ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONIFIKACJA to:

zastosowanie dźwięków niebędących mową do wyrażania i przetwarzania informacji lub poznawania danych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.807

HELIOFIT, GÓGLE, SOKI, INKUBACJA, KRA LODOWCOWA, ŚWIDEREK, CEREBROZYD, KRYZA, JĘZYK KAUKASKI, GŁUCHY TELEFON, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PARSZYWOŚĆ, TYNKTURA, BINDA, MARAN, DRAJREP, PROMIEŃ, PRZYJEZDNY, SZUMOWINA, KIEŁ, PRZEJRZYSTKA, SPRAWNOŚĆ, DRESZCZ, WKŁAD, PICUŚ, ANOMALIA, ZBIÓRKA, LISTWA, INSEKT, WYPAD, STOSUNEK, SYGNAŁ ANALOGOWY, RURA, STOPIEŃ, GLAZURA, ANNA, PEAN, KANAŁ BURZOWY, MORDOKLEJKA, REAKCJA, DWUDZIESTKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, WILGOTNOŚĆ, COŚ NA ZĄB, RODNIK, KRUCHAWECZKA, KRYPTODEPRESJA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POLONISTYKA, DYKTAT, TŁUMIK, JEZIORO PROGLACJALNE, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, RASOWOŚĆ, POWÓD, POJAZD SZYNOWY, ROBOTA GÓRNICZA, ZAZNAJOMIENIE, KRWOTOK, EKSPOZYCJA, ODDZIAŁYWANIE, TOST FRANCUSKI, PAPIER BIBLIJNY, BRUK, CIERŃ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SPÓŁKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, DEKADA, CHARAKTER, SZAŁAŚNICTWO, FOTEL GINEKOLOGICZNY, RÓŻA BARYTOWA, SERDAK, KLERK, RACA, SPŁYW, KINKAN, EKSPANDOR, ADAGIO, METAL NIEŻELAZNY, AUGUR, URCEUS, SFIGMOMANOMETR, ZĄB, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, RÓJKA, MIT, ŚCIEŻKA, KRUPNIK, SAMOODNOWA, AKCJONARIUSZ, GEST, KAPISZON, HISZPAŃSKOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, MINA, PASZTETÓWKA, SER EDAMSKI, PĘDNIK OKRĘTOWY, KRĘG, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, TRANSFERAZA, FARMERKI, DZIECIACZEK, OWICYD, ISKRA ELEKTRYCZNA, LB, TRZYDZIESTKA, LUZAK, OSTROGI, ŚMIECISKO, PIEC, SKOK, SSAK, MAJĄTEK, TENDENCJA, NOTABL, KUMA, WARSZTAT, SKRZYNKA POCZTOWA, EKSPRESJA, BANDAMKA, PAMIĘĆ MASOWA, GAŁKI, PLAN SYTUACYJNY, WOLNOBIEG, BIOKOMINEK, CINGULUM, NIENORMATYWNOŚĆ, GAJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, DESER, SKIP, MIMETYZM FORMALNY, DETAL, MAHOŃ, SALAMANDRA KAUKASKA, MUSZLA, MIKSER, EPOLET, OPASKA, KIERUNEK, BENEFICJENT, AHISTORYCYZM, ZWARCIE, TRZYMADŁO, GLONY ZŁOCISTE, ŁOPATA, BOGACTWO, BYCZEK, IZBA, CEL, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, WYWIAD, PRZEPOJA, WARSZTAT, PATRON, WARSZTAT STRATEGICZNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ZNAK, WALKA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PIES DO TOWARZYSTWA, KOLOR OCHRONNY, PODPINKA, DAWCZYNI, ORION, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NALEŚNIK WIOSENNY, KÓŁKORODEK, CZTEROTAKT, ROZBIEŻNOŚĆ, PRZEZIERNIK, PRĄD, GARNITUR, APANAŻ, PAROWNICA, GŁOS, SPOJLER, PLEWKA, PIESZEK, PÓŁKULA, ROZKRUSZ, SZATAN, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ZŁOŻE, NASIONNICE, TOPENANTA, MONODIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, POGOŃ ZA RENTĄ, SOLANKA, INWIGILACJA, KOLIMATOR, PIECZARKOWA, KARTA RABATOWA, WZÓR, WILK, URAZ, TOINA, WIĄZ, MUSZLOWCE, TRUP, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, MUTACJA, SAMOGRAJ, KONOTATKA, HUCUŁ, SERWIS, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OKŁADKA, MAKAGIGA, BATUTA, BIBLIOTEKA, MIKONAZOL, MIMEOGRAF, PRZESMYK, NIETZSCHEANISTA, INTELEKTUALIZM, MASZYNA TŁOKOWA, KIELICH, BRZOZA OJCOWSKA, SOFCIK, OWADZIARKI, KLUCZ, ABIOGENEZA, SIOSTRZYCZKA, TABLOIDYZACJA, CHANSON, REMIKS, WAPORYZACJA, REKONESANS, ROPUCHA BLOMBERGA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, LITOBENTOS, ILLOKUCJA, SIŁY POKOJOWE, ODKAŻACZ, DZIAŁOWIEC, ALEUCKI, SZKARADZIEŃSTWO, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BIEGUNKA, HELIOLATRIA, MISKA KLOZETOWA, PRZYCHÓWEK, ŚWIECA, SALA, BODZIEC, ARKUSZ KALKULACYJNY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, DANE, KULT LUNARNY, ROZPRAWKA, FILAR, FLAMBIROWANIE, USKOK, NIECHLUJ, KOMAT, RUTENIZACJA, OPONA, KILOMETR ZEROWY, KONGLOMERACJA, EFEKT, ŚCIÓŁKOWANIE, REWITALIZACJA, ŁOPATA, OKALECZENIE, UMBRA, SAMOOBRONA, DWURÓG, KIEROWNIK BUDOWY, OLEJ, FOKI, ZB, INSTANCJA, BACKGROUND, JABŁKO, PRZYŚPIEW, WEZWANIE, NIECHLUBNOŚĆ, TAUKA, DZIEŁO, KUTYKULA, MOSTEK KAPITAŃSKI, METATEKST, POTENCJAŁ IGLICOWY, UKRZYWDZONY, UMIEJĘTNOŚĆ, GIGATONA, HAMULEC, OKRZOSEK, LUK, SUPERKUTER, DZIEŁO SZTUKI, CIEŃ, ?ANTENA YAGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONIFIKACJA zastosowanie dźwięków niebędących mową do wyrażania i przetwarzania informacji lub poznawania danych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONIFIKACJA
zastosowanie dźwięków niebędących mową do wyrażania i przetwarzania informacji lub poznawania danych (na 11 lit.).

Oprócz ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZASTOSOWANIE DŹWIĘKÓW NIEBĘDĄCYCH MOWĄ DO WYRAŻANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB POZNAWANIA DANYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast