CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTROŻNOŚĆ to:

cecha czegoś - np. zachowania - w którym przejawia się to, że ktoś jest przezorny i roztropny, nie chce ryzykować (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTROŻNOŚĆ

OSTROŻNOŚĆ to:

cecha człowieka rozważnie podejmującego działanie, nieskorego do szybkich czynów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.448

ZAPASY, MYKOLOGIA, PERWERSYJNOŚĆ, LEKARZ DOMOWY, FALISTOŚĆ, PLASTYKA, AMFIPRION, OBRÓT PODATKOWY, STUDIUM, WSZECHMOCNOŚĆ, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, EKONOMISTA, HINDUSKI, DYMENSJA, TELEKONFERENCJA, PELENG, MATKA ZASTĘPCZA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KĄPIEL, KOŻUCH, MATEMATYKA STOSOWANA, KREDYT KONTRAKTOWY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MORZE CZARNE, INSZA INSZOŚĆ, PODZIAŁ METRYCZNY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, SYRENA OKRĘTOWA, MROK, DWUSTUMETROWIEC, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, NAUKOWIEC, WYLĘG, ROMANISTYKA, STRZAŁ, URANIDOWATE, OBDUKCJA, RYNEK SPRZEDAWCY, BANALNOŚĆ, BENIAMINEK, AKCENCIK, QUICKSTEP, KOTWICA, HARMONIA, POLITYKA ZDROWOTNA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, WEZWANIE, GRZECZNOŚĆ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ŚRUBOWIEC, WIRTUALIZACJA, LEGENDA, DZIARSKOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, HERMETYCZNOŚĆ, WIMPERGA, TYCZKARZ, STRAŻ GMINNA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, TRANSAKCJA WIĄZANA, OPARCIE, ANGIOTENSYNA, WIR, DWUPRZODOZĘBOWCE, GRAFOMAN, TAJEMNICZOŚĆ, SPEŁNIENIE, SAPER, PROMIEŃ ALFA, REAKTOR JĄDROWY, LWI PAZUR, WIERNY, ŚLEPA PRÓBA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, SZPIK, KURDUPLOWATOŚĆ, BACIK, KECZUA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PRECYZJA, GRÓD, OBRĘB EWIDENCYJNY, DECERNAT, TYKA, CYLINDEREK, NIEWIERNY TOMASZ, MIESIĘCZNIK, PRZERZUT, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MIECZ SZYBROWY, GRADACJA, HEWEA, GĘSTOŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, PEWNOŚĆ, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZAKŁADNIK, ROŻEN, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, OZONOSFERA, DZIEWCZYNA ULICZNA, NIEDORZECZNOŚĆ, SKALA RANKINE'A, OPIEKUŃCZOŚĆ, CHEERLEADERKA, MAKI ZŁOTY, CUD, POLISA UBEZPIECZENIOWA, MACIERZYŃSKOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, WALEC, TWIERDZENIE PASCALA, PALLA, POŃCZOSZNIK, JELEŃ, KOSZT ALTERNATYWNY, FLASZKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, BIAŁY WIERSZ, SYRENOWATE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PANAMA, ROŻEN, STAROPOLSKI, OSET, FINITYZM, OBJAW, URZĄD SKARBOWY, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, ROZKŁAD MAXWELLA, WYWROTNOŚĆ, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, WOLUMTERYCZNOŚĆ, EDYKUŁ, WYGRZMOCENIE SIĘ, PUSZKA MÓZGOWA, WIERNOŚĆ, KAPLICA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, CZUŁOŚĆ, ROŻEN, WSPARCIE FINANSOWE, ZLEWKA, PRYNCYPIALISTKA, ROWEREK BIEGOWY, PANOWANIE, DIGITALIZACJA, SZAROTA NORWESKA, PORTFEL, TARCZA, WOSZCZYNA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, PRONIEMIECKOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, UBOŻENIE, DRUH, EKRAN, KREOLKA, INFOBOKS, WOJNA ŚWIATOWA, RAMFORYNCHUSY, EMPIRYZM LOGICZNY, WYRĄB, PIEKARNIA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, MIKROFON DYNAMICZNY, PERYPATETYK, UCZENNICA, TACA, ŁAPACZ, WBIEGNIĘCIE, CHEMEX, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, RENOWACJA, DOM DZIECKA, NATARCZYWOŚĆ, ATRAZYNA, CZYNELE, ZANOKCICOWATE, BIAŁY PUCH, SAMOUK, DIABELSKOŚĆ, ORGANOLOGIA, PARA MINIMALNA, WETERYNARZ, WIEK EMERYTALNY, FRYSZERKA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, SZASZŁYKARNIA, MIT, MARUDZTWO, CHOROBA TANGIERSKA, NIEPODLEGŁOŚĆ, KWADRATURA, PRZEDPŁATA, MEKSYKAŃSKA FALA, GOLKIPERKA, REKOGNICJA, TWIERDZENIE PETTISA, ATRAKCJA, TWIERDZENIE PITAGORASA, CWAJNOS, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, BEZTREŚCIOWOŚĆ, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ABORCJONISTKA, OSIEDLE, LIRA, KLASKACZ, REPRODUKCJA PROSTA, ROK OBROTOWY, NOC, JĘZYK INDIAŃSKI, PIERWIASTEK, SZAPOKLAK, PSEUDOARTYSTA, SAMOISTNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, BĘCKI, KOŚĆ GNYKOWA, WANNA, NAŁÓG, SZOK POPORODOWY, ZACHOWEK, TOSKAŃSKI, LAPIDARIUM, DECYMA, CHELAT, CENOTAF, CIAŁO STAŁE, ZDROWAŚKA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, TABLOIDYZACJA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA, ZWICHNIĘCIE, INKWIZYCYJNOŚĆ, UPALNOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, ŁADOWNIK, OGON, WSPÓŁORGANIZACJA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KAZUISTYKA, ZUŻYCIE, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CHOROBA AFEKTYWNA, OGRZEWANIE KAFLOWE, BIAŁA GORĄCZKA, RUBASZNOŚĆ, TUMAN, OTWORZENIE DUSZY, HARMONIA, MAPA SZTABOWA, REAGINA, ŻAREŁKO, GLAZURA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, EGZEKUTYWA, ZABORCZOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, JEZIORO DYSTROFICZNE, WADA, DETEKTORYSTYKA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, TOLERANCJA, BLOK, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, AWANPORT, REKONFIGURACJA, KĄKOL, DOPEŁNIENIE ZBIORU, ASTRONAUTYKA, NIEPIŚMIENNY, OBIEG PIERWOTNY, PRZYCISK, EKSTRADYCJA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, QUEBECKI, SZKŁO AKRYLOWE, POSTĘPOWANIE CYWILNE, GĄSIOR, NADMIERNA SENNOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, WYRAŹNOŚĆ, PRZESŁANIE, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, DZIEWCZĘCOŚĆ, MAMUT WŁOCHATY, LUNETA, SKRĘT, RZYGI, PACAN, HARTOWNOŚĆ, ?POBOŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTROŻNOŚĆ cecha czegoś - np. zachowania - w którym przejawia się to, że ktoś jest przezorny i roztropny, nie chce ryzykować (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTROŻNOŚĆ
cecha czegoś - np. zachowania - w którym przejawia się to, że ktoś jest przezorny i roztropny, nie chce ryzykować (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CECHA CZEGOŚ - NP. ZACHOWANIA - W KTÓRYM PRZEJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ JEST PRZEZORNY I ROZTROPNY, NIE CHCE RYZYKOWAĆ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x