBOWZIĘTA, FASETA, CHLAPANIE JĘZYKIEM, KRZEW OWOCOWY, CZAPRAK, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, KARETA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SYNEKURZYSTA, OFICER NAWIGACYJNY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, CZYŻNIE, TOPIELISKO, NIESTACJONARNOŚĆ, WOLNY, SARDELOWATE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MODRAK, WSZOŁY, FIGUROWE, IBERYSTYKA, ZEBRA, ZNAJDUCH, RĄCZNIK, STREFA TROFOLITYCZNA, WSCHÓD, POCZEKALNIA, FOWIZM, KARTANA, PIANKA, ŻANDARMERIA POLOWA, STATYK, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, IRRADIACJA, WYCZARTEROWANIE, GORE-TEX, KANIA, IZBA WYŻSZA, HIPERTONIA, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, NADBUDOWA, ACHROMATYNA, GÓRNICTWO MORSKIE, ŁOMOT, ŻÓŁTLICA, ŁODRANIT, MECHANIZM JEZDNY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PIES RODZINNY, WSPOMINKI, ANARCHIA, STARA WIARA, LISZAJ RUMIENIOWATY, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, KOSTIUMERNIA, KRASNOLUDEK, KLESZCZE, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ZUPA ŚMIECIOWA, MUFLA, CHRZEST, ŚMIETANKA, KAMBODŻA, PENIUAR, RYLEC, BIAŁORUTENISTYKA, IZOLACJONIZM, SÓWKA, JADŁOSPIS, GRA CYLINDRYCZNA, BREZYLKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, TEROCEFALE, GONG, MUSSET, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, KROKIEW, OPŁATEK, KNAJPA, SYLWA, KRYZYS, NIEDYSPONOWANIE, PLANTAN, KOALICYJKA, NIEKAPEK, GRACILIRAPTOR, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, WIZA POBYTOWA, PSZCZOŁA CZERWONA, KOLOR OCHRONNY, SCENA, PRZĘŚL SKRZYPOWATA, LEKSYKOSTATYSTYKA, TWARDE PORNO, ŻYWOTOPIS, NEGATYWNA SELEKCJA, TRAIL, TUŁACZKA, PIES STRÓŻUJĄCY, PRĄD ZWARCIOWY, ERLIANZAUR, OBSERWATORKA, BOLSZEWICY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ASTROFOTOMETRIA, SPÓŁKA PUBLICZNA, GWIAZDOR, LEWORĘKI, PŁYN, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, DOLNOSAKSOŃSKI, FOSFATAZA KWAŚNA, ZABAWA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, RAKOWATOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, KABEL, KRYZYS OTOLITOWY, ADMINISTRACJA, WIRUS DENGI, PINGWIN BIAŁOBREWY, ŻÓŁW IBERYJSKI, KRYZYS, BIBUŁKARZ, MALOWANIE, PEŁNIA, TAKTYKA, CHALKOGRAFIA, MILICJA, PAPUA, OPASKA BRZEGOWA, MŁOT, FILOZOFIA NAUKI, ULICA, WAPIENNIK, SKŁADANKA, GONIOMETRIA, PONTICELLO, EKSTRADYCJA, KOLOKWINTA, GENTIL, CROSS, NÓW, SUTERENA, BIEG ZJAZDOWY, SPÓŁKA CICHA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, DRABINKA, PATCHWORKOWIEC, CHMURA ŚREDNIA, BAGPIPE, LINIJKA MENNICZA, DZIANINA, SEKCJA, NADBUDÓWKA, INFORMACJA, MIJANKA, SOMATYZACJA, POCIĄG POSPIESZNY, CZTERDZIESTKA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, CHODZĄCA POWAGA, MSZAKI, SERYJNY MORDERCA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, SIEĆ, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, DRUŻYNA SPORTOWA, MAKIJAŻYSTA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KREODONTY, MIŁOŚĆ WŁASNA, ZAPAŁECZKA, TOWOS, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KASA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, KARBIDKA, SŁUGA BOŻA, JODŁA BALSAMICZNA, PETREL ANTYLSKI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, RUCH, AGROWŁÓKNINA, E-LIQUID, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, SPŁYW BŁOTNY, ARETOLOGIA, KWINTET SMYCZKOWY, HELIOFIZYKA, NAUKI GEOLOGICZNE, SPÓŹNIALSTWO, KARTA KREDYTOWA, OFFSET, BALON, RÓWNOWAGA STACJONARNA, WÓŁ, ANASTOMOZA, MINIKOSZYKÓWKA, KARTACZ, DEMARKACJA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PROJEKT UNIJNY, DEDUPLIKACJA, FATUM, RUMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z HIPOTETYCZNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH, DO KTÓREJ NALEŻĄ JĘZYKI UŻYWANE NA TERENIE AZJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; JĘZYKAMI TYMI POSŁUGUJE SIĘ PONAD MILIARD LUDZI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
języki chińsko-tybetańskie, jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.)
języki chińskotybetańskie, jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.)
języki sino-tybetańskie, jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.)
języki sinotybetańskie, jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 25 lit.).
JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 24 lit.).
JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej; językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 22 lit.).
JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE
jedna z hipotetycznych rodzin językowych, do której należą języki używane na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, językami tymi posługuje się ponad miliard ludzi (na 21 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x