DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYDZIAŁ to:

dokument poświadczający skierowanie kogoś do pełnienia danej funkcji lub przyznanie komuś danej rzeczy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYDZIAŁ

PRZYDZIAŁ to:

określona ilość czegoś, która przysługuje komuś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.759

WELWET, SNAJPER WYBOROWY, ŁAMANY DACH POLSKI, KARAWAN, DANE SENSYTYWNE, GRAF PODSTAWOWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, EDWARD, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ROZWÓJ WSTECZNY, LEK CYTOSTATYCZNY, KABAT, TECZKA PERSONALNA, EMOTIKONA, GODZINA, TUBULOPATIA, DESKA ŚNIEŻNA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, REKOMPENSATA, HUBA SINIAK, PEŁNOMOCNIK, ABAJA, WYCISKANIE, WAŁ, LISTA PROSKRYPCYJNA, DEZABIL, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, RENKLODA, WIEŻA KOŚCIELNA, CHŁODNIK, STROPNICA, PODDASZE, KOMISJA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, PRZĘSŁO, KACZAN, WERSET, NIECHĘĆ, FRAMUGA, PĘDRAK, WRAK, AMBONA, OGNISKO, ANEKSJA, FESTIWAL, PŁAWINA, PISMO IDEOGRAFICZNE, SKÓRA, TRANSFORMATORNIA, SZAŁAS, WCIĄGARKA, CZASZA LODOWA, ŚLIZGAWICA, ZNAK TOWAROWY, NUMER, NIEZBĘDNOŚĆ, PODKŁADKA, GIERASIMOW, OBRÓBKA, HERBATA, KUNA, TERYNA, GNIEW, INFORMATYK, TIURMA, ARCCTH, OGŁOSZENIE, KOMPLEMENTARIUSZ, WIOSŁO, ANTOWIE, BOGUMIŁ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, BLACHOWNIA, KOŁEK, DIABEŁEK, TELEFON, WIERZBINA, WSPÓŁKRÓL, ALLOMETRIA, KORYTO, MANTY, ADHD, UNIWERSAŁ, SZANTA, ARCUS TANGENS, CZARNA MAGIA, KREDYT INWESTYCYJNY, SPALINY, PODATEK IMPORTOWY, PRZECINEK, TUŁÓW, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ANTEPEDIUM, AKROBATYKA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, GEMISTA, DODATEK MOTYWACYJNY, ANTRYKOT, NAZWA, ZAKĄSKA, TYNKTURA, KARES, PŁYN ETYLOWY, GARNITUR, GORĄCY PIENIĄDZ, STERYLNOŚĆ, WIĘZADŁO, RABARBAR, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CYTADELA, REWERS, WŻER, OTRZEWNA, OSTROGI, UCHWYT, STRAPONTEN, PRYMARIUSZ, DYSZKANCIK, NADWYŻKA KONSUMENTA, TRÓJKĄT, IMIGRACJA, PLACUSZEK, MARINA, SOLITER, POGODNOŚĆ, MINIATURA, ALPAKA, DYBUK, UKŁAD PLANETARNY, MŁOTEK, DAN, LIŚĆ ODZIOMKOWY, DEMONSTRACJA, DARCZYŃCA, TKANKA MIĘKKA, PŁOMYCZEK, DIAGRAM FAZOWY, FERMA, LANE KLUSKI, ZNAK, PROFESJONALNOŚĆ, CYTOLOGIA, TEREN ZIELENI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ROZWAGA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, NALEGANIE, PACIORKOWIEC, KLEJONKA, WZIĄTKA, BASEN, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PREPARAT, OPŁATA PROLONGACYJNA, BASEN, TITR, MITENKI, POBIAŁKA, ZŁOTÓWKA, KUNDMAN, OPERACJA, SZACHY TRZYOSOBOWE, BALERON, WSPÓŁŻYCIE, TROMPA, ŁUPACZKA, DIPLOPIA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, HIN, POMURNIK, FILM SCIENCE-FICTION, GŁÓWKA, PREMIERA, SZESNASTY, WYCHÓD, SCENOPISARSTWO, SKALISKO, APORT, WIDZOWNIA, ANTRESOLA, ŻYDOWIN, LEWAREK, OŚNIK, PRZEJŚCIÓWKA, DOBRODZIEJSTWO, WSKAZÓWKA, IRRADIACJA, STYL ARCHITEKTONICZNY, BABULINKA, MARK, POMOST, BILANS BRAMKOWY, NIEZGRABIASZ, KARA GŁÓWNA, TARANTELLA, CHOCHOŁEK, ODKRYCIE DUSZY, RUCHY EPEJROGENICZNE, PRZEWAGA, MODA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KOMISANT, EPIDEMIOLOG, LAIK, ZDANIE OGÓLNE, BORDO, TEOGONIA, KILOMETRAŻ, RYKSZA, KLOZET, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KORONA, HIEROGLIFY, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, LUMINATOR, KARTANA, BAGAŻÓWKA, OKO, BOCZNICA, BIURO ADRESOWE, CELOZJA, OLEJ Z OLIWEK, MIKSER, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WYSYP, WYKŁAD, WARZYWNIK, OSZCZĘDNOŚĆ, WYGIĘCIE, EKSTREMOFIL, FILTR CYFROWY, PLANETA SKALISTA, PLATER, LOKAL SOCJALNY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NADWYŻKA, KASZUBSKI, CANZONETTA, WARSTWA ABLACYJNA, MEMORANDUM INFORMACYJNE, WOTUM ZAUFANIA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ANORAK, CZABAN, UŻĄDLENIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KOŁO RATUNKOWE, MEDALION, MIŃSZCZANIN, KOLUMNA, DYLIŻANS, HALBA, WYSPIARSKOŚĆ, STOSUNEK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, BAMBUS, JĄDRO, MIKRODOKUMENT, PIANA, KORPUS, MIĘSOŻERCA, PODOKARP, TABLETKA, LUDWIK, MASWERK, WARZONKA, KASOWNIK, MARSZ, KASKADA, FUNDA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, NOWA KLASYCZNA, TWÓR, ZNACZNIK, DZIEDZICZNOŚĆ, FRAZA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, NEKROPOLA, PRÓBA, ALT, NACZYNIAK GRONIASTY, EGIDA, MOSHING, ŁYCHA, WOLE, TEMBLAK, ANTABA, ODWYKÓWKA, INWOLUCJA, CZUJKA, PAPIERZAK, SPIRALA, OFICER FLAGOWY, FIGURA RETORYCZNA, TSUNAMI, LIST ŻELAZNY, SZTYFT, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ?SEMAFOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYDZIAŁ dokument poświadczający skierowanie kogoś do pełnienia danej funkcji lub przyznanie komuś danej rzeczy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYDZIAŁ
dokument poświadczający skierowanie kogoś do pełnienia danej funkcji lub przyznanie komuś danej rzeczy (na 9 lit.).

Oprócz DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY SKIEROWANIE KOGOŚ DO PEŁNIENIA DANEJ FUNKCJI LUB PRZYZNANIE KOMUŚ DANEJ RZECZY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x