FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEANDER to:

fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEANDER

MEANDER to:

geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym, znany w starożytnej Grecji i Rzymie, stosowany w architekturze, rzeźbie, malarstwie (na 7 lit.)MEANDER to:

element jakiegoś procesu, który odbiega od jego spodziewanego, typowego przebiegu, dlatego jest powodem jakichś trudności; zawiłość, zawirowanie, zwrot; zwykle w lm (na 7 lit.)MEANDER to:

starożytny ornament z załamujących się linii, stosowany też w renesansie i klasycyzmie (na 7 lit.)MEANDER to:

ZAKOLE; zakręt koryta rzecznego (na 7 lit.)MEANDER to:

przekładnia zygzakowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.110

REPERTUAR, DROBINA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, TARAS WIDOKOWY, PIZOID, FLAGSZTOK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, WULWODYNIA, MARIONETKA, ROZBÓJNIK MORSKI, ZASTRZALIN, ROZBIERANKA, OKAP, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, NIEEFEKTYWNOŚĆ, BAZYLIKA WIĘKSZA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, INWALIDA WOJSKOWY, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WILCZY BILET, TERMOLOKATOR, CZOŁOWNICA, PRZEWODZIK, KREDYT KUPIECKI, ROTUŁA, MARS, KABARET, SMOŁA DRZEWNA, URSZULA, PARAFRAZA, ODPUST, DEMOT, WZÓR PRZEMYSŁOWY, RAMIĘ, PRZEWRÓSŁO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ODMIANKA, CZŁON PODRZĘDNY, TRZYDZIESTY, KOTŁOWNIA, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, ANALIZA WARIANCYJNA, MATERIAŁ BUDOWLANY, MARSZ, HERETYK, PRZEŚWIETLENIE, HOMOGENIZACJA, FETA, TOR, MAKOWICA, KOSZARKA, POSIADŁOŚĆ, PORWAK TEKTONICZNY, MATERIAŁ SKALNY, DOCENT, MIKSER, KARABINIER, PRZYŚPIEW, LUFCIK, ORBITA PARKINGOWA, ŁUK DŁONIOWY, AZOLLA KAROLIŃSKA, KOMISARZ WOJSKOWY, ANATOL, ROZCIEŃCZALNIK, WARTOŚĆ, FLASZOWIEC, BAZA PŁYWAJĄCA, RESPIRATOR, ARCHIWOLTA, ROŻEN, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KAMIEŃ, BROSZURA, OŚMIOŚCIAN FOREMNY, GROTESKA, BEZDUSZNOŚĆ, ŁAGIEW, OGRANICZENIE, KORNWALIA, FILTR, ROZPAD, KORYTO RZEKI, STAŁA, NÓŻ, UDERZENIE, BEANIA, OKRĘT-BAZA, SALATERKA, KŁOSEK, ŁONO, INŻYNIERIA TKANKOWA, ZAGŁÓWEK, PARTIA, FOTOALBUM, STEK, WYLOT, NOWELIZACJA, PRZEWODNIK, POEMAT HEROICZNY, PASTEL, PŁÓTNO, RASOWOŚĆ, ASYSTENT, UISTITI SREBRZYSTA, BINDA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ROZKŁAD, DZIAŁKA, EUTEKTYK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, BELKA, REWIR, AMEBA, STOWARZYSZONY, KISZKA WĄTROBIANA, HALA MASZYN, CIASTO PIASKOWE, ARESZT TYMCZASOWY, FALA, BIEŻNIA, KRAWĘDŹ, WIĆ ROŚLINNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KRAWĘDŹ, AGREGAT, SAŁATA LOLLO, SZKIC TOPOGRAFICZNY, TINGEL, WINDA, LEKCJA, WYROŚL, TELEFON ZAUFANIA, KĄT ROZWARTY, KRAŃCÓWKA, PĘDZLIK, WYNAGRODZENIE, ŚWIAT, TOK, BRZOZA OJCOWSKA, SELEKCJA, BRAK, MURZYSKO, KOMUNIA, JASZCZUR, PAŹDZIERZ, SOLANKA, ZACHŁYST, MAZUREK, GUMA, MECENAT, MONITOR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WYBRYK NATURY, KRA LODOWCOWA, RUBELLIT, BEŁT, SYNTETYK, ORANŻADA, ZABYTEK RUCHOMY, MERZYK GROBLOWY, RELIKWIE, EMAKI, WIMPERGA, MADONNA, PONCZ, PŁAWA SONAROWA, SWETER, ONELINER, PAS, JAMA, ŚLIWKA, TRAMWAJ WODNY, SZARY RYNEK, KLEJNOT HERBOWY, TRUFLA, OGNISKO, DZIURAWKA, KOMISANT, BLOKADA, URZĄDZENIE RADIOWE, LANE KLUSKI, KONFISKACJA, SŁOWNIK, DOZA, ŁUK OBNIŻONY, ODPRAWA CZASOWA, KASZTEL, PALUSZEK, INSTRUMENT, LEK CYTOSTATYCZNY, HORMON LOKOMOCYJNY, KOREKTOR, ŁUK BLOCZKOWY, UTAGAWA, DERMOKOSMETYK, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KRZYŻYK, SCHABOWY, CERKIEW, WSPÓŁPRACOWNIK, WĄTROBOWIEC, OPŁATA STOSUNKOWA, ŻARLIWIEC, PIESEK PRERIOWY, JARZMO MOSTOWE, SPARRINGPARTNER, WRZECIENNIK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SKLEPIENIE NIECKOWE, CEMBROWANIE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KLUCZ OBCY, METALIK, HOMOGENAT, PODZIAŁ, ANGIELCZYK, KREW, MINERAŁ, ZABYTEK NIERUCHOMY, DAKTYLOGRAFIA, ZARZĄD, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, MACZUGOWIEC, DESKA KLOZETOWA, RUNO, OPASKA, SMUŻKA, OTWÓR, ZEGAR WIEŻOWY, PSEUDOPODIUM, KOMÓRKA, SPÓŁKA, ORAWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WIECZOREK POETYCKI, PROFIL, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BŁONICA NOSA, PODEJŚCIE, NIERÓWNOŚĆ, KOZIA NÓŻKA, BUDKA, BAOBAB, ZAPORA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ANTYCYPACJA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, WELON, LISTWA, ŁUPIEŻ PSTRY, SZEJK, BIAŁY KRUK, SZCZELINA, TRUKCZASZY, KOMPOTIERKA, POŁAĆ, ELEW, HIPOTEZA, SZTUKA DEKORACYJNA, TERAPIA ODRUCHOWA, PIERWSZY, ZACHŁYŚNIĘCIE, AUTOKEMPING, PALCÓWKA, HARMONIJKA, TYGIEL, TUMBA, ŚWIATŁO ZIELONE, OLEJ, METAFRAZA, FIOLET GENCJANY, WYKRES KOŁOWY, LAPICIDA, ARGUMENT, LOT, SKUP, KEMI, KUTER UZBROJONY, PALMETA, JEDNOSTKA, LEKKOZBROJNY, OBRÓT PIERWOTNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, CZESKI BŁĄD, KOMIN PŁACOWY, FIGÓWKA, RZYGACZ, SZMAT, POCHLEBSTWO, ALFABET MORSE'A, STOPIEŃ WODNY, ROSOŁEK, CIERŃ, GĄSKA, PUNKT ODNIESIENIA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ?NURT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEANDER fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEANDER
fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk (na 7 lit.).

Oprócz FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - FRAGMENT KORYTA RZEKI O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM PĘTLĘ LUB ŁUK. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast