UŁAMANY FRAGMENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UŁAMEK to:

ułamany fragment (na 6 lit.)UŁOMEK to:

ułamany fragment (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UŁAMEK

UŁAMEK to:

mały fragment (na 6 lit.)UŁAMEK to:

iloraz dwóch liczb (na 6 lit.)UŁAMEK to:

ułamany fragment (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŁAMANY FRAGMENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 210

KIJ, ETAP, GŁAZ NARZUTOWY, KLATKA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, PERYKOPA, KORONA, STOK KONTYNENTALNY, DOLOT, ODŁUPEK, PROMIEŃ, WEDUTA, BLUES, WIERSZ, STRONA, MOTYW, ARIOSO, PĘTELKA, EPIZODZIK, ODBÓJ, KAPITULUM, TUTORIAL, GRZEBIEŃ, RÓW TEKTONICZNY, MARTWE POLE, STEROWNIK URZĄDZENIA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, MOTYWIK, ODSŁONA, ANDANTINO, MIJANKA, KIKUCIK, GŁOS, KSIĘGA, GULA, PIĘTA, ŚCIANA, GOLONKO, MIEJSCE, STEROWNIK, EOLIDA, PORWAK TEKTONICZNY, WYSEPKA, WIENIEC, PŁACHETEK, POLE, LARGO, PARAGRAF, MIKROKONTYNENT, PREFIKS, ODCINEK, KAMIEŃ, OBERLUFT, WYSPA PŁYWOWA, PRZEDMURZE, PODSEKTOR, MER, TRAWERS, JEDNA DRUGA, EPIZOD, WIEŻA KONTROLNA, GAŁĄŹ, UŁAMEK, POŁAĆ, ANAMNEZA, UŁOMEK, PRZYROSTEK, ADAGIO, SZEW, PASSUS, UŁAMEK EGIPSKI, WŁÓKIENKO, UŁAMEK SEKUNDY, DOŁEK, ZESKROBINA, WYCINEK, UŁAMEK, KIKUT, ZGRUBIENIE, UŁAMEK, KISZKA, REJESTR, USTĘP, UŁAMEK WŁAŚCIWY, JĘZYK, GRABEN, PÓŁBASZTA, BYSTRZYCA, PAŹDZIOR, GOLONKO, SAMOUCZEK, ZIMNY PRYSZNIC, PLATFORMA, ANALIZATOR WZROKOWY, EKSPLANTAT, ZAKOLE, GRÓB, NAKARCZEK, PROTEZA NACZYNIOWA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, KAWAŁEK, PAS, SKŁAD, CYKLOFOSFAMID, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, LUFCIK, KONTEKST, GOLONKA, EGZOTYK, WZNIESIENIE, GÓRA LODOWA, STAŁA, OBRAZ, WCINKA, KWIAT, CIASTECZKO, WATA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, RECYTATYW, USTĘP, KRAJKA, ZESKROBINA, PODJAZD, IMPRESJA, KŁĄB, SZCZUPAK, POLE, WYNIOSŁOŚĆ, POWTÓRZENIE, REFREN, FINISZ, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SUFIKS, SOLISTA, BOCZEK, WYCINEK, ORGANIZATOR JĄDERKA, UŁAMEK ZWYKŁY, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, WERS, SPŁACHETEK, UŁAMEK PROSTY, PIĘTKA, WIETRZNIK, WYSTĘP, EOLIA, ADADŻIO, DWUWERS, URYWEK, MEANDER, WYWIETRZNIK, UŁOM, UŻYTEK, PRZEPUKLINA RICHTERA, ZATOKA, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, ACHTERPIK, KARABINEK, SAMPEL, OCZYSZCZALNIK, PASEK, OSKRZELE, MORALIZACJA, KSENOLIT, EPIZOD, UŁAMEK PIĘTROWY, STOPKLATKA, GOLONECZKA, PORWAK, OKAP, SKRAJNIK DZIOBOWY, ZGRUBIAŁOŚĆ, FLAK, FINAŁ, SZMAT, KLAPA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, BYSTRZE, KIJEK, STOP-KLATKA, KONIEC, PRZEWIESZKA, EPIZOD, PIANO, DNO OKA, SZCZEPKA, ŁAŃCUCH POLIPEPTYDOWY, PLAN, RAMKA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PALCE, OBRAZ, ARTYKUŁ, PRZEDROSTEK, KADR, OBRĘCZ, KOMPARATOR BŁYSKOWY, STREFA, NOTKA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, WYKUSZ, WYCIĄG, GEM, BRZUSIEC, ŁATA, EPILOG, GŁAZ, ?ODNÓŻKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŁAMANY FRAGMENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UŁAMANY FRAGMENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UŁAMEK ułamany fragment (na 6 lit.)
UŁOMEK ułamany fragment (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UŁAMEK
ułamany fragment (na 6 lit.).
UŁOMEK
ułamany fragment (na 6 lit.).

Oprócz UŁAMANY FRAGMENT sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - UŁAMANY FRAGMENT. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x