PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWÓJNA HELISA to:

podstawowy element struktury przestrzennej cząsteczki DNA składający się z dwóch łańcuchów polinukleotydowych, które biegną w przeciwnych kierunkach i owijają się wokół wspólnej osi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.972

BIKINIARZ, BÓL DUPY, MONTAŻOWNIA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ANEMOSTAT, WIATRACZEK, WAŻNIAK, SŁOWO KLUCZOWE, PICOWNIK, POLECANKA, HIPOPOTAMOWATE, KOŁOMYJKA, ROMANISTYKA, WIRUSY DSDNA-RT, KOK, MALARSTWO FIGURATYNWE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, INTERFEJS SIECIOWY, STATYKA, DYM, FIZYKA, KOŁEK, PRAWOZNAWCA, SIEWECZKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZROBIENIE RUCHU, ROZTERKA, KULCZYBA, OPÓR WZNIESIENIA, POLIMORF, MARSZAND, WĘDRÓWKA, KLISZA, EPIFIT, STROIK, PODPORA, KLINIEC, FIZYKA STATYSTYCZNA, GNOJAK, POLIMORFIZM, GRZEBIENIARZ, SUKIENNIK, SPLĄTANIE, HIPOMANIA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, CENTRALA RYBNA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, GŁUPIĄTKO, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ŚLIZG, ACEFALIA, MAMMOLOGIA, FAŁD KORZENIOWY, WSKAZÓWKA, PKB PER CAPITA, KLAN, ZESPÓŁ DRAVET, PĄCZKOWCE, TŁUMACZ, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, MARUDA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, GITARA, ODNÓŻA, DYPTYCH, LISTOPAD '89, RACHUNEK WEKTOROWY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, RAK PRĘGOWATY, CYNADRA, DAMA, DIALEKTYZM, WÓDKA GATUNKOWA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, AMPUŁKA, CHAMEOFIT, ODPUST, CYKL, POWSTRZYMANIE, KOSMOLOGIA, ŁĄCZNIK, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, BAŚNIOWOŚĆ, CYTAT, KANCLERZ FEDERALNY, WESELNIK, MAPA MENTALNA, KRAJOBRAZ, KOPIOWANIE, GARDEROBIANKA, ZŁOTY STRZAŁ, OTOLOGIA, SĄD OSTATECZNY, GORZELNIA ROLNICZA, KONWOKACJA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, DECYMA, JĘZYK ŻYWY, ROZBUDOWA, SANKCJA, WIĄZANIE CHEMICZNE, STOJAK, BRODAWKA, JEMIOŁA, STYGOFIL, RÓŻNICA, RDZENIARZ, PROPORZEC, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, BONGOSY, KIEŁ, SUSZARKA, ŁUK PÓŁPEŁNY, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, BRAT MNIEJSZY, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, KIERUNKOWY, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŁOMOT, HISTORIA SZTUKI, MEGAPOLIS, LIPA, STECHIOMETRIA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PALEC BOŻY, POEMAT HEROIKOMICZNY, KARLIK KUHLA, JĘZYK FRYZYJSKI, OPĘTANIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, TEATR, OBORNIK, SZTAJEREK, JONOFOREZA, MONOCENTRYZM, LEJ, AWANGARDYZM, WIECZÓR PANIEŃSKI, BECZKARNIA, GHEE, KAMIEŃ, PALARNIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, UPOJENIE SENNE, KORELACJA ELEKTRONOWA, ATMOSFERA NORMALNA, BIOGRUPA, ANAFORYCZNOŚĆ, BIOODPADY, ZABUDOWANIA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BATERIA GALWANICZNA, PUNK, RUCH KRZYWOLINIOWY, WARUNKOWANIE, HAWORTH, SZAL, HETEROSFERA, ZGNIŁY KOMPROMIS, PRZEPRAWA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KASTYLIJSKI, MAXI SINGEL, JEDNOSTRONNOŚĆ, UPRZĄŻ, OKOLICZNOŚĆ, WYŚCIG SZCZURÓW, PRYNCYPAŁ, OWCZA WEŁNA, SZMUGLER, POŁOŻENIE, ZBOŻE, NIEZBĘDNOŚĆ, TAŚMA, JĘZYK GURAGE, FIGA Z MAKIEM, POCISK ARTYLERYJSKI, NAZAREJCZYK, HUBA SINIAK, DALEKOWZROCZNOŚĆ, TECHNIKA CYFROWA, WYMÓG, DOKUMENTALISTYKA, GOŁĘBICA, STAROPANIEŃSTWO, PÓŁKWATERKA, GEOMETRIA RZUTOWA, TOKARKA KARUZELOWA, SKLEP WARZYWNY, KONKURY, DNA, DŻIHAD, WIELKOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, PUNKT WYPADOWY, BRYZA, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, MODEL POINCARÉGO, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, CHAŁTURNICTWO, BIOGEOCENOZA, RAK, MATEMATYKA, NABIODREK, PRZYBYTEK, WSTYD, ANTENA YAGI, ADWENTYSTA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, NASTAWANIE, DŁUGI RÓG, SMUTNI PANOWIE, NARKOLEPSJA, KOMÓRECZKA, DONICA, KLASTER, PARKIET, NIHILIZM, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, MIKROCHEMIA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ALGEBRA UNIWERSALNA, NAŁĘCZKA, OFENSYWA, NIEPOKORNOŚĆ, ALFABET FONETYCZNY, NIEPRZECHODNIOŚĆ, KREWETKA ATLANTYCKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, LEWOSKRZYDŁOWY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ZWARCIE, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, UMOWA KONTRAKTACJI, PRZEKRASKA, CESARSTWO TRAPEZUNTU, SKARBNICA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, SIODEŁKOWCE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PANAMA, MINERALIZATOR, TRANSFORMACJA FALKOWA, DWUNITKA, PISTON, OŚRODEK, ZAPOJKA, FATYGANT, OSIOŁ DOMOWY, JEFFRIES, WORECZKOWY, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, SADYSTYCZNOŚĆ, PARZENICA, PERŁOZ, MOTYW, ROZLUŹNIENIE, KONFEKCJONER, GITARA HAWAJSKA, PRAWA MIEJSKIE, ANGELOLOGIA, GZY, LONGER, UKŁAD HAMULCOWY, BEZCZUCIE, CZYNELE, LIMAKOLOGIA, FIZJOLOGIA, WĘZEŁ, KAGANIEC, PRZEWÓD ODBOJOWY, CYNODONTY, POŁABSKI, FESTON, WYBIJACZ, HYDRIA, IMPUTOWANIE, KAPITAŁ, LUSTERKO, FOREMKA, KECZUOWIE, EKSTRADYCJA, SAWANTYZM, ŚCIGAŁKA, TRANSLATORYKA, KOPROFIL, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KAMIEŃ SŁONECZNY, SKRZYŻOWANIE, MEZOZAURY, OGNISKO, FILM MUZYCZNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, LANTANOWIEC, ?BINARNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODWÓJNA HELISA podstawowy element struktury przestrzennej cząsteczki DNA składający się z dwóch łańcuchów polinukleotydowych, które biegną w przeciwnych kierunkach i owijają się wokół wspólnej osi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWÓJNA HELISA
podstawowy element struktury przestrzennej cząsteczki DNA składający się z dwóch łańcuchów polinukleotydowych, które biegną w przeciwnych kierunkach i owijają się wokół wspólnej osi (na 14 lit.).

Oprócz PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PODSTAWOWY ELEMENT STRUKTURY PRZESTRZENNEJ CZĄSTECZKI DNA SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH ŁAŃCUCHÓW POLINUKLEOTYDOWYCH, KTÓRE BIEGNĄ W PRZECIWNYCH KIERUNKACH I OWIJAJĄ SIĘ WOKÓŁ WSPÓLNEJ OSI. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast