FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERYTORIUM AUTONOMICZNE to:

fragment obszaru państwa, cieszący się pewną niezależnością od władzy centralnej, niejednokrotnie posiadający własne władze (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.520

UPIORY PIERŚCIENIA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, SKROMNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, FRANCISZKANIZM, STULEJARZ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, STOSUNEK, LARP, CZARNOKSIĘŻNIK, ASOCJACJA, CENTRUM, ZASTAWKA MITRALNA, PHISHER, BATERIA AKUMULATOROWA, JEŻOWCE, PEREŁKA, BIEGACZ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, KAMERTON, POŚWIĘCENIE, WŚCIK DUPY, PANTOMIMA, ŁATA, HARUSPIK, BALOWICZ, RELA, NEONTOLOGIA, ŻMIJA, PODATEK MAJĄTKOWY, LITERATURA PIĘKNA, ŚMIECIUCH, FOTOGRAFISTA, PLOTER BĘBNOWY, WIADRO, BĄBELEK, NIEKONSEKWENCJA, NIEUCHWYTNOŚĆ, SZPADA, KOLKA, WOLNY OBSZAR CELNY, WYGA, SYSTEM KONSORCYJNY, PRZEPAD, KSIĘGA, EPIMER, KĄPIEL, SZYB WINDOWY, ŻABA KATOLICKA, CZEPLIWOŚĆ, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, WEZWANIE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, GRA KARCIANA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, GRZYB PIASKOWY, BOROWIEC, METALOGIKA, ABISYNIA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, FLASZKA, BURUNDUK, PŁETWA, ŻYWOTOPIS, SILNIK CZTEROSUWOWY, FURIOSO, AZYL, KARTUZJA, KONSONANS, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ZMIĘKCZANIE SIĘ, SZYSZKA, BRUNELLESCHI, FANDANGO, FLETNIA, SZCZOTECZKA, SUSZARNICTWO, SOLFUGI, ZWIĄZEK AZOWY, ŚWIECIDEŁKO, ZNACZNIK, SUBSKRYPCJA, PARTIA ANGIELSKA, FRANCUSKI, SKORUPIAKI, SUPERNOWA TYPU II, KNOT, WYCZYSTKA, ALLEL RECESYWNY, FASKA, BAJKOPISARZ, POWÓD, AFRYKAŃSKI, LINGWISTYKA STOSOWANA, DESZCZOCHRON, ŻALUZJA PIONOWA, OBUCH, KOMUNIA ŚWIĘTA, KĄT PÓŁPEŁNY, TOTALIZM, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SILNIK BLIŹNIACZY, POLSKI, IRREALIZM, SIEĆ, ARIANIE, LAWENDA, PODSZYWACZ, RÓJKA, LICA, CHOROBA FAZIO-LONDE, OCZKO, PIERWSZOROCZNY, PRZEMYTNIK, NARZECZEŃSTWO, WIELOPESTKOWIEC, TANK, PUNKT KATECHETYCZNY, DRĄŻEK POGO, GORĄCY PIENIĄDZ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, LODOWIEC, LALKARSTWO, START ZATRZYMANY, DECYMA, ODPOWIEDNIOŚĆ, PETRYFIKACJA, TAMANDUA, LAKSZADWIP, AKRECJA, OŚ PORTALOWA, TECHNIKA ANALOGOWA, SPRZĄGLE, WYSIĘK, DOROŻKARSTWO, DOŁEK, ODCZUCIE, FUTURE PROGRESSIVE, DIALEKTYKA, CNOTA, KOSTIUM, DZIEŻKA, ROŻEK, KOSZAROWOŚĆ, GOLONKA, ŚWIETLICZANKA, CYRK, PRZEPLOTNIA, DEZERTER, OUROBOROS, MIGRACJA PLANETARNA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, APEKS, CHOCHOŁ, KOSOWO, PAŃSTWO HOLANTARKTYCZNE, AKTUALIZM, BLANKOWANIE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, POCZEKALNIA, ANTROPONIMIA, TELEWIZJA, EKSKLAWA, KAPITUŁA, CYKL WEGETACYJNY, POŚLIZG, OZIMINA, FIZYKA, LEPKOŚĆ CEN, KĄPIEL, DEPRECJACJA, SKŁAD, POLEROWNIK, KOŃ TRAKEŃSKI, DYSTANS, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, WYŁAWIACZ, WOŁEK, PRACOWNIK LEŚNY, MŁOT HYDRAULICZNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, BARKAN, STARE MIASTO, ZŁOTY STRZAŁ, MEDYCYNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ROBUSTA, TERYTORIUM POWIERNICZE, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, RUNDA, PIĘKNODUCH, CERKIEWNY, PONTICELLO, KLUCZ, GRUBA KRESKA, REJESTRACJA, KRATA VICHY, TARANTELA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, RAWKA BŁAZEN, AUSTRONEZYJCZYK, WIKARY, PRZESIĘK, WĘDKA, ROZMNOŻA, RAKOWATOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, TOPIK, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, CUDACTWO, PARLAMENT, SZTUCZNY SATELITA, MAKI, LUFA, KIBLA, FILM WOJENNY, ROZBIERANKA, NAUKI KOGNITYWNE, MASZYNA CIEPLNA, RETINOPATIA, OKRĘT, ESTETYKA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KOSTIUM, POLIOL, KWATERUNEK, URLOP TACIERZYŃSKI, MAŁOŚĆ, KRATKA ŚCIEKOWA, BYT, ŚMIEĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, SIODLARSTWO, ŁĄCZNIK, BARBITURAT, KAPRALSTWO, KRYPTOGRAFIA, UCHLANIE SIĘ, KOMISARZ WOJSKOWY, PRZYROST, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, GIMNASTYKA, IZOTROPIA, PREZYDENT, ZUPA Z GWOŹDZIA, ALGEBRA OGÓLNA, PODSADKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, ODSKOK, GEN RECESYWNY, KUSICIEL, OLEJ SMAROWY, ZAPASY, JABŁKO KRÓLEWSKIE, SAGAN, SZTUKA PERFORMATYWNA, SZOTRING, HIMALAJE, ANGLOSASKI, ÓSEMKA, BOCZNIAK, WYROBNIK, SCENKA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, MUZYKA CERKIEWNA, ARTROZA, LUNETA, NEOREALIZM, KRUSZYNA, PAPROTKOWATE, IMMUNOCHEMIA, OSTRĘŻYNA, DOLAR FIDŻI, KOŁO SEGNERA, MASIELNICZKA, ENDOSZKIELET, CZASZA, BETON JAMISTY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, MECHOWCE, KASTYLIJSKI, KARUZEL, ZAKWASZENIE, LINIA PODSTAWOWA, STATEK KOSMICZNY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KAPRYŚNICA, POŻYTECZNOŚĆ, MEDYCYNA KOSMICZNA, AEDICULA, POŻAREK, ŚWIATŁO CZERWONE, STADIUM LARWALNE, POGROBOWISKO, BRZYDAL, ?CYKL ASTRONOMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERYTORIUM AUTONOMICZNE fragment obszaru państwa, cieszący się pewną niezależnością od władzy centralnej, niejednokrotnie posiadający własne władze (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERYTORIUM AUTONOMICZNE
fragment obszaru państwa, cieszący się pewną niezależnością od władzy centralnej, niejednokrotnie posiadający własne władze (na 22 lit.).

Oprócz FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - FRAGMENT OBSZARU PAŃSTWA, CIESZĄCY SIĘ PEWNĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ OD WŁADZY CENTRALNEJ, NIEJEDNOKROTNIE POSIADAJĄCY WŁASNE WŁADZE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast