CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZĘSŁO to:

część sklepienia lub stropu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZĘSŁO

PRZĘSŁO to:

w mostach, wiaduktach - konstrukcyjny element łączący dwie podpory (słupy, filary) (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

rama toru (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

gotowy element budowy, np. w ogrodzeniach - mocowany do słupków (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

element podziału pionowego ściany uzyskany przez rytmiczne ustawienie okien, pilastrów, kolumn itp (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

element podziału schematu ramy, belki lub kratownicy w mechanice (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

jednostka przestrzenna wnętrza budowli określona rozpiętością sklepienia długością ściany między dwoma podporami (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

element sklepienia oddzielony żebrami lub gurtami (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

odcinek ściany ograniczony podporami, bądź część konstrukcji miedzy dwoma podporami, np. przęsło mostu (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

część kotwicznego łańcucha (na 7 lit.)PRZĘSŁO to:

część konstrukcji między dwiema sąsiednimi podporami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.063

GRANAT, BOŻA RĘKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AMPUŁKA, GRAFIKA RASTROWA, ODTWÓRCA, HACZYK, OLEJ, WYRAŻENIE, KONSOLA, LISTA, ROŻEK, NOGA, POMÓR, WYŻYNY, HYBRYDALNOŚĆ, BBS, DOSADNOŚĆ, DOM POSELSKI, FILAR, EMPIRYZM GENETYCZNY, EKSTREMOFIL, ŚMIERDZIEL, CHOLEWKA, DEZERCJA, ZARYS, WIELKA ROSJA, WICEKAPELMISTRZ, OSPAŁOŚĆ, DUMA, BOMBARDA, ODCINEK, DZIEWCZYNA, PAPUGA, KOŃ TROJAŃSKI, POŁOWA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, GRUCZOŁ KROKOWY, TAFELKA, PRAWO MATERIALNE, KABINA, ABORDAŻ, ŁUK, BOCZNOTRZONOWIEC, DOPPELGANGER, KASETON, PIŁA, MOBING, KRUPNIK, TUBA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, WKŁADA, SER TOPIONY, ŁUSZCZAK, ZATOROWOŚĆ, SMAKOŁYK, AMALAKA, POŁĄCZENIE CIERNE, WKLĘSEK, BLACKOUT, PLAN ZDJĘCIOWY, EKSPRES, ZESTAWIK, SŁUPICA, TEATR, TAKT, NAPIERŚNIK, RÓWNINA SANDROWA, CERKIEW, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ŻUPA, WIDOWNIA, GRANICA, LOTKA, AKATALEKSA, TYMBALIK, KORNET, ODNALAZCA, METADANE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, POWIEŚĆ S-F, PAJACYK, BASKINKA, SŁONIARNIA, ZWOLNIENIE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, LADA, PRZYCHYLNOŚĆ, ŁĄCZNIK, ZESZYT, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, KAPSLA, PARCIAKI, OPONA, BEŁT, GOTYK, POJĘCIE LOGICZNE, SUPERNOWA TYPU IC, HOL, TRANSKRYPCJA, UDRĘCZENIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, KIJEK NARCIARSKI, JAGODÓWKA, PEPSI, ANTEPEDIUM, RUCH PRZYSPIESZONY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ZŁOTODESZCZ, UPGRADE, DEKLARACJA, PŁOMIEŃ, WYCHODZTWO, SERPENTYNA, FILC, FOTOTROPIZM DODATNI, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, MANGANIAN, BUT NARCIARSKI, KRÓLIK FLORYDZKI, ROZBIEŻNOŚĆ, BEKA, TRANSPORTER, MAPA NUMERYCZNA, SZERYF, SPĄGNICA, PLEŚŃ, TARCZA, KASETON, PEPICZKA, KATAR KISZEK, PIRACTWO, ŁBISKO, OLEANDER, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ŁĘK, BLOK OPERACYJNY, RZĄD, ADIDAS, IGIEŁECZKA, LOTNISKO, SYMPTOM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZCZAPA, BRAMKA, DRAMATYCZNOŚĆ, SZELF, WEKTOR, TRANSFUZJA KRWI, TŁUMACZ, TACZKA, SY, PREZYDENTKA, TROFEUM ŁOWIECKIE, KOMPLEMENTARIUSZ, PIKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KWADRAT, DENAT , DYWERSJA, ROKOWANIA ZBIOROWE, KALATOS, AFERALNOŚĆ, COKÓŁ, MARGINESOWOŚĆ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, EPOKA INDUSTRIALNA, DUSZA, ORGANDYNA, CZŁON, BALDACHIM, PĘDNIK CYKLOIDALNY, OBUWIE, PAWĘŻ, WĘGLÓWKA, CIAŁO, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, OŚCIEŻNICA, BITNIA, SERECZNIK, PĘTLA JELITOWA, SPARRINGPARTNER, DETAL, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, FAZA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KANAŁ NADGARSTKA, BIOKOMINEK, DONIESIENIE, ŁUK, KAJMAKAM, RENATA, RÓŻOWA LANDRYNKA, FILM DROGI, TROLLING, SZCZI, OZNAKA, MASZT ANTENOWY, KAPUSTA KWASZONA, ŻARTOWNIŚ, LOT NURKOWY, KOREK, MEDALION, TAMPON, KOSZULKA, IMAK, KOŁNIERZ, STAUROPIGIA, WARTOŚĆ, SZASZŁYKARNIA, KONTYNGENT CELNY, AGREGACJA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, RÓŻANKA, ŁOPATACZ, KARTUSZ, POLEPA, PRZEPLOTNIA, KARP PO POLSKU, WILKOM, RYTOWNIK, SZAGRYN, DOWÓD, KONTROLA, OKRĘT TRANSPORTOWY, DWUCYFRÓWKA, TURBINA GAZOWA, KASTRAT, UCHWYT, RZADKOŚĆ, MOZART, ŁOŻYSKO, SPIRYTUS, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, TAG, OSIEMNASTKA, TONAŻ, DOLNOPŁAT, KONEWKA, TWÓR GRZYBNIOWY, KRZYŻÓWKA, MUZA, DANIE, BUTELKA, NARĘCZAK, KLERK, BAT, ROD, CYNIA, GARNEK, KSIĘŻULKO, PODMIOT, ŹREBAK, KRAINA GEOGRAFICZNA, JEDWAB, PIĘTA ACHILLESA, VASARELY, MASER, DACH HEŁMOWY, GIPSATURA, SAMOAKTUALIZACJA, UBOŻENIE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ABOLICJONISTKA, PYSK, OWOC POZORNY, TWARZ, KAPELMISTRZ, MATNIA, KABESTAN, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, BANK DOMICYLOWY, SPRYCIARKA, GUMA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CYGANKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KAZALNICA, PŁYTA, KLATKA PIERSIOWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, AURA, PARTIA, RERECORDING, ROLNIK INDYWIDUALNY, CIEŃ, BUGAJ, OPŁATA STOSUNKOWA, WIESZAK, STUDNIA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, SEPTET, IVAN, DYSPEPSJA, SPŁACHEĆ, ?CIĘŻKI SPRZĘT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZĘSŁO część sklepienia lub stropu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZĘSŁO
część sklepienia lub stropu (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ SKLEPIENIA LUB STROPU. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast